ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО BMW CONNECTED DRIVE.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.

Искате да научите повече за услугите BMW ConnectedDrive? Имате въпроси относно Bluetooth- и USB-аудио интерфейса? Тук ще получите отговори, линкове и данни за контакт.

Прочети повече

ОБЩО

 • Какво е Bluetooth®?

  Bluetooth® е промишлен стандарт, който дава възможност за осъществяване на безжична комуникация между две устройства. Bluetooth®-профилите поддържат различни функции. Важните за автомобила функции са например профилът Handsfree (свободни ръце при разговаряне по телефона) и профилътPhonebook Access Profile (телефонен указател). Повече информация за Bluetooth® sще намерите в интернет на адрес www.bluetooth.com bzw. www.bluetooth.org.

 • В кои модели автомобили на BMW се предлага технологията Bluetooth®?

  BMW е първият автомобил производител, въвел стандарта Bluetooth® за интегриране на мобилни телефони в автомобилите. Предпоставка за използването на този стандарт са специалните нива на оборудване на BMW SA 644 подготовка за мобилен телефон с Bluetooth-интерфейс или SA 633 подготовка за мобилен телефон Business с Bluetooth-интерфейс (респективно SA 639 за Северна Америка).

 • Кои съвместими с Bluetooth мобилни устройства бих могъл да използвам с моята BMW подготовка за мобилен телефон?

  Одобрените от BMW мобилни устройства ще намерите в интеренет на адрес www.bmw.com/bluetooth. Тук ще получите и подробна информация за това, кои функции на вашето мобилно устройство се поддържат във вашия автомобил, както и указания за използването им.

 • Мога ли да използвам в автомобила Bluetooth устройство, което не е в списъка с поддържаните?

  BMW препоръчва използването на изброените на www.bmw.com/bluetooth успешно тествани мобилни устройства. Неизброените мобилни устройства по принцип би трябвало да поддържат основните функции, но те не са одобрени от BMW.

 • Защо устройството ми не е в списъка на одобрените от BMW мобилни устройства?

  Въз основа на големия брой устройва, предлагани на пазара, трябва да бъде направен избор. Преди избраното мобилно устройство да бъде включено в списъка, то трябва да бъде тествано обстойно с всички монтирани в автомобилите на BMW подготовки за мобилни телефони. При положение, че тестовете бъдат издържани, то даденото устройство може да бъде включено в списъка с одобрените от BMW мобилни устройства. BMW работи съвместно с всички водещи производители, за да може възможно най-бързо да свързва най-новите мобилни устройства.

 • Мога ли да използвам безпроблемно изброено на www.bmw.com/bluetooth мобилно устройство с друга версия на софтуера?

  BMW препоръчва използването на изброените на www.bmw.com/bluetooth версии на софтуера за всяко мобилно устройство. Не можем да дадем гаранция за функционалността и съвместимостта на други версии на софтуера. Като цяло опитът показва, че при използването на по-нова версия на софтуера се наблюдава подобно поведение по отношение на съвместимостта. Моля, обърнете внимание на това, че в някои случаи ограниченията по отношение на функционалността могат да се дължат на запаметените в мобилните устройства данни и техния обем.

 • Защо при различните мобилни устройства има разлики при боравенето, респективно в обхвата на функциите?

  Стандартът Bluetooth се реализира различно от различните производители на телефони.
  Тъй като реализирането на стандарта Bluetooth се различава значително и при различните мобилни устройства, и може да се промени в процеса на цикъла на живот на продукта, са възможни функционални смущения в автомобила, за които BMW Group не носи отговорност. Освен състоянието на софтуера на едно мобилно устройство, влияние върху съвместимостта могат да окажат следните фактори:
  – хардуерната версия на мобилното устройство
  – конфигурацията на мобилното устройство (размер на телефонния указател, режим за пестене на енергия)
  – работният статус на мобилното устройство (степен на зареждане на батерията, продължителност на работа, степен на използване)
  – мрежата и SIM-картата
  По тази причина в отделни случаи не са изключени спорадични функционални ограничения при принципно добре работещи мобилни устройства.

 • Какво се случва, ако в автомобила има свързано повече от едно мобилно устройство с активирана функция Bluetooth?

  При включване на системата за телефона, тя автоматично търси последно свързаното мобилно устройство. Ако в рамките на определен период от време то не бъде открито, автомобилът търси автоматично следващия телефон от списъка със свързани устройства. При необходимост списъкът бива повтарян.

 • Към кого трябва да се обърна при проблеми с Bluetooth-интерфейса на моето мобилно устройство?

  За въпроси относно мобилното Ви устройство ще получите информация в ръководството за употреба на мобилното ви устройство, както и от производителя на устройството, респективно мобилния оператор.

 • Как мога да установя, какъв модел е моето мобилно устройство?

  Apple:
  Установете серийния номер както следва:[настройки][общи][информация][сериен номер]
  Въведете серийния номер на следната интернет страница: [support.apple.com/specs]

  HTC:
  Най-често е обозначен отвън на корпуса на устройството; алтернативно в следните менюта:
  Windows Mobile 6.1: [старт][настройки][система][информация за устройството][идентификация][номер на модел]
  Windows Mobile 6.5: [настройки][всички настройки][система][информация за устройството][идентификация]
  Android: [меню][настройки][информация][номер на модела]

  Motorola:
  Информацията най-често се намира на CE-лепенката вътре в корпуса; евентуално свалете батерията

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [приложения][опции][за устройството]

  Sony Ericsson:
  Информацията най-често се намира на CE-лепенката вътре в корпуса; евентуално свалете батерията
  Алтернативно в менюто: [настройки][общи][статус на телефона] модел

  LG:
  Информацията най-често се намира на CE-лепенката вътре в корпуса; евентуално махнете батерията

  Samsung:
  Информацията се показва за кратко при стартиране на мобилното устройство

  Palm:
  [информация за устройството] [име]

 • Как да установя коя е версията на софтуера на моето мобилно устройство?

  Apple:
  [настройки][общи][информация][версия]

  HTC:
  [старт][настройки][система][информация за устройството][ROM версия]

  Motorola:
  *#9999# или [меню][настройки][статус на телефона][друга информация][S/W версия] Milestone:[настройки][информация за телефона][версия на фърмуера]

  Nokia:
  *#0000#

  RIM:
  [приложения][опции][информация]

  Sony Ericsson:
  [меню][настройки][ъпдейт][версия на софтуера]
  Windows (например X1): [старт][настройки][система][информация за устройството][ROM версия]

  LG
  2945#*# или[меню][настройки][настройки на телефона][информация за устройството]

  Samsung
  *#1234# или *#9999# или *#0000#

  Palm
  [информация за устройството][друга информация][софтуер]

 • При връщане на мобилното устройство към настройките на производителя ми бе поискан код на устройството. Откъде мога да го взема?

  Тази информация ще намерите в ръководството за употреба на вашето мобилно устройство или от производителя на устройството.

 • Силата на звука при разговор в автомобила е прекалено силна/слаба. Как да я настроя?

  Моля, проверете дали промяната на силата на звука посредством обслужващите елементи в автомобила води до подобрение. В противен случай е възможно – в зависимост от използваното мобилно устройство - промяната на настройката на силата на звука от мобилното устройство да доведе до подобрение.

 • На какво трябва да обърна внимание при използването на моето мобилно устройство в автомобила?

  Моля, не излагайте мобилното устройство на екстремни атмосферни условия (температура, влажност на въздуха и др.), тъй като в такъв случай функционалността му не може да бъде гарантирана; например при висока температура при експлоатация електрониката за зареждане на мобилното устройство изключва. За целта обърнете внимание и на ръководството за употреба на Вашето мобилно устройство.

 • Какво представлява USB аудио интерфейсът?

  USB аудио интерфейсът дава възможност за свързване на устройства Apple iPhone / iPod, подходящи MP3-плеъри и USB флаш памети посредством USB-интерфейс, респективно подходящ Snap-In адаптер с автомобила (не Bluetooth или вход Aux). Свързаното устройство може да бъде управлявано от елементите за въвеждане на автомобила и запаметените в него аудиоданни да бъдат възпроизвеждани. Предлага се избор на музика по жанр, изпълнител, албум, заглавие и плейлисти. Изобразяваната информация зависи от запаметената в MP3-плеъра информация (например ID3-тагове).

 • Кои устройства биват поддържани?

  Поддържат се следните класове устройства (подробна информация ще получите на интернет страницата на BMW Group в раздела за информация за съвместимост):
  • Apple iPhone и iPod
  • MP3-плеъри и USB флаш памети (USB-памети съгласно спецификация USB Mass Storage Class)
  • MP3-плеъри с Media Transfer Protokoll (MTP)
  • Индикацията „Устройството не се поддържа“ указва, че в автомобила се използва устройство, което не е включено в списъка със съвместимите класове устройства.
  Поради големия брой устройства на пазара и техническите им различия безупречното функциониране в автомобила може да бъде гарантирано само посредством функционален тест в автомобила.

 • На какво трябва да обръщам внимание при използването на USB-устройства в автомобила?

  Моля, обърнете внимание, че мобилните USB-устройства не са създадени за използване в автомобил и специфичните условия на употреба в автомобила като горещина, студ и вибрации могат да доведат до тяхното повреждане.

 • На какво трябва да обръщам внимание при използването на USB флаш памети?

  В отделни случаи може да се стигне до това, че стари или USB флаш памети с ниска скорост на прехвърляне на данните да не бъдат вече разпознавани от автомобила, респективно разпознаването им да продължава дълго време. Избягвайте файловата система CDFS. Препоръчва се файловата система FAT32. Информация за други поддържани формати ще намерите в ръководството за експлоатация на Вашия автомобил.

 • На какво трябва да обръщам внимание при свързването на мобилен телефон като аудиоизточник?

  При свързването на мобилен телефон към USB-интерфейса трябва да обърнете внимание на това, че някои модели изключват едновременното използване на функцията Bluetooth на устройството, тоест приемането/извършването на телефонни обаждания не е гарантирано.

 • Захранва ли се свързаното устройство?

  Свързаните Apple iPhone / iPod, MP3-плеъри и мобилни телефони се захранват с ток през USB-интерфейса. В зависимост от системата за развлечение в автомобила се предоставя до 1A. Ако преди използването на USB аудио интерфейса Вашето устройство е с изцяло разредена батерия, може да са необходими няколко минути, преди да е възможно възпроизвеждането на музика. Ако двигателят е изключен, то вашето устройство вече не се зарежда.

 • На какво трябва да обръщам внимание при разкачване на USB-устройството от автомобила?

  Можете да разкачите вашето USB-устройство от автомобила по всяко време и без загуба на данни.

 • При какви обстоятелства мога да виждам обложките на аудиозаглавията?

  При автомобили с графичен дисплей качените на плеъра обложки могат да бъдат изобразявани.
  При MP3-плеъри (USB-памети съгласно спецификацията USB Mass Storage Class или с Media Transfer Protokoll (MTP) изобразяваните обложки трябва да бъдат запаметени в отделните музикални файлове (в метаданните). За запаметяване на снимки на албуми в музикалния файл моля използвайте специален софтуер (например Apple iTunes, Windows Media Player и др.).

 • Как може да бъде проверена версията на софтуера на Apple iPhone / iPod?

  Софтуер версията на iPhone / iPod може да бъде проверена от настройки > общи > информация > версия. Повече информация можете да намерите на уебсайта на Apple. Моля, обърнете внимание на това, че iTunes може автоматично да актуализира софтуер версията на iPhone / iPod, което може да окаже влияние върху съвместната работа между iPhone / iPod иr USB аудио интерфейса.

 • Как мога да върна настройките на производителя на моя Apple iPhone / iPod?

  Указание за това, как можете да върнете фабричните настройки на вашия iPhone / iPod, ще намерите на: support.apple.com/kb/HT1320

 • Какво представлява съвместимият с MTP MP3-плеър?

  Media Transfer Protokoll (MTP) е усъвършенствана разработка на Picture Transfer Protokoll. Той дава възможност за прехвърляне на данни между устройства и компютри. MTP-съвместимите MP3-плеъри използват Protokoll MTP за прехвърляне и синхронизиране на музикални файлове. Някои MTP-съвместими MP3-плеъри позволяват ръчното превключване между MTP- и USB Mass Storage Mode. Моля, обърнете внимание на ръководството за употреба на съответните използвани устройства.

 • Мога ли да възпроизвеждам видеофайлове в автомобила?

  Посредством USB аудиоинтерфейса можете - в зависимост от оборудването на Вашия автомобил - да възпроизвеждате аудио- и видеофайлове от iPhone / iPod, респективно от USB-устройство.
  Възпроизвеждането на видеофайлове от iPhone / iPod е възможно само през Snap-In адаптер или евентуално през специален адаптерен кабел. Моля, информирайте се при търговеца доколко можете да възпроизвеждате видеофайлове от iPhone / iPod в автомобила си и откъде може да си купите специалния адаптерен кабел/ специалния Snap-In адаптер.
  За ваша безопасност възпроизвеждането на видеофайлове е възможно само при спрял автомобил.

ВЪПРОСИ И УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО

 • Как да свържа моето мобилно устройство към подготовка за мобилен телефон на BMW (скачване)?

  От съображения за сигурност Вашето мобилно устройство и подготовката за мобилен телефон трябва да осъществят еднократен процес на свързване (скачване). Указания за този процес на свързване ще намерите в ръководството за експлоатация на автомобила, както и в ръководството за употреба на вашето мобилно устройство. Ако дадено мобилно устройство вече е свързано с автомобила, при включване на запалването връзката се създава автоматично. Трябва да се уверите, че функцията Bluetooth® е активирана както в телефона, така и в автомобила. По време на процеса на свързване от вас ще бъде поискано въвеждането на парола. Тя може да бъде произволно избрана, но от съображения за сигурност трябва да съдържа най-малко четири цифри и да не бъде тривиална (например "0000" или "1234").

 • Могат ли едновременно през Bluetooth да бъдат свързани няколко устройства?

  Едновременно могат да бъдат скачени до четири мобилни устройства. Само едно от устройствата обаче може да бъде активно (свързано).
  При положение, че вашето BMW поддържа възпроизвеждане на музика през Bluetooth, едновременно допълнително с автомобила може да бъде свързано още едно устройство (мобилно устройство или съвместим с Bluetooth аудиоплеър).

 • Възможно ли е по време на разговор да бъде изваден ключът на запалването?

  По време на разговор ключът на запалването може да бъде изваден, без разговорът да бъде прекратен. Телефонната система остава включена дотогава, докато разговорът бъде приключен от вас или от вашия събеседник. В зависимост от оборудването на автомобила и състоянието на зареждане на батерията, може да бъде инициирано по-ранно изключване на телефонната система. В такъв случай разговорът може да бъде продължен по мобилния телефон.

 • Извърших промени в мобилното ми устройство в контактите ми, записите в каленрада, задачите и бележките. Кога тези промени ще бъдат показани и в автомобила?

  Моля, проверете на www.bmw.com/bluetooth, дали съответната функция се поддържа от мобилното ви устройство и от оборудването на автомобила ви.
  По принцип актуализирането на данните се извършва, когато включите запалването на автомобила. Моля, обърнете внимание и на индикацията на вашето мобилно устройство: възможно е да се изисква потвърждение на прехвърлянето на данните.

 • Как мога да променя подреждането на номерата в телефонния ми указател (например подреждане по фамилни имена)?

  Последователността на сортиране на телефонния ви указател зависи както от мобилното устройство, така и от нивото на оборудване на автомобила. Някои мобилни устройства не различават малки от фамилни имена, тоест двете имена се вписват в полето с текст; при голям брой мобилни устройства разделянето със запетая или с тире определя коя част бива интерпретирана като малко име, респективно като фамилия. Това важи и за записите в SIM-картата. Някои мобилни устройства поддържат настройка на последователността на подреждане – тя обаче не винаги се взема предвид при прехвърлянето на телефонния указател през Bluetooth.
  При актуалните автомобили със съответно ниво на оборудване е възможно, настройката на последователността на подреждане да бъде извършена в контролния дисплей.
  Повече информация ще намерите в ръководството за употреба на вашия автомобил, както и на www.bmw.com/bluetooth.

 • Защо не мога да използвам функцията за конферентен телефонен разговор в автомобила си?

  Тази функция трябва да бъде поддържана не само от нивото на оборудване на автомобила, от мобилното ви устройство, но и от мобилния оператор; възможно е да се налага мобилният оператор да активира тази функция за SIM-картата.
  Повече информация ще намерите на ръководството за употреба на мобилното ви устройство, в ръководството за експлоатация на вашия автомобил, както и на www.bmw.com/bluetooth.
  Указание: ако функцията за разпознаване на входящ телефонен номер не е активирана, не е възможен конферентен разговор с входящ номер.

 • На какво се дължи това, когато при входящо обаждане не се показва номерът на обаждащия?

  По принцип това се дължи на факта, че обаждащият се е активирал в мобилното си устройство функцията за скриване на номера.

 • На какво се дължи това, когато при изходящ разговор лицето, с което разговарям, не вижда моя номер?

  Моля, проверете в настройките на вашето мобилно устройство, дали е активирана функцията за скриване на номера. При положение, че не е така, е възможно функцията за скриване на номера да е активирана стандартно от мобилния ви оператор (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Препоръчваме ви да се свържете с мобилния си оператор и да деактивирате функцията CLIR.

 • Защо запаметените в мобилното ми устройство срещи, задачи и бележки не се показват в офис-менюто на автомобила ми?

  Срещи, които са изтекли преди 20 дни или трябва да се състоят след 50 дни, не се прехвърлят. Свършените задачи или задачи, които предстоят да бъдат свършени след 90 дни, също не се прехвърлят. В зависимост от броя на запаметените в мобилното устройство задачи не всички от тях биват показвани в автомобила.
  Повече информация ще намерите на ръководството за употреба на мобилното ви устройство, в ръководството за експлоатация на вашия автомобил, както и на www.bmw.com/bluetooth.

 • Съвпадат ли списъците с повиквания на автомобила и на мобилното устройство?

  Прехвърлянето на списъци с повиквания зависи както от мобилното устройство, така и от автомобила. Моля, проверете на www.bmw.com/bluetooth, кои мобилни устройства поддържат прехвърлянето на списъци с повиквания и дали автомобилът ви е оборудван с тази функция.
  При използване на мобилни устройства, които не поддържат списъци с повиквания, показваните в автомобила списъци с повиквания съдържат само разговори, проведени през Bluetooth в автомобила.

 • Защо не мога да виждам в автомобила всички SMS-и на мобилното устройство?

  Прехвърлянето на SMS-и зависи както от мобилното устройство, така и от автомобила. Моля, за целта обърнете внимание на информацията на www.bmw.com/bluetooth.

 • Как мога да използвам функцията Bluetooth® аудиовъзпроизвеждане в автомобила?

  Уверете се, че функцията Audio (Bluetooth) на контролния дисплей е активирана, и проверете на www.bmw.com/bluetooth, дали вашето мобилно устройство поддържа Bluetooth-аудиовъзпроизвеждане.
  При някои мобилни устройства е необходимо да стартирате програмата за възпроизвеждане на музикални файлове на вашето мобилно устройство и да изберете заглавие от устройството.

 • Как може Bluetooth® аудиовъзпроизвеждането да бъде продължено след разговор или след съобщение на навигацията?

  В нормалния случай заглушаването на звука на аудиовъзпроизвеждането се прекратява автоматично. При положение, че това не се случи, можете да стартирате аудиовъзпроизвеждането отново чрез натискане на бутоните за регулиране на силата на звука.

 • Мога ли да използвам функцията за аудиовъзпроизвеждане на моето мобилно устройство през Bluetooth, ако мобилното устройство е свързано с автомобила чрез USB-Snap-In адаптер или чрез USB-кабел?

  Не се поддържа стабилно от всички мобилни устройства. В случай на проблеми при аудиовъзпроизвеждането, моля деактивирайте Audio (Bluetooth) от контролния дисплей.

 • Защо при някои от контактите ми съответната снимка в телефонния указател на мобилното устройство не се показва на контролния дисплей?

  Моля, проверете на www.bmw.com/bluetooth, дали функцията за снимки на контакти на вашето мобилно устройство и оборудването на вашия автомобил е поддържана. Моля, обърнете внимание, че броят на поддържаните снимки на контакти е ограничен от системата.

 • Как мога да актуализирам софтуера на автомобила си?

  На www.bmw.com/update ще получите подробна информация по темата.

 • Защо някои записи в автомобила биват показвани два пъти?

  При положение, че мобилното устройство поддържа функцията показване на записи от SIM-картата, записите от нея се показват в автомобила.

 • Защо, когато звъня на номер, се показва различно име от избраното?

  Това може да се случи, когато един и същи номер е запаметен с няколко имена в телефонния указател. Ако реализирате обаждане, се показва едно от имената, към които се отнася използваният телефонен номер.

 • Съществуват ли ограничения при използването на имена на файлове и имената на устройството?

  Имената на файлове трябва да бъдат кратки, за да не може показваната дължина заедно с пътеките от списъка да надвишава 255 знака. При положение, че тази дължина бъде надвишена, или върху един носител на информация има няколко файла с едно и също име, те получават цифри за по-лесно обозначаване, а имената им се съкращават. Моля, не използвайте специални символи при въвеждането на имената във вашето устройство.

 • Защо понякога е нужно повече време, за достигна до дадено заглавие през търсенето на музика?

  При първото свързване на MP3-плеъри или USB-флаш памети отначало имате достъп до музикалните файлове само през структурата на менюто. По-комфортният начин на търсене по музикален стил, артист, албум или заглавие е възможно, ако съответните файлови информации са вече прехвърлени. Реакцията на MP3-плеъра или USB-флаш паметта, като например продължителността на синхронизация или скоростта на обслужване, зависи от капацитета на паметта и технологията на използваното устройство, както и от броя и вида на записаните музикални заглавия. При MP3-плеър с памет 8 GB тази синхронизация продължава около 10 минути; възможно е и повече време в зависимост от устройството. През това време можете да избирате музикалните заглавия от списъците и имената на файловете.

 • Съществуват ли ограничения при използването на плейлисти?

  Плейлистите се поддържат във формат M3U от всички USB аудио интерфейси на BMW. Поддържат се също и други формати в зависимост от вида на вашия USB аудио интерфейс. Информация във връзка с това можете да получите от вашето ръководство за експлоатация.

 • Защо, когато автомобилът ми бъде стартиран, музиката не започва да се възпроизвежда от USB аудио интерфейса, въпреки че последно е слушана музика от външното устройство?

  Някои USB-устройства се нуждаят от повече време за разпознаване от USB аудио интерфейса - в зависимост от размера, капацитета и скоростта за достъп. Това си проличава от факта, че някои устройства трябва да бъдат активно избрани от менюто, а възпроизвеждането на музика не стартира автоматично, въпреки че преди напускане на автомобила USB аудио интерфейсът е бил последният активен аудиоизточник.

 • Защо моят iPhone / iPod не може да бъде разпознат от USB аудио интерфейса?

  В отделни случаи могат да възникнат проблеми при разпознаването на устройствата Apple iPhonе/iPod. Следните стъпки могат да Ви помогнат:
  • Моля, изключете и отново включете устройството Apple iPhone / iPod.
  • Моля, проверете дали Apple iPhone / iPod е свързан към USB аудио интерфейса посредством правилния кабел.
  • Моля, проверете, дали случайно кабелът не е повреден и избягвайте да навивате кабела.
  • При положение, че в автомобила разполагате със свързан с преходник музикален плеър в мобилния телефон (USB-Snap-In адаптер), евентуално може да се наложи да разкачите USB-Snap-In адаптера, ако искате да включите през USB-интерфейса iPhone / iPod. В този случай това важи и за празен Snap-In адаптер
  • Моля, проверете състоянието на зареждане на Apple iPhone / iPod.
  • Ако горепосочените мерки не доведат до успех, моля върнете настройките на производителя на вашия Apple iPhone / iPod.

 • Защо моят MP3-плеър / моят мобилен телефон не може да бъде разпознат от USB аудио интерфейса?

  В редки случаи могат да възникнат проблеми с разпознаването на вашето мобилно устройство. Например, когато автомобилът бъде изгасен и после отново стартиран, а през това време мобилното устройство остане свързано посредством USB-кабела, от време на време USB-връзката не се възстановява. В този случай USB-връзката трябва да бъде прекъсната и после създадена отново.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ

 • Мога ли в моя автомобил BMW да използвам и Bluetooth® Profil SAP (SIM Access Profile)?

  Управлението на SA 6NB, респективно на Snap-In адаптера SAP е възможно по избор през SIM-картата на GSM-оператора или през мобилен телефон, който поддържа Bluetooth профила SAP.

 • За какво ми е необходимо специалното оборудване Разширено свързване на музикалния плеър в мобилния телефон (SA 6NF)?

  Допълнително към вече налично в автомобила оборудване за мобилен телефон (SA 633 или SA 644) и към USB аудио интерфейса (SA 6FL) с Разширеното свързване на музикалния плеър в мобилния телефон (SA 6NF) можете в почти всички серии автомобили за определени мобилни устройства с помощта на подходящ USB-Snap-In адаптер да имате достъп до записаните там музикални данни.
  Със съответния USB-Snap-In адаптер за мобилно устройство са налице всички предпоставки, за да можете да използвате вашето мобилно устройство едновременно във функция за свободни ръце и възпроизвеждане на аудио.

 • Необходим ли ми е Snap-In адаптер, за да използвам мобилното си устройство в автомобила?

  За оптималното използване на мобилни устройства в автомобила BMW Group препоръчва употребата на Snap-In адаптер, който гарантира сигурното фиксиране, зареждането на мобилното устройство и свързването с външната антена. Информация за актуалното предлагане на Snap-In адаптери ще намерите на XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Какво специално оборудване ми е необходимо за USB аудио интерфейса?

  Със специалните оборудвания (евентуално серийно оборудване) SA6NL, SA6NK, SA6NH или SA6FL се поддържа аудиовъзпроизвеждането на USB-устройства.
  В автомобилите, в които USB аудио интерфейсът е включен в обхвата на серийното оборудване, SA номерата не са изброени отделно.

 • Мога ли, респективно трябва ли да използвам в автомобила адаптерен кабел?

  Могат да бъдат използвани удължители като например адаптерни кабели от USB mini/micro към USB с цел свързване на вашите устройства. Използването на гъвкав адаптерен кабел дори е препоръчително, за да предпазите USB-интерфейса и вашия MP3-плеър от механични повреди. Дължината на кабела не трябва да надвишава един метър.

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ

 • Защо въпреки въвеждането на паролата мобилното ми устройство не може да се свърже?

  Първоначално препоръчваме проверка, дали мобилното устройство е в списъка на тестваните от BMW мобилни устройства (на XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX).
  Въведената в автомобила парола трябва да е идентична с въведената в мобилното устройство парола. Освен това процесът на свързване трябва да бъде осъществен в рамките на 30 секунди. При по-стари модели се препоръчва паролата да бъде въведена в рамките на 7 секунди. Ако се изисква повторното осъществяване на процеса на свързване, евентуално наличните вече в списъците на устройството отделни записи трябва да бъдат изтрити. Моля, за целта обърнете внимание на ръководството за употреба на вашето мобилно устройство.

 • На какво би могло да се дължи това, че моето мобилно устройство не се свързва повторно автоматично или че надеждно поддържана досега функция вече не е на разположение по обичайния начин?

  Уверете се, че функцията Bluetooth® в мобилното устройство и в автомобила е активирана. При положение, че не се осъществява автоматична връзка, моля обърнете внимание на индикацията на вашето мобилно устройство:
  Някои мобилни устройства изискват потвърждение на осъществяването на свързването за актуалната връзка, както и за следващите връзки. Повече информация за целта ще намерите в ръководството за употреба на вашето мобилно устройство.
  При положение, че и след няколкократни опити мобилното устройство не се свързва автоматично, това може да бъде коригирано посредством изключване и включване на мобилното устройство, евентуално отстраняване на батерията за кратко или чрез връщане на мобилното устройство към настройките на производителя.
  Преди връщането на мобилното устройство към фабричните настройки ви съветваме да извършите Back-up на данните.
  Моля, за целта обърнете внимание на ръководството за употреба на вашето мобилно устройство.
  Проверете също така, дали информацията за свързването както в автомобила, така и в мобилното устройство все още е налична. При положение, че не е така, запазените записи за свързването трябва да бъдат изтрити и свързването трябва да бъде осъществено наново.
  При положение, че връзката не е продължителна, респективно стабилна (например повтарящи се прекъсвания на Bluetooth-връзката), в повечето случаи това се дължи на хардуерен проблем на мобилното устройство или на проблем в данните в мобилното устройство (записи в телефонния указател, SMS, списъци с повиквания и др.). В такъв случай се препоръчва, след съответния Back-up на данните мобилното устройство да бъде върнато към фабричните му настройки.

 • В полето с индикация името на събеседника не се показва, въпреки че събеседникът е запаметен в мобилното устройство.

  При положение, че при съществуваща Bluetooth-връзка телефонният разговор е започнал от мобилното устройство, индикацията на номера на повикване, респективно на събеседника на контролния дисплей не е гарантирана. В противен случай проверете, дали телефонният указател на мобилното устройство бива показван на контролния дисплей и дали съответният контакт е прехвърлен правилно и изцяло.

 • Защо силата на сигнала не бива показвана правилно?

  Тази функция не се поддържа от всички мобилни устройства. Някои мобилни устройства прехвърлят актуалната сила на сигнала със закъснение. Моля, за целта обърнете внимание на информация на XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.
  На контролния дисплей не биват показвани всички записи на контакти, респективно не всички детайли на записите на контакти на мобилното устройство.Прехвърлянето на записите на контактите зависи както от мобилното устройство, така и от автомобила. Броят на записите на контакти е ограничен от системата. Моля, за целта обърнете внимание на информацията на XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX.

 • Защо телефонният указател на моето Blackberry не се показва в автомобила?

  Мобилните устройства на Blackberry в много от случаите работят в режим Enterprise. Тук системният администратор на дадена фирма предприема извършването на настройки за сигурност (така наречените "Policy").
  В повечето случаи за решаване на проблема е достатъчно, да адаптирате една от тези настройки за сигурност. Моля, проверете, дали следната функция е настроена на „Не“:
  опции > опции за сигурност > общи настройки > добавяне на телефонен указател > не
  При положение, че промяната на тази опция не е възможна, обърнете се към вашия системен администратор.

 • В папката Office няма записи на менюто за съобщения, календар, задачи и бележки.

  Моля, проверете първоначално на XXXwww.bmw.com/bluetoothXXX, дали вашето мобилно устройство поддържа желаните функции в комбинация с вашия автомобил. Моля, обърнете внимание, че изтеглянето на имейли и SMS-и, както и на календар, задачи и бележки започва едва тогава, когато свалянето на телефонния указател е напълно приключило; това може да продължи няколко минути в зависимост от размера и съдържанието на телефонния указател. Моля, обърнете внимание също така и на това, че по време на телефонен разговор процесът на сваляне бива прекъсван.
  След това последователно се свалят календарът, задачите, бележките и съобщенията.

 • Малко след осъществяването на Bluetooth-връзка отново се появяват смущения във връзката на моето мобилно устройство, които отчасти се предават дори през високоговорителите в автомобила.

  При достъп до записите на календара, задачите и бележките някои мобилни устройства издават указателни звуци. В зависимост от мобилното устройство тези указателни звуци (например в настройките на профила) могат да бъдат деактивирани. Евентуално изобразените на мобилното устройство съобщения за статус и за грешки могат да бъдат игнорирани.

 • Защо вместо съдържанието на съобщенията (при имейли и SMS) бива показван само текстът <кодиране> (респективно <Content Protection>)?

  В този случай кодирането на данните (Content Protection) пречи на това, данните от блокираното Blackberry да бъдат пренесени в автомобила. Ако Blackberry бъде отблокирано посредством въвеждане на парола, съобщенията ще бъдат правилно прехвърлени.
  С цел постоянна помощ опциите за сигурност на мобилното устройство трябва да бъдат конфигурирани както следва: меню > опции > опции за сигурност > кодиране: деактивирано. При положение, че тези настройки не могат да бъдат променени, свържете се с компютърния отдел на вашата фирма (администратора на Blackberry Enterprise Server).

 • Защо не мога да възпроизвеждам купените си заглавия?

  Често купените заглавия имат така наречената защита от копиране (DRM: Digital Rights Management. Притежаващите такава защита заглавия не могат да бъдат възпроизвеждани и биват прескачани. Възпроизвежда се следващото заглавие в списъка. По този начин се процедира и при повредени или дефектни заглавия.

 • Защо чувам смущения по време на възпроизвеждане на моите заглавия?

  Моля, проверете вашите MP3-файлове и запишете наново или с друг софтуер. Ако сте свързали устройството си през буксата Aux-In, настройте силата на звука на вашето устройство на максимум и след това регулирайте силата на звука през аудиоисистемата на автомобила.

 • Защо при възпроизвеждане на моите видеофайлове от iPhone / iPod през Snap-In адаптера не чувам никакъв звук?

  Моля, проверете, дали използвате Snap-In адаптера за видео. Моля, извадете евентуално поставения в аналоговата букса AUX кабел.

 • Защо намирам някои заглавия само в списъците?

  Ако можете да виждате някои заглавия само в списъците, проверете ID3-таг информацията на заглавието. Ако тя не е правилна, то и заглавието няма да е правилно подредено.

 • Вкъщи промених едно заглавие – защо не го виждам в автомобила?

  Ако променяте ID3-тагове на файлове върху носителя на данни, в някои случаи може да се получи така, че промяната да не бъде разпозната от USB аудио интерфейса. В този случай извадете устройството от USB аудио интерфейса и изтрийте един файл от устройството или добавете един файл. Така ще предизвикате ново прочитане на информацията за заглавията при следващото свързване през USB аудио интерфейса.

 • Защо в по-редки случаи при стартиране на автомобила се включва радиото, въпреки че за последно е възпроизвеждана музика през USB аудио интерфейса?

  При стартиране на автомобила се извършва опит за възпроизвеждане на музика от последния аудио източник. При USB-аудио интерфейса влияние оказва свързаният MP3-плеър. При стартиране на автомобила продължителността на разпознаване на MP3-плеъра може да варира. Тя зависи от големината, капацитета и скоростта на достъп на MP3-плеъра. В някои случаи комуникацията към MP3-плеъра не може да бъде осъществена достатъчно бързо и автомобилът ви превключва в режим на радио.

 • Защо понякога е нужно повече време, за да реагира USB аудио интерфейсът на настройката за произволно възпроизвеждане?

  Произволното възпроизвеждане се извършва от вашия Apple iPhone / iPod, респективно вашия USB аудио интерфейс. Времето за приемане на настройката за произволно възпроизвеждане зависи от големината на списъците. При особено големи списъци могат да възникнат забавяния.

 • Защо в списъците постоянно виждам цифри вместо например заглавия или имена на албуми?

  Показваните цифри представляват запазени места за записи в списъците и биват показвани тогава, когато зареждането на информация от Вашия MP3-плеър не може да бъде извършено достатъчно бързо. Щом тази информация стане налична, записите в списъците биват допълнени.

 • Защо понякога виждам „Данните биват прочитани...“ и поисканите списъци се появяват след известно време?

  Тази индикация се появява при бързо прелистване в даден списък или при разлистване на папки с много записи.

 • Защо метаданните за моите аудиофайлове не биват изобразявани правилно?

  Специалните знаци, умлаутите и писмени знаци на други езици в ID3-таговете на възпроизвежданите аудиоданни могат да доведат при изобразяване на метаданни евентуално до това, че същите да не бъдат изобразени правилно. Моля, при необходимост отстранете тези знаци от метаданните на засегнатите данни или използвайте като алтернатива друга програма за запаметяване на метаданните.

 • Защо музикалните ми заглавия биват възпроизвеждани с различна сила на звука?

  При положение, че MP3-файловете биват възпроизвеждани с различна сила на звука, въпреки че силата на звука при възпроизвеждане в автомобила не е променяна, то причината може да е в самите MP3-файлове. Моля, проверете настройките за сила на звука при преобразуването на аудио заглавията в MP3-файлове и ги преобразувайте повторно в MP3-файлове. Като алтернатива можете да използвате програма за нормализир