Закон за дигиталните услуги (ЗДУ).

Доколкото BMW AG [БМВ България ЕООД] („BMW“, „ние“, „нас“, „наш“) предлага брокерски услуги на този уебсайт по смисъла на член 3, буква ж) от ЗДУ, за тях се прилага следната информация: