BMW Специални продажби Устойчивост Преглед устойчивото бъдеще на BMW Group

БЪДЕЩЕТО Е ЕЛЕКТРИЧЕСКО, ДИГИТАЛНО И КРЪГОВО

БЪДЕЩЕТО Е ЕЛЕКТРИЧЕСКО, ДИГИТАЛНО И КРЪГОВО

Устойчивостта е една от централните цели на BMW Group и е залегнала в корпоративната стратегия. По този начин въпросът за това как устойчивото управление може да бъде доразвито, има дълги традиции. Декларираната цел е цялостен подход с три стълба в цялата верига на стойността: Екологичен, социален, икономичен и с фокус върху кръговата икономика. Тук развитието на електрическите автомобили е решаващ фактор – но не единственият: За BMW Group устойчивостта се простира от веригата за доставки през разработката и производството и отвъд края на фазата на използване на всички автомобили до рециклирането.

Прочети повече

НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

 • 01 BMW Group се ангажира да изпълни парижкото споразумение за климата и свързаната цел от 1,5 градуса за климата.
 • 02 BMW Group има научно валидирани всички краткосрочни цели за намаляване на CO₂ (научно-базирана инициатива за цели, SBTi) и също така е единственият производител на автомобили (от февруари 2023 г.), който има отделна цел за CO₂ за веригата за доставки.
 • 03 Освен това BMW Group се ангажира с целта за климатична неутралност (SBTi "net-zero").

ЯСНИ ЦЕЛИ.

BMW Специални продажби Устойвичост преглед Цели 2025 изглед отстрани автомоби на BMW

2025.

Neue Klasse ще постави нови стандарти за устойчивост.

Начало на производството BMW iFactory Дебрецен Унгария:

 • Без фосилни енергоносители за работата на завода
 • По-нататъшно разширяване на кръговата икономика на материали и енергия
 • Напълно електрически модели
Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост преглед Цели 2030 мъж в сребристо предпазно облекло

2030.

Спестяването на 40% CO₂ през целия жизнен цикъл на автомобила означава:

 • 20% във веригата на доставки
 • 80% в собствено производство на BMW
 • 50 % във фазата на ползване
 • През 2030 г. делът на напълно електрически автомобили BMW и MINI във всички продажби трябва да бъде поне 50%
Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост преглед Цели 2050 мъж и цена през прототип на BMW

Дългосрочно.

Ясната цел на BMW Group е да стане климатично неутрална според критериите на SBTi. За да постигне това, компанията си е поставила конкретни цели и етапи за 2030 г.

Прочети повече

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ Е НЕРАЗРИВНА ЧАСТ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА BMW GROUP.

НАШИЯТ ВСЕОБХВАТЕН ПОДХОД ОТ ТРИ СТЪЛБА.

Декларираната цел на BMW Group е да покрие и трите измерения на устойчивостта: Екологично, социално и икономически по цялата верига на стойността. Тези три стълба формират рамката за действие и заедно допринасят за поставените цели. Този цялостен подход, заедно с прозрачността на нашите цели и резултати, е фундаментът за доверително сътрудничество с нашите B2B клиенти.
BMW Специални продажби Устойчивост Преглед екологично път сред зелена природа

Екологично.

BMW Group се чувства задължена да постигне целите на Парижкото споразумение за климата и да спести CO₂ по цялата верига на стойността, като същевременно спазва всички екологични насоки. Основните компоненти са опазването на околната среда, ефективното управление на наличните ресурси и, като съществен основен елемент, по-нататъшното развитие на кръговата икономика.

BMW Специални продажби Устойчивост преглед социално сътрудник на BMW пред сграда с пъстри балони във въздуха

Социално

Като компания и работодател, BMW Group вижда себе си като носеща социална отговорност към собствените си служители и към обществото. Ето защо тя отдава голямо значение на здравето, разнообразието и възможностите за по-нататъшно развитие на своите служители. В същото време BMW Group осъзнава своята социална отговорност като глобален играч.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед Икономически изглед отвътре производствено помещение и склад на BMW

Икономически

BMW Group осъзнава своето икономическо значение и съгласува корпоративното си управление с отговорни принципи, основани на устойчиво създаване на стойност. Основен приоритет е спазването на насоките, които считаме за крайъгълен камък на дългосрочен успех и които са здраво залегнали в нашата корпоративна култура. По този начин искаме да избегнем не само финансови щети, но преди всичко загубата на доверие в нас  – от самото начало. Следователно нашето справяне с възможните рискове винаги е съобразено с бъдещето и последствията за нашата компания.

BMW GROUP ДОКЛАД.

ИНТЕГРИРАН ДОКЛАД ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост преглед BMW Group Report синя графика с прототип на BMW

BMW Group смята, че има отговорност да бъде устойчива, измерима и прозрачна в своите доклади.
 

 • От 2020 г. комбинираме нашия годишен доклад с нашия доклад за устойчивост в интегриран групов доклад.
 • За тази всеобхватна форма на отчитане BMW Group получи наградата Building-Public-Trust за най-добро отчитане на устойчивостта сред DAX 40 през 2022 г. .
 • Този интегриран доклад предоставя подробен преглед на нашите цели за устойчивост и също така показва постигането на годишната ни цел.

ОЦЕНКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА BMW.

BMW GROUP ПРИ ECOVADIS.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед EcoVadis лого

BMW Group счита външните оценки за много важни, за да може да предостави на партньорите и клиентите обективни оценки. По принцип ви молим винаги да се свързвате с прес-отделите на BMW Group и мениджърите на ключови клиенти на BMW Group за външни изявления, за да получите окончателна картина по конкретни теми или въпроси.

УСЛУГИ.

BMW Group подкрепя B2B клиентите в постигането на техните цели за устойчивост с помощта на широк набор от инструменти и услуги, така че те да могат да проектират и използват своите автомобилни паркове още по-ефективно и устойчиво. Един от примерите да това е Fleet Data: Той предлага разнообразие от услуги и предоставя различни данни за автомобилите на собствениците на автомобилен парк BMW или MINI. Fleet Data се предлага в пет модула и обхваща повече от десет подходящи случая за управление на автопарк. Те варират от управление на пробег и договор до статус на автомобила и предоставяне на GPS позиции. Освен това са включени обслужване, поддръжка и разход на гориво. От 2023 г. ще се предлагат и три нови услуги за устойчивост. Данните могат да бъдат получени директно чрез инструмента или гъвкаво чрез интерфейс (API).

Прочети повече

FLEET DATA – НОВИТЕ УСЛУГИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед Fleet Data BMW автомобил в движение по пътя на фона на планини
 • Оценка и прозрачност на CO₂ баланса на автопарка. Оценка на дяловете на електрическото задвижване на потенциалния анализ на PHEV и препоръки за електрификация на автопарка.

BMW CHARGING SOLUTIONS.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед BMW Charging Solutions BMW автомобил на зарядна станция с жена на преден план

Удобно зареждане на няколкостотин хиляди обществени зарядни точки в Европа с електричество от 100% зелена енергия. Освен това предлагаме индивидуални решения за зареждане при пътуване, у дома и на работното място.

КРАЙЪГЪЛНИТЕ КАМЪНИ ПО ТЕМАТА УСТОЙЧИВОСТ.

УСТОЙЧИВОСТТА ИМА ДЪЛГА ТРАДИЦИЯ В BMW GROUP.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед BMW 1602

1972.

BMW 1602 Elektro е представено пред публика на Олимпийските игри в Мюнхен като първия автомобил с електрическо задвижване от BMW.

BMW Специални продажби Устойчивост преглед крайъгълен камък 1973 зелена природа с централата на BMW на заден план

1973.

BMW Group е първият автомобилен производител в света, който назначава собствен отговорник по околната среда.

BMW Специални продажби Устойчивост преглед крайъгълен камък 2000 снимка отблизо ръка със зелени кълнове на земята

2000.

Устойчивостта се превръща в основен водещ принцип на корпоративната стратегия на BMW Group.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед членство United Nations Global Compact лого

От 2001.

Членство на BMW Group в UN Global Compact. Публикуван е първият доклад за устойчивост на BMW.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед BMW EfficientDynamics пейзаж със слънце

2007.

Технологичните разработки на BMW EfficientDynamics за понижаване на разхода на гориво сочат пътя към бъдещето.

BMW Специални продажби Устойчивост Околна среда Крайъгълен камък 2009 BMW автомобил сред зелена природа

2009.

Устойчивостта се превръща във фиксирана корпоративна цел на BMW Group.

BMW Специални продажби Устойчивост преглед Крайъгълен камък 2011 сребристи компоненти в склад

2011.

Устойчивостта е неразделна част от процеса на възлагане на обществени поръчки и се превръща в ключов критерий за закупуване.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед цели за устойчивост 2012 производствена мощност от птичи поглед

2012.

Определяне на десет цели за устойчивост, които да бъдат постигнати до 2022 г.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед BMW i3 изглед отпред

2013.

BMW i3 е представен на публиката като пионер на електрическата мобилност.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед от 2014 EcoVadis лого

От 2014.

Рейтинг на BMW Group в платформата EcoVadis.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед цели спестяване на СО2

2020.

Определяне на амбициозни цели за спестяване на CO₂ по цялата верига на стойността.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед фокус устойчивост

От 2020.

Устойчивостта е в основата на стратегическата ориентация на BMW Group.

BMW Специални продажби Устойчивост Преглед BMW i Vision Circular три четвърти изглед отпред в покой

2021.

BMW i Vision Circular като пионер на кръговата икономика. Публикуван е първият интегриран доклад за 2020 г.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.

 • Как устойчивостта е залегнала при BMW Group?
 • По какво BMW Group се различава от своите конкуренти, когато става въпрос за устойчивост?
 • BMW Group член ли е на EcoVadis? Как се представя там при международно сравнение на индустрията?