ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.

Промяна на законовите тестови методи за разхода на гориво, емисиите и вредните вещества.

ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.

Промяна на законовите тестови методи за разхода на гориво, емисиите и вредните вещества.

ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.Промяна на законовите тестови методи за разхода на гориво, емисиите и вредните вещества.

През 1992 година бе въведен New European Driving Cycle (NEDC). От тогава разходът на гориво и емисиите на автомобилите се установяват по тази процедура. Но условията на тези лабораторни тестове винаги криеха недостатъци при определянето на реалистичния разход на гориво и емисиите.
Поради това от есента на 2018 година NEDC стъпка по стъпка ще бъде заменен от нов, по-реалистичен цикъл на шофиране, наречен WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).
Този лабораторен тест ще бъде допълнен и от тест на емисиите, при който вредните вещества се измерват директно на пътя: RDE (Real Driving Emissions).

ОТ NEDC КЪМ WLTP.

По-реалистични данни за разхода на гориво и емисиите благодарение на по-реалистичните тестови условия.

Новата процедура за измерване WLTP е базирана на сближаване на тестовите условия с условията в реалния свят, което означава, че определените стойности са по-близки до реалността. Това означава и значително по-висока продължителност на теста (30 вместо 20 минути), както и дефинираните по нов начин, значително по-високи скорости при теста.


За по-прецизно определяне на СО2 емисиите новата тестова процедура ще включва не само серийното оборудване – както беше досега -, но и допълнителното оборудване на автомобила. Това ще осигури две стойности в рамките на комуникацията за всеки тип автомобил: най-ниския и най-високия стандартен разход на гориво в зависимост от оборудването.В случай на специфична конфигурация на автомобила може директно да бъде дадена индивидуалната стандартна стойност.


По този начин в бъдеще благодарение на WLTP можете по-добре да оцените разхода на гориво и СО2 емисиите на един автомобил. Тъй като тези данни се по-реалистични спрямо преди, при автомобилите с двигател с вътрешно горене може да се очакват по-високи стойности на разхода на гориво и СО2 емисиите. При електромобилите ще се намали електрическия пробег.


BMW вече работи по прехода към новата тестова процедура и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови версии на двигателите и технически модификации. Това ще осигури възможност за пълно WLTP съответствие на целия автомобилен парк на BMW.


От септември 2018 г. всички автомобилни производители в целия ЕС, както и в Швейцария и Турция ще бъдат задължени по закон да произвеждат само автомобили, тествани в съответствие с метода WLTP. Преходът на пазарите ще зависи от съответното национално законодателство. Но до декември 2020 година всички държави, приели законодателството на ЕС за одобрение на превозни средства, трябва да посочат WLTP стойностите за всяко превозно средство.

„Новият тест ще гарантира, че лабораторните тестове по-добре ще отразяват разхода на автомобилите на пътя.“
European Automobile Manufacturers Association

WLTP В СРАВНЕНИЕ С NEDC.

Това са специфичните разлики между стария и новия тестов метод.

Тестови условия
NEDC
WLTP
Продължителност на теста
20 мин.
30 мин.
Дистанция на теста
11 км
23,5 км
Престои
25%
13%
Фази на теста
Градско, извънградско, (комбинирано)
Ниска, средна, висока, много висока, (комбинирана); допълнително „City“ за електромобилите и автомобилите с Plug-in хибридно задвижване
Скорост
Средна: 34 км/ч
Максимална: 120 км/ч
Средна: 46,6 км/ч
Максимална: 131 км/ч
Стартова температура
20–30° C
Стартиране при студен двигател
14° C
(тестване при 23° C, преправено за 14° C)
Стартиране при студен двигател
Допълнително оборудване
Не се взима под внимание.
Взимат се под внимание всички опции по отношение на тяхното влияние върху аеродинамиката, теглото и съпротивлението при търкаляне.

REAL DRIVING EMISSIONS.

Ограничаване на нивата на вредните емисии на пътя.

Освен WLTP от септември 2008 година за всички производители ще бъдат задължителни и RDE данните (Real Driving Emissions). При тези RDE тестове вредните емисии, например на фини частици и на азотни оксиди (NOx) ще бъдат измервани директно при движение по пътя. По този начин ще бъдат установени средните стойности на емисиите, които може да бъдат очаквани при шофиране във всекидневието.

 

За допълнително понижаване на емисиите във всекидневието, при своите модели BMW прилага различни технологии за понижаване на емисиите в отработените газове: например мерките на BluePerformance със SCR (Selective Catalytic Reduction) и филтър за твърди частици при дизеловите автомобили, както и филтри за твърди частици при бензиновите автомобили. По този начин BMW успява да отговори на изискванията ниските гранични стойности на нормата за вредни емисии EU6c, която ще е задължителна за всички нови автомобили от есента на 2018 година. Нормата за вредни емисии EU6c предписва още по-ниски гранични стойности за фините частици при бензиновите автомобили в сравнение с EU6b. За дизеловите автомобили остават в сила същите гранични стойности като при EU6b и EU6c.

НОРМА ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ЕС.

НОРМА ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ЕС.

Понижаващи се стойности. Повишаващи се предизвикателства.

Нормата за вредни емисии на ЕС дефинира валидните гранични стойности за емисиите в отработените газове, например азотни оксиди и фини частици. Граничните стойности зависят от двигателя и вида на автомобила. За подобряване на защитата на климата и на качеството на въздуха граничните стойности стават все по-строги. Това поставя автомобилните производители пред нови предизвикателства.

СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

СЕПТЕМВРИ 2017 Г.

От септември 2017 година стъпка по стъпка ще се премине към WLTP и RDE.

СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Всички нови автомобили трябва да бъдат сертифицирани по WLTP и освен това да отговарят на граничните стойности за фини частици при тестовия метод RDE. Това ще осигури съпоставимост на СО2 емисиите и стойностите на разхода на гориво при всички автомобили.

СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

СЕПТЕМВРИ 2019 Г.

Всички новопроизведени и регистрирани автомобили трябва да отговарят на NOx RDE граничните стойности при условията на RDE.

ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Държавите, които приемат законодателството на ЕС за одобряване на превозни средства, трябва да издават WLTP стойности за всички превозни средства.

FAQ.

Вашите въпроси. Нашите отговори.

 • Какво е WLTP?

  Съкращението WLTP означава „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“.
  Става дума за нов тестов метод за по-реалистично определяне на стойностите на разхода на гориво и СО2 емисиите за всички автомобили, които ще бъдат законово задължителни от септември 2018 година за всички автомобили. WLTP стъпка по стъпка ще замени използвания преди метод NEDC.

 • Какво представлява тестовия цикъл на шофиране WLTP?

  Разходът на гориво и емисиите на един автомобил зависят от стила на шофиране. Затова за WLTP са събрани данни за шофирането по целия свят. Въз основа на тези данни са дефинирани четири представителни фази с различна средна скорост: ниска (low), средна (medium), високаl (high) и много висока (extra high). В рамките на всяка от тези фази се ускорява, намалява и спира с различна интензивност с цел да се опишат ситуации, имащи отношение към всекидневния стил на шофиране. Резултатът от комбинацията от тези фази е цикълът на шофиране.

 • Как ще се справи BMW с новия метод WLTP?

  BMW вече работи по прехода към новия тестов метод и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови варианти на двигателите или технически модификации. Това ще осигури възможност за пълно WLTP съответствие на целия автомобилен парк на BMW.

 • Какво означава WLTP за мен?

  Благодарение на WLTP преди покупката на един автомобил вие можете още по-добре да прецените какъв ще е средният разход на гориво и СО2 емисиите. В същото време, по-реалистичните стойности означават и по-висок разход на гориво и стойности на СО2 за автомобилите с двигател с вътрешно горене и по-малък електрически пробег за електромобилите (включително Plug-in хибридите).

 • Какво е RDE?

  Съкращението RDE означава „Real Driving Emissions“. Става дума за нов метод за измерване на вредните вещества, например азотните оксиди и фините частици. Решаващата разлика е, че тези измервания се правят при реалистични условия при шофиране по пътя, а не в лаборатория. За тази цел на ауспуха на автомобила се монтира т. нар. Portable Emissions Measurement System (или накратко PEMS).

 • Какво е EU6?

  Euro 6 е името на актуалната норма за вредни емисии. Тя дефинира по-ниски максимални стойности за фините частици и емисиите на азотни оксиди в сравнение с EU5. От есента на 2018 година задължителна става нормата за вредни емисии EU6b, която предписва още по-ниски гранични стойности за фините частици при бензиновите автомобили. За дизеловите автомобили остават в сила същите гранични стойности като при EU6b и EU6c.

 • Какво означава Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  За допълнително намаляване на емисиите в отработените газове на автомобила, при дизеловите двигатели се добавя течен амоняк. Той реагира с азотните оксиди и съответно ги намалява. Резултатът са вода, азот и СО2.

 • Какво е BluePerformance?

  BMW използва технологията BluePerformance за допълнително намаляване на емисиите на азотни оксиди на своите автомобили. Благодарение на тази технология емисиите на дизеловия двигател могат да бъдат допълнително оптимизирани. В допълнение към компонентите дизелов филтър за твърди частици и Nox капацитивен катализатор при някои модели SCR катализаторът („Selective Catalytic Reduction“) с впръскване на AdBlue осигурява значително намаляване на съдържащите се в отработените газове азотни оксиди.

 • Какво е филтър за твърди частици?

  Филтърът за твърди частици е техническо решение за намаляване на фините частици при дизеловите двигатели, а отскоро и при бензиновите двигатели.