BMW предоставя услуги чрез определен брой различни страни в България.

„БМВ България“ ЕООД (“BMW България”) координира бизнеса на BMW в България: назначава търговски представители и агенти, занимава се с поддръжка на второ ниво и технически въпроси, управлява уеб сайта BMW.bg, MyBMW акаунти и услугата ConnectedDrive и популяризира марката BMW.


Търговските представители, освен ако не е посочено друго, са независими като дейност и не са част от BMW Групата, но работят с марката BMW по лиценз за продажба и сервиз на автомобили на BMW.


BMW AG и BMW Vertriebs GmbH са дружествата-майки на BMW Групата и предоставят голяма част от IT инфраструктурата чрез горепосочените дружества. Търговските представители предоставят услуги на клиентите и трети лица по технически въпроси.


BMW България носи отговорност за, а така също е и „администратор на лични данни“ по отношение на Вашата информация, която получава директно от Вас чрез уебсайта BMW.bg, MyBMW акаунта, услугата ConnectedDrive и чрез предоставянето на поддръжка от втори ниво и по технически въпроси.


Търговските представители са администратори на информация за Вас, която Вие и в допълнение BMW България предоставя на търговските представители по отношение на Ваши искания за продажби и услуги.


BMW AG основно е доставчик на услуги или обработващ лични данни по отношение на горепосочените страни. Въпреки това, в допълнение BMW AG е администратор на лични данни по отношение на информацията, получена при ползването на Connected App, както и съвместен администратор на данни по отношение на техническите данни от услугите ConnectedDrive.


Всички администратори на данни, посочени по-горе, ще осигурят с полагането на разумни усилия, че всички въпроси, свързани с обработването на данни от които и да било други администратори, както са изброени по-горе, са насочени към правилния администратор на данни за отговор.


Въпреки, че тази Политика на поверителност описва някои от целите, за които се използва Вашата информация от Търговските представители, Търговските представители могат да събират друга информация, свързана с Вас и да имат своя собствена политика на поверителност, която да посочва как те използват информацията, с която политика следва да се запознаете. Трябва да се свържете директно с Търговския представител по отношение на всякакви такива промени или въпроси, отнасящи се до ползването на Вашата информация от негова страна. Позоваването на „ние“ в тази Политика на поверителност се отнася до BMW България и BMW AG, като понятието не включва Търговските представители.


Данните за контакт на всеки един от администраторите, посочени по-горе и на могат да бъдат намерени тук.

BMW дружествата в България обработват личните Ви данни, наред с другото, в следните случаи:

 • Ако се свържете с нас директно, например чрез уебсайта bmw.bg или чрез телефонните линии за обслужване на клиенти, за да поискате информация за нашите продукти и услуги.
 • Ако купувате продукт или услуга директно от нас (например магазин за Lifestyle BMW).
 • Ако отговорите на нашите директни маркетингови кампании, например чрез попълване на анкетна карта или въвеждате данни онлайн на един от нашите уебсайтове.
 • Ако личните Ви данни са прехвърлени към нас от оторизирани търговски представители или други трети лица.
 • Ако данните за превозното средство (включително регистрационен номер на превозното средство) са прехвърлени към BMW AG по време на обслужването или ремонта на Вашето превозно средство, например, при оторизираните търговски представители.
 • Ако други юридически лица от BMW Групата или бизнес партньори извършат позволено прехвърляне на личните Ви данни към нас.
 • Ако сме се сдобили с личните Ви данни от други източници (напр. мобилни търговци).


Ако предоставяте информация от името на друго лице, трябва да се уверите, че на това лице е била предоставена тази Политика на поверителност, преди да предоставите информацията. Ако сте на възраст под 16 години, моля не ни предоставяйте каквато и да било Ваша информация, освен ако нямате разрешението на родител или настойник да направите това.

Молим за Вашето съдействие да поддържаме Вашата информация актуална, като ни информирате за всякакви промени в данните Ви за контакт или предпочитанията Ви.

Следните видове информация за Вас може да бъде събрана чрез различни услуги и информационни канали, описани в тази Политика на поверителност:

 • Данни за контакт ► – име, обръщение, инициали, адрес, телефонни номера, имейл адрес, факс номер.
 • Лични данни ►- дата на раждане, семейно положение, членове на семейството, свидетелство за правоуправление на МПС (вид), професия, тест драйв, хобита, предпочитан начин на плащане, предпочитан начин за контакт, VIN, име на дружество.
 • Интереси ► – информация, която ни предоставяте за своите интереси, включително видове превозни средства, от които се интересувате.
 • Ползване на уебсайта и комуникациите ► – как използвате нашия уебсайт и дали отваряте или препращате комуникацията от нас, включително информация, събрана чрез бисквитки (cookies) и други проследяващи технологии (нашата Cookies политика може да бъде намерена тук посочете данни).
 • Информация за продажби и сервизни услуги ► – информация относно покупки, включително предпочитан търговски представител, клиентски номер и номер на договор, поддръжка и сервизни услуги, включително жалби и претенции.
 • Информация за историята на клиента ► данни за удовлетвореността на клиента (и допълнителна информация от платформата за самообслужване), получени оферти, данни за закупуването на автомобила, включително модел, конфигурация, дата на закупуване, дата на регистрация, номер на регистрационни табели, дата на поръчка, дата на доставка, собственик на автомобила, ценова листа, информация за гаранция, остатъчна стойност, информация за BMW FS (информация за договора, например: начин на плащане, продължителност на лизинга, ипотека), незадължителна информация за застраховка (например: брой превозни средства в домакинството, ползване на мобилни услуги, данни за закупуване на резервни части, аксесоари и лайфстайл продукти, данни, събирани от посещение при търговски представител (например: запитвания, консултантска информация, отговорни консултанти по продажбите, история на сервизното обслужване), история на кампаниите и отговори на кампаниите, незадължителни данни на клиентите за собствени превозни средства от други производители, например чрез използвана BMW платформа за автомобили, участие в събития (местоположение, дружество), история на оплакванията, история на сервизното обслужване.
 • Устройства и ползване на услуги ►– как използвате Вашето устройство (мобилно или в превозното средство) и услуги, предлагани на устройството.
 • Данни за конфигурацията на превозното средство ► – информация за функциите и текущите настройки на Вашия автомобил (идентифицирана по Идентификационния номер на превозното средство).
 • Техническа информация за превозното средство ► – информация за това как изпълняват или как са изпълнявали функциите си двигателя и системите на превозното средство, ниво на реазервоара, оставащи (оставащо пътуване) километри до зареждане, RTTI-данни (входящи данни от навигацията), външна температура, пробег, средна скорост.
 • Местоположение на превозното средство / устройството ► – местоположението на Вашето превозно средство или мобилно устройство.
   

Използването на личните данни, съгласно законодателство на ЕС за защита на личните данни, трябва да бъде обосновано по едно от няколко правни „основания“ и от нас се изисква да посочим основанията за всяко едно ползване на информация в настоящата политика. Обяснение относно обхвата на наличните основания може да бъде намерено тук. Ние отбелязваме основанията, които ползваме, за да обосновем всяко ползване на Вашата информация до самото ползване.

Обслужване на клиенти и Маркетинг – за да отговаряме на запитвания и да Ви предоставяме новини и оферти ►


BMW България събира Данни за контакт, Лични данни, Интереси, Ползване на уебсайта и комуникациите и Информация за историята на клиента, както и Устройства и ползване на услуги и може да използва Информацията за продажби и сервизни услуги, Данни за конфигурацията на превозното средство и Техническата информация за превозното средство, които получава от Вас чрез уебсайта на BMW.bg, MyBMW акаунти и услугата ConnectedDrive или чрез Търговския представител, и информация за това кога изтича финансовият продукт, който използвате в момента, за да определи какви новини и оферти е най-вероятно да представляват интерес за Вас и за да се свърже с Вас относно тези оферти, съгласно Вашите маркетинг предпочитания (по имейл, поща, телефон/съобщениe или в колата (ако се поддържа), като промени могат да се правят в MyBMW Self Service Portal). Ако сте приели маркетингови съобщения чрез "Телефон/съобщениe", е възможно да получавате push notifications от приложения на BMW (например приложение "MyBMW"). BMW България може да споделя тази информация с Търговските представители, за да отговарят на Вашите запитвания и да изготвят по-конкретна оферта за Вас. Ако ни предоставите Вашето съгласие, ние ще създадем Ваш индивидуален профил чрез средствата на статистическа процедура, за да Ви осигурим персонализирани оферти.


Основание за обработване : Съгласие, легитимен интерес [правни основания за обработване на лични данни]


Легитимен интерес: Това обработване се основава на легитимния интерес на BMW България да популяризират и предоставят информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите и потенциалните клиенти бяха преценени в интерес на BMW България да обработват лични данни за идентифицираната цел.


Избор: Съгласието за маркетинг, включително за канали и анализи, може по всяко време да бъде оттеглено с ефект занапред. Клиентът може също да възрази срещу обработката за целите на директния маркетинг.

 

Информация за продажби и сервизни услуги – за да обработим Вашата продажба, да конфигурираме и обслужваме в сервиз Вашето превозно средство ►


Търговските представители ще получат Данни за контакти, Данни за конфигурацията на превозното средство, Техническа информация за превозното средство и Информация за продажби и сервизни услуги, както и Информация за историята на клиентите при покупка, сервизно обслужване или ремонт на превозно средство от или заедно с тях като част от продажбата или сервизната услуга, включително искания по гаранции и проверки, и ще ги използват, за да предоставя услугите, които поискате, и за да Ви уведомяват за проблеми, свързани с Вашето превозно средство. Тази информация може да бъде предоставяна за достъп от BMW България и BMW AG за отстраняване на технически или други проблеми, свързани с предоставянето на тези услуги.


Посочените по-горе администратори могат също така да получат ограничена информация за Местоположението на превозното средство по време на процеса на ремонт, която ще се използват само в съответствие с Предпазните мерки за местоположението [Предпазни мерки за местоположението].
Предоставянето на лични данни за целите на продажбите и предоставянето на сервизни услуги е договорно изискване и непредоставянето им ще възпрепяства правилното изпълнение на договора или дори ще го направи невъзможно.


Основание за обработване: Изпълнение на договор; легитимен интерес [правни основания за обработване на лични данни]

Легитимен интерес: Това обработване се основава на законния интерес на BMW България да популяризират и предоставят информация за своите продукти и услуги. Основните права и свободи на клиентите и потенциалните клиенти бяха преценени в интерес на BMW България да обработват лични данни за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази срещу обработката на личните му данни по всяко време на основания, които са свързани с конкретната ситуация.


ConnectedDrive – за да предоставяме дигитални услуги в превозното средство ►


BMW България и BMW AG получават Данни за контакт, Информация за местоположението на превозното псредство, както и Устройства и ползване на услуги, които те използват в съответствие с подробните описания на услугите за всеки посочен елемент [ConnectedDrive уведомление за поверителност] и Предпазните мерки за местоположението [Предпазните мерки за местоположението]. Подробните описания на услугите също така предоставят информация за всички оповестявания на трети страни, които използват информацията само за предоставяне на услугата.

Когато използвате приложение от трета страна, например Spotify заедно с BMW Online Entertainment, ще получите представените от тях условия за ползване и политика на поверителност, преди да можете да използвате това приложение. Операторът на това приложение от трета страна ще бъде администраторът на данните на всяка Ваша информация, която е достъпна или въведена чрез това приложение . Той ще определи как използва информацията Ви в политиката си за поверителност и други известия, както и съгласието, което той предоставя или получава чрез приложението. Ние не носим отговорност за тази употреба на информация.

Предоставянето на лични данни за целите на ConnectedDrive е договорно изискване и непредоставянето им ще възпрепяства правилното изпълнение на договора или дори ще го направи невъзможно. В известна степен предоставянето на лични данни може да е изискване по закон (EU eCall service).


Основание за обработване: Изпълнение на договор; законово задължение (eCall услуга в ЕС).

Избор: Прекратяване на ConnectedDrive договор и/или деактивация на SIM карта.


Connected App – за да предоставим дигитални услуги, свързани с превозното средство чрез мобилно устройство ►


BMW AG ще получи Данни за контакт, Информация за местоположението на превозното средство, както и Устройства и ползване на услуги, които ще използва в съответствие с подробните описания на услугите за всеки посочен елемент [BMW connected уведомление за поверителност] и Предпазните мерки за местоположението [Предпазните мерки за местоположението].


Когато използвате приложение от трета страна, например Amazon Echo или Spotify, ще получите представените от тях условия за ползване и политика на поверителност, преди да можете да използвате това приложение. Операторът на това приложение от трета страна ще бъде администраторът на данните на всяка Ваша информация, която е достъпна или въведена чрез това приложение . Той ще определи как използва информацията Ви в политиката си за поверителност и други известия, както и съгласието, което той предоставя или получава чрез приложението. Ние не носим отговорност за тази употреба на информация.

Предоставянето на лични данни за целите на Connected App е договорно изискване и непредоставянето им ще възпрепяства правилното изпълнение на договора или дори ще го направи невъзможно.

Основание за обработване: Изпълнение на договор; съгласие

Избор: Деинсталиране на приложението от устройството, оттегляне на съгласието с действие занапред.


Гарантиране на качеството, проучване и развитие - за подобряване на нашите продукти и услуги►


BMW AG може да ползва всякаква информация, която получава чрез предоставянето на услуги на BMW България, Търговските представители (включително Информация за местоположението) в деперсонализирана (анонимна) форма за осигуряване на качеството на продуктите и услугите и цели, свързани с развитието. Преди да бъде предприета каквато и да било подобна употреба, Вашата информация ще бъде деперсонализирана (приведена в анонимна форма), така че да не може да бъде свързана диретно с Вас.

Основание за обработване: Легитимен интерес (анонимизиране на информацията )

Легитимен интерес: Легитимният интерес на BMW да предоставя първокласни продукти и услуги отговаря на интересите на клиента и поради това е в съотвестствие с Регламента за защита на личните данни. За да обработва клиентските данни въз основа на чл. 6, буква f от Регламента за защита на личните данни, основните права и свободите на клиента бяха преценени спрямо легитимния интерес на BMW да обработва данните на клиента. Клиентът всъщност очаква високо качество и първокласно функциониране на продуктите и услугите на BMW. За да се изпълнят тези очаквания е необходимо непрекъснато наблюдение и подобряване на качеството, както и разработване или предлагане на нови продукти и услуги. За да се смекчат потенциалните рискове и да се подобри защитата на личните интереси се прилагат допълнителни предпазни мерки и контрол, както се изисква , в това число строг контрол на достъпа до данни, ограничаване на използването на данни, мерки за сигурност, графици за задържане, както и минимизиране на данните и анонимизиране.


Тази обработка се основава на легитимния интерес на BMW да изпълни високите очаквания на нашите клиенти по отношение на качеството на нашите настоящи продукти и услуги, както и техните желания за нови иновативни решения.


Спазване на законово задължение свързано с Вашата информация – за да спазваме нашите законови задължения към правоприлагащите, регулаторните и съдебните органи и власти ►


Всички администратори са подчинени на законите в държавите, в които оперират, и трябва да спазват тези закони. Това включва предоставянето на Вашата информация на правоприлагащите органи, регулаторните органи и съдилищата, както и на трети страни, във връзка с производства или разследвания навсякъде по света, където са принудени да направят това. Когато е разрешено, ние ще насочим такова искане към Вас или ще Ви уведомим преди да отговорим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление.
Предоставянето на лични данни с цел изпълнение на законови задължения, свързани с Вашата информация, е изискване по закон и зависи от конкретно запитване, отправено към нас от съответните органи и власти.

Основание за обработване: Законово задължение; установяване, упражняване на право на завеждане или защита при правни искове.

Избор: Няма

 

Изтегляне на продукт – в случай на необходимост да бъдат изтеглени продукти на BMW от пазара ►


В случай, че продукти на BMW трябва да бъдат изтеглени от пазара например порадисъображения за безопасност, BMW България ще обработи личните Ви данни, за да се свърже с Вас и да направи този процес възможен.

Основание за обработване: Законово задължение; легитимен интерес

Легитимен интерес: Тази обработка се основава на легитимния интерес на BMW България да осигури безопасността на продуктите на BMW. Основните права и свободи на клиентите бяха преценени в интерес на BMW България да обработват лични данни на клиента за идентифицираната цел.

Избор: Клиентът може да възрази по всяко време срещу обработката на личните му данни на основания, които са свързани с конкретната ситуация.

 

Прехвърляне на трети лица:


Лични данни, които събираме, например при изпълнението на услугите ConnectedDrive могат да бъдат прехвърляни на трети страни, при условие, че съществува правно основание за прехвърлянето, например, при изпълнение на Договор за застраховка гражданска отговорност на автомобилистите и/или Договор за застраховка "Каско" за автомобила.

В допълнение, при условие, че такова правно основание за прехвърлянето съществува, Вашите лични данни могат да бъдат споделени със следните юридически лица:

Дружества от BMW Групата

Договорни партньори и сервизи (Търговски представител, партньори при покупката на Вашия автомобил)

Дружества, предоставящи услуги на BMW България, като IT поддръжка, IT хостинг, доставчик на услуга Customer Interaction Center.

В рамките на правните ни задължения, при посещение в нашите оторизирани сервизи определени данни  за вашия автомобил (т.нар. OBFCM данни, като например разхода на гориво и изминати километри) се събират и се предават от производителя (BMW AG) на Европейската комисия. Вие може да откажете събирането и предоставянето на данните за тази цел, като се обърнете към  оторизираните сервизи на BMW и клоновете на BMW.

BMW България и BMW AG използва широк спектър от доставчици на услуги, които им помагат да предоставят услугите и ползванията, които са описани. BMW AG предоставя IT и складови услуги на администраторите на лични данни по отношение на голямата част от тези ползвания и следователно пази Вашата информация, описана по-горе, от името на администраторите.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните.

Цялата Ви информация се съхранява на наши защитени сървъри или на сървъри на наши подизпълнители или бизнес партньори (или се съхраняват на защитен хартиен носител) и тя е достъпна и използвана в съответствие с нашите политики и стандарти за сигурност (или идентични стандарти на нашите подизпълнители или бизнес партньори).

 

За да използвате нашите услуги, вие може да бъдете помолени да се регистрирате за BMW Group ID. С BMW Group ID ще получите онлайн клиентски акаунт, който ви дава достъп до други портали и оферти на BMW Group. За да ви предоставим услугата за влизане в BMW Group ID, вашите данни се предават на компанията BMW Group, която действа като доставчик на използваните от вас приложения. Съхранението на данните от вашия клиентски акаунт се управлява от BMW AG и е отделно от всички други (дори потенциално идентични) данни за вас, които могат да бъдат достъпни за BMW Group.

 

Използваме разнообразни мерки за сигурност, включително инструменти за криптиране и удостоверяване, за да защитим и поддържаме сигурността, целостта и достъпността на Вашата информация.

Въпреки че не можем да гарантираме, че предаването на данни през интернет или уебсайта е без риск от кибер атаки, ние и нашите подизпълнители и бизнес партньори работим усилено, за да поддържаме физически, електронни и процедурни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите изисквания за защита на данните:

 • строго ограничен личен достъп до Вашите данни на база "необходимост да се знае" и само за целите на комуникацията,
 • прехвърляне на събраните данни само в криптирана форма,
 • съхранявате на силно поверителни данни - напр. информация за кредитна карта - само в криптирана форма,
 • защитни стени на IT системи за забрана на неоторизиран достъп, напр. от хакери и
  постоянно следене на достъпа до IT системи за откриване и прекратяване на злоупотреба с лични данни.


Когато Ви предоставим (или сте избрали да Ви предоставим) парола, която Ви дава достъп до определени части от уебсайта или друг портал, приложение или услуга, които управлявамее, Вие сте отговорни за съхраняването на тази парола като поверителна и за спазването на всяка друга от процедурите за сигурност, за които Ви уведомяваме. Молим да не споделяте паролата си с никого.

 

Предпазни мерки за местоположението:


Някои услуги могат да се предлагат само когато разкриете местоположението си или местоположението на автомобила си. Ние приемаме поверителността на информацията за местоположението много сериозно.
Следните предпазни мерки се прилагат към информацията за местоположението (включително информация, достъпна като част от процеса на обслужване на превозното средство):

 • Поддържа се само във форма, свързана с Вас или Вашето превозно средство, докато е необходимо да се изпълни целта, за която сте дали съгласие.
 • Предоставя се или се получава достъп само в тази форма, в която е необходимо, за да се осигури исканата услуга или когато ние сме задължени да задържим и / или предоставим разкриването на информацията по закон (и когато ние сме задължени да предоставим информацията на правоприлагащите органи или на всяка друга трета страна, ние ще ви уведомим, освен ако това не е във вреда за предотвратяването или разкриването на престъпление или нямаме право да го направим).
 • Информацията за местоположението на автомобила и информацията за местоположението на устройството не са свързани, освен ако не са необходими за предоставяне на исканата услуга.
 • Всяко друго използване на информация за местоположението за целите на анализа ще се извършва върху необратимо анонимизирани набори от данни.

Ние и Търговският представител може да имаме достъп до информация за местоположението на автомобила и BMW AG може да има достъп до информацията за местоположението на устройството чрез предоставяните от тях услуги (например ConnectedDrive).

При първоначално закупуване на автомобил, при активиране или конфигуриране на услуга или приложение (например ConnectedDrive или Connected App), ще получите подробно описание на информацията за местоположението, която получаваме, за да Ви предоставяме услугата, която зависи от тази информация. Моля, имайте предвид, че може да не успеем да предоставим определени функции на нашите услуги, ако ограничите събирането на информацията за местоположението.

Съхраняваме Вашата информация толкова дълго, колкото е необходимо с оглед целта, за която сме я получили, и всички други разрешени свързани цели (например, когато е уместно да се защитим при съдебна претенция срещу нас). Така че, ако информацията се използва за две цели, ще я запазим, докато целта с по-дълъг период за съхранение изтече; но ще спрем да я използваме за тази цел с по-кратък период, след изтичането на този период.


Ние ограничаваме достъпа до Вашата информация до тези лица, които трябва да я използват за съответната цел.


Периодите на съхранение се основават на бизнес нуждите и информацията, която вече не е необходима, е необратимо анонимизирана ( анонимизираната информация може да бъде запазена) или сигурно унищожена.


Обслужване на клиенти и маркетинг: Във връзка с Вашата информация, използвана за Обслужване на клиенти и за маркетингови цели, може да запазим информацията ви за тази цел за [До отмяна] след датата, на която последно сме получили съгласието да Ви предлагаме маркетинг материали, или датата, в която последно сте отговорили на маркетингова комуникация получена от нас (освен да се откажете от получаването на допълнителни съобщения).


Ползване за изпълнение на договор за продажба на превозни средства и услуги или финансиране на превозни средства: Във връзка с Вашата информация, използвана за изпълнение на договорните задължения с Вас, ние можем да запазим тези данни, докато договорът е в сила и [10 години, докато след последния контакт] след това.


ConnectedDrive and Connected App: Заявяваме колко дълго ще запазим информацията за местоположението на автомобила [и информацията за устройството] във връзка с всяка услуга в описанията на услугите [ConnectedDrive и Connected App описание на услугите].


Съдебни претенции: във връзка с каквато и да е информация, за която ние основателно вярваме, че ще ни бъде необходима, за да се защитим при съдебна претенция срещу нас или в качеството ни на трета страна, ние може да запазим тези данни толкова дълго, колкото може да бъде необходимо.


Гарантиране на качеството, проучване и развитие: Вашите данни ще бъдат запазени само анонимизирани, така че няма да бъдат свързани с Вас, за.


Изтегляне на продукт: в случай на необходимост от изземване от BMW на продукти на BMW, ние ще запазим Вашите данни за периода, необходим за извършване на операциите по изземване,и за [10 години до последния контакт], за да отговаряме на всякакви запитвания или претенции след това.

Ако имате някакви въпроси относно използването на Вашата информация, първо се свържете с нашата гореща телефонна линия за обслужване на клиенти по имейл info.bg@bmwgroup.com или по телефона: 0800 20 230 (понеделник – петък от 09:00 до 18:00)
 

EY Law – Pelzmann Gall Größ Rechtsanwälte GmbH

Ирина Янева
Андреас Лопатка-Зинт
Wagramer Straße 19/33
1220 Wien


Имате право да:

 • поискате от нас да Ви предоставим допълнителни подробности за това как се ползва Вашата информация,
 • поискате от нас да Ви предоставим достъп до личните Ви данни и да Ви предоставим копие от информацията, която сте ни предоставили
 • получите личните данни, които Ви засягат и сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и – когато е технически възможно - да прехвърлите тези данни на друг администратор безпрепятствено, ако обработването на Вашите данни се основава на Вашето съгласие или договор и се извършва чрез автоматизирани средства,
 • поискате от нас да актуализираме всички неточности в информацията, която съхраняваме,
 • поискате от нас да изтрием всяка информация, която вече нямаме законно основание да използваме,
 • когато обработката се основава на съгласие и във връзка с какъвто и да е директен маркетинг, да оттеглите Вашето съгласие , за да спрем тази конкретна обработка, занапред.
 • направите възражение срещу всяка обработка [включително профилиране] въз основа на легитимените интереси, дължащи се на конкретната Ви ситуация, освен ако нашите причини за извършване на тази обработка не представляват каквото и да било нарушение на Вашите права за защита на личните данни,
 • поискате от нас да ограничим използването на информацията Ви, напр. докато се разследва жалба.

Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления), нашите интереси (например, запазването на законните привилегии) или правата и свободите на другите. Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по- сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.


Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни [link: Комисия за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg].