BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност двама души с три кучета в коритото на река

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

ХОРАТА СА ВЪВ ФОКУСА НА УСТОЙЧИВОСТТА.

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТХОРАТА СА ВЪВ ФОКУСА НА УСТОЙЧИВОСТТА.

В BMW Group устойчивостта се фокусира по-специално върху социалните аспекти, като се набляга върху трудовите стандарти и човешките права. Тук се занимаваме с последствията от нашите икономически дейности върху отделни лица и социални групи по цялата ни верига на стойността. Но това включва и поглед навътре: BMW Group осъзнава своята отговорност като работодател и включва и този аспект в усилията за устойчивост.

Прочети повече

ПРИЛАГАНЕ НА ТРУДОВИТЕ СТАНДАРТИ И ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В BMW GROUP.

ПРИЛАГАНЕ В ЦЯЛ СВЯТ.

BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност Трудови стандарти и права на човека мъж с инструмент до дърво

Международно признатите насоки за екологични и социални критерии са еталон за цялата верига на стойността в BMW Group.

Това важи най-вече за:

  • насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия
  • ръководните принципи на ООН относно бизнеса и правата на човека
  • десетте основни принципа на UN Global Compact
  • съдържанията на ICC Business Charter for Sustainable Development
  • Cleaner Produktion Declaration на Програмата на ООН за околната среда (UNEP)

С участието на нашите представители на служителите тези насоки са пренесени във вътрешни фирмени правила и принципи и по този начин ръководят нашите действия.

ВЕРИГИ ЗА ДОСТАВКА.

BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност вериги за доставки склад с пакети

Автомобилната индустрия е тясно интегрирана в глобалните вериги за доставки. Стандартът за устойчивост на BMW Group за мрежата от доставчици насърчава зачитането на човешките права във всяко отделно звено на тези вериги. За да изпълним нашата екологична и социална отговорност , ние следваме многоетапен процес на надлежна проверка при закупуване и мрежата от доставчици. Договорите с дилъри и вносители на BMW Group също изискват съответствие и спазване на човешките права.

BMW GROUP КАТО РАБОТОДАТЕЛ.

BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност условия за работа мъж заварява с предпазно облекло

Условия за служителите.

Служителите имат различни нужди, когато организират работата си. Поради тази причина BMW Group предлага индивидуална свобода чрез инструменти като:

  • гъвкаво работно време
  • мобилна работа
  • допълнителни дни отпуск срещу съответно намаление на заплатите
  • отпуски
  • временни и постоянни решения на непълно работно време

Тези мерки помогнаха на BMW Group да потвърди челната си позиция като най-популярния производител на автомобили в класацията на World’s Most Attractive Employers на доставчика на проучвания Universum през 2021 г. (Най-привлекателните работодатели в света за 2021 г.)

Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност разнообразие снимка отблизо жена и двама мъже с тъмни дрехи

Разнообразие.

Според BMW Group разнообразието е сила. Разнообразната работна сила внася различни гледни точки, опит и умения във всекидневната работа - и по този начин укрепва иновативната сила и конкурентоспособността. Ето защо ние използваме курсове за обучение, лекции и формати за диалог, за да повишим чувствителността на служителите и мениджърите към положителния принос, който многообразието може да има в компанията. Освен това BMW Group насърчава разнообразието и равните възможности при набирането и развитието на персонала. Централни принципи като защита срещу дискриминация, равно третиране на всички служители или признателност в ежедневните отношения са здраво закрепени в насоки като Кодекса на поведение на BMW Group или Кодекса на BMW Group за правата на човека и условията на труд.

Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност Междукултурна комуникация тъмнокож мъж със сини дрехи в група хора

Междукултурна комуникация.

Като компания с многонационална работна сила и местоположения на шест континента, ние сме част от обществото. Поради тази причина нашата екологична, икономическа и социална отговорност се простира отвъд основния ни бизнес - ние се ангажираме с по-добри условия на живот и възможности за образование, както и междукултурно разбирателство. В самата BMW Group успешно работят заедно хора от повече от 110 нации. Широка гама от предложения за развитие на персонала, квалификацияund и допълнително обучение, както и формати за диалог имат за цел да насърчат междукултурното разбирателство. Заедно с United Nations Alliance of Civilisations (UNAOC) от 2011 година ние редовно връчваме наградата Intercultural Innovation Award за проекти, които търсят конструктивни решения на междукултурното напрежение и конфликти.

Прочети повече
BMW Специални продажби Устойчивост Социална отговорност Ангажираност на служителите мъж в дървена строителна конструкция

Ангажираност на служителите.

Множество служители на BMW Group са ангажирани със социални и екологични въпроси по целия свят. BMW Group активно насърчава ниския праг навлизане в този социален ангажимент, например чрез Social Week със серия от лекции и дегустационни събития или Social Marketplace, дигитална платформа, на която служителите могат да научат за благотворителни проекти и да обменят информация. Много служители също участват във вътрешните мрежи. Те включват женски мрежи на много места и BMW Group PRIDE, която интернационално защитава интересите на LGBTQ+* общността. През последните десет години особено достойни усилия бяха отличени с наградата на BMW Group за социална ангажираност. Всяка награда е на стойност €10 000 и отива директно към съответния проект за помощ.

Прочети повече