BMW Специални продажби Устойчивост Околна среда Цялостна устойчивост перспектива птичи поглед соларен парк

ОКОЛНА СРЕДА.

ЦЯЛОСТНА УСТОЙЧИВОСТ ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА

ОКОЛНА СРЕДА.ЦЯЛОСТНА УСТОЙЧИВОСТ ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА НА СТОЙНОСТТА

По отношение на околната среда BMW Group се фокусира върху екологичната устойчивост, намаляването на CO₂ и опазването на ресурсите по цялата верига на стойността. От веригата за доставки, управлението на доставчиците, обработката на суровини, през разработването и производството до фазата на използване на всички продукти и след това. С този холистичен подход BMW Group се движи в съответствие с климатичната цел на парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C.

Прочети повече

ПОНИЖАВАНЕ НА СО₂.

BMW Group си поставя за цел да намали значително и измеримо своя екологичен отпечатък по цялата верига на стойността – преди, по време и след фазата на използване на автомобилите.
 

 • BMW Group засилва дейността си в областта на устойчивостта и от 2024 г. ще използва лети алуминиеви джанти за марките BMW и MINI, които се произвеждат със 100 процента зелено електричество. Преобразуването се отнася за особено енергоемката електролиза при производството на алуминий и за отливането на колелата. Сключени са подходящи споразумения с всички доставчици на джанти на BMW Group.

 • Към днешна дата около пет процента от емисиите на CO₂, възникващи във веригата за доставки, се дължат на колелата. Те се намаляват повече от двойно чрез преминаване към по-устойчиво производство със зелена електроенергия. BMW Group закупува около 10 милиона алуминиеви джанти всяка година, 95 процента от които са лети алуминиеви джанти.

 • В това отношение MINI беше пионер още през 2023 година. Летите алуминиеви джанти на новото поколение на MINI Countryman вече ще се състоят от 70 процента вторичен алуминий. Комбинацията от 100 процента зелено електричество в производството и 70 процента квота за вторични материали означава, че в сравнение с конвенционалните производствени процеси могат да бъдат намалени до 80 процента от емисиите на CO₂. От 2024 г. моделите на BMW ще бъдат оборудвани и с алуминиеви джанти, които се произвеждат със 100% възобновяема енергия и се състоят от 70% вторичен алуминий.

 • Планира се за моделите на Neue Klasse от 2025 г. за първи път да се произвеждат декоративни части от пластмаса, чиято суровина се състои от до 30% рециклирани риболовни мрежи и въжета. Това предотвратява изхвърлянето на тези остатъци от морската индустрия като отпадъци в морето.

 • Иновативно произведената антикорозионна защита и матовата боя не използват изкопаеми суровини и намаляват CO₂ емисиите с 40 процента при моделите на BMW от заводи в Европа и Южна Африка.

 • BMW Group е първият производител на автомобили в света, който в своите европейски заводи използва матови бои, произведени от биомаса вместо суров петрол. В заводите на BMW Group в Лайпциг и Рослин (Южна Африка) се използва по-устойчиво произведена антикорозионна боя (TÜV-сертифициран процес).

 • Иновативният производствен процес на BASF прави възможно замяната на прекурсори на петролна основа като суров бензин (Naphtha) с възобновяеми суровини от органични отпадъци още от началото на производството на бои. Това не само намалява потреблението на изкопаеми суровини, но също така могат да бъдат избегнати емисиите на CO₂, свързани с добива, транспорта и по-нататъшната обработка на суров петрол.

 

Прочети повече

КОНТРОЛНА СИСТЕМА.

С холистичен подход BMW Group постига значително подобрение през целия жизнен цикъл от едно поколение на автомобила до следващото. По-специално с Neue Klasse, BMW Group ще ускори значително намаляването на CO₂ и ще се съсредоточи върху развитието към кръгова икономика. Чрез ценностно-ориентирания подход на система за вътрешен контрол на концерна ние гарантираме, че спецификациите се прилагат последователно в цялата компания. По този начин ние вземаме предвид целите за намаляване на емисиите на CO₂ през целия жизнен цикъл на превозните средства и в същото време специфичните за пазара изисквания към автомобилния парк. Ние контролираме изпълнението на целите и оценката на напредъка в процеса на разработка със сертифицирана система за управление на околната среда.

Прочети повече

УСТОЙЧИВОСТ ПО ЦЯЛАТА ВЕРИГА

BMW Специални продажби Устойчивост Околна среда устойчивост ниска гледна точка производствена машина

ПРЕДИ ФАЗАТА НА ПОЛЗВАНЕ.

ВЕРИГА ЗА ДОСТАВКИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВЧИЦИ.

 • Днес
 • 2030

ПРОИЗВОДСТВО.

 • Днес
 • 2030

ПРЕЗ ВРЕМЕТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ.

ПОНИЖАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ.

 • Днес
 • 2030

ДЪЛЪГ ЖИВОТ ЧРЕЗ ОРИЕНТИРАНО КЪМ СЪСТОЯНИЕТО ОБСЛУЖВАНЕ.

 • Днес

ПОВИШАВАНЕ НА ДЕЛА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО ШОФИРАНЕ НА PHEV.

 • Днес

СЛЕД ВРЕМЕТО НА ПОЛЗВАНЕ.

РЕЦИКЛИРУЕМИ В КРАЯ НА ЖИЗНЕНИЯ СИ ЦИКЪЛ.

 • Днес

ПРОДУКТОВО ПОРТФОЛИО.

BMW Специални продажби Устойчивост Околна среда продуктово портфолио три автомобила BMW един до друг

BMW Group предлага всички видове задвижвания в зависимост от случаите на използване на водачите и инфраструктурата на пазарите по целия свят.

ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ.

Електромобилността е централен стълб в стратегията за устойчивост, която BMW Group непрекъснато ще разширява през следващите години.

 • 2022: Удвояване на продажбите на електрифицирани автомобили в сравнение с 2021
 • 2023: 25 електрифицирани модела на пазара, от тях 13 напълно електрически
 • До 2025: Дял на електрифицираните автомобили в общите доставки над 30%
 • До 2030 г.: над 50% от глобалните доставки ще бъдат изцяло електрически

Мощните и устойчиви акумулатори за съхранение на енергия и разработването на нови иновативни батерийни клетки са ключови елементи за бъдещите поколения изцяло електрически автомобили. BMW Group работи върху значително увеличаване на енергийната плътност на клетките, като в същото време намалява разходите за материали и производство. Възможността за рециклиране на батерията е важен аспект, който е включен в разработването на бъдещи поколения батерийни клетки. Освен това BMW Group вече провежда интензивни изследвания на технологията за твърдотелни батерии, която крие обещаващи възможности.

Прочети повече

NEUE KLASSE 2025.

Neue Klasse е изключително електрически насочена продуктова гама на BMW Group. Базиран е на нашата нова клъстерна архитектура (NCAR) с нейните три ориентирани към бъдещето основни елемента „електрически“, „дигитален“ и „кръгов“.

С Neue Klasse концепцията за устойчивост на BMW Group навлиза в третата си фаза. С него ускоряваме намаляването на CO₂ и последователно се фокусираме върху кръговата икономика. Характеризира се с три важни аспекта: напълно предефинирана ИТ и софтуерна архитектура, новоразработено електрическо задвижване и новоразработено поколение задвижване и батерии, както и ново ниво на устойчивост през целия жизнен цикъл.

 • Електрическо на първо място. Безкомпромисен дизайн, оптимизирано за електрическо задвижване – само изцяло електрически автомобили. Постигане на пробег и производителност на нивото на съвременните двигатели с вътрешно горене
 • Първо вторичните суровини. Значително повишен дял на вторичните суровини. Драстично понижение на изразходването на суровини
 • Дигиталното първо. Напълно ново потребителско изживяване. Дори с индивидуално конфигурируеми и закупени функции
 • Производство без фосилни енергоносители в новата BMW iFactory в Унгария
Прочети повече

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ.

BMW Специални продажби Устойчивост Околна среда продуктово портфолио три автомобила BMW един до друг

С BMW и MINI Charging, BMW Group предлага цялостни решения за зареждане, които позволяват удобно използване на електрифицирани превозни средства в различни ситуации. Портфолиото включва продукти и услуги за зареждане в движение, у дома и на работа.

Картата за зареждане BMW/MINI Charging Card предлага лесен достъп до мрежите за зареждане в европейските пунктове за зареждане.

НАЙ-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАС И НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ПО СВЕТА.

ТРУДОВИ СТАНДАРТИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.

BMW Специални продажби Устойчивост Управление Трудови стандарти и права на човека тъмнокожи жена и мъж седят

Международно признатите насоки за екологични и социални критерии са еталон в цялата верига на стойността за BMW Group. Това важи най-вече за:

 • насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационалните предприятия
 • ръководните принципи на ООН относно бизнеса и правата на човека
 • десетте основни принципа на UN Global Compact
 • съдържанията на ICC Business Charter for Sustainable Development
 • Cleaner Produktion Declaration на Програмата на ООН за околната среда (UNEP)

ЕКОЛОГИЧНИ СТАНДАРТИ И УСТОЙЧИВО ПРОИЗВОДСТВО НА СУРОВИНИ.

BMW Специални продажби Устойчивост Управление Екологични стандарти и суровини снимка отблизо BMW материали

Ние получаваме компоненти, материали и други услуги от над 32 000 локации за производство и доставка по целия свят. Ние определяме свързаните социални и екологични задължения за надлежна проверка към нашите доставчици като част от нашите договорно обвързващи стандарти за устойчивост. В същото време работим върху решения, които правят възможно намаляването или заместването на суровините в нашите автомобили. Ние непрекъснато анализираме суровините по отношение на нарушения на екологичните и социалните стандарти.

СЪОТВЕТСТВАЩ ПРОВЕРКА.

НАШЕТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОРПОРАТИВЕН СЪОТВЕТСТВАЩ КОНТРОЛ В МРЕЖАТА НА ДОСТАВЧИЦИ.

 • Надлежен контрол във веригата на доставки
 • Устойчив добив на суровини
 • Анализ и предотвратяване на риска
BMW Специални продажби Устойчивост Управление Доклад за устойчивостта

ИНТЕГРИРАН ДОКЛАД ЗА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ.

BMW Group смята, че има отговорността да бъде измерима и прозрачна в своите доклади за устойчивост. Ето защо от 2020 г. комбинираме нашия годишен доклад с нашия доклад за устойчивост в интегриран групов доклад. Докладът на BMW Group следва рамката на докладите за устойчивост и е независимо сертифициран.