ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО

Някои услуги могат да се предлагат само когато разкриете местоположението си или местоположението на автомобила си. Ние приемаме поверителността на  информацията за местоположението много сериозно.

Следните предпазни мерки се прилагат към информацията за местоположението (включително информация, достъпна като част от процеса на обслужване на превозното средство):

 

  • Поддържа се само във форма, свързана с Вас или Вашето
    превозно средство, докато е необходимо да се изпълни целта, за която сте дали
    съгласие.
  • Предоставя  се или се получава достъп само в тази форма, в която е необходимо, за да се осигури исканата услуга или когато ние сме задължени да задържим и / или предоставим разкриването на информацията по закон (и когато ние сме задължени да предоставим информацията на правоприлагащите органи или на всяка друга трета страна, ние ще ви уведомим, освен ако това не е във вреда за  предотвратяването или разкриването на престъпление или нямаме право да го направим).
  • Информацията за местоположението на автомобила и
    информацията за местоположението на устройството не са свързани, освен ако не са необходими за предоставяне на исканата услуга.
  • Всяко друго използване на информация за местоположението за целите на анализа ще се извършва върху необратимо анонимизирани набори от данни.

Ние и Търговският представител може да имаме достъп до информация за местоположението на автомобила и BMW AG може да има достъп до информацията за местоположението на устройството
чрез предоставяните от тях услуги (например ConnectedDrive).

При първоначално закупуване на автомобил, при активиране или конфигуриране на услуга или приложение (например ConnectedDrive или Connected App), ще получите подробно описание на информацията за местоположението, която получаваме, за да Ви предоставяме услугата, която зависи от тази информация.


Моля, имайте предвид, че може да не успеем да предоставим определени функции на нашите услуги, ако ограничите събирането на информацията за местоположението.

Прочети повече