BMW ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ – БЪЛГАРИЯ

  • Кои са BMW дружествата в България
  • Как събираме Вашите лични данни
  • Каква информация може да бъде събрана за Вас
  • Как може да бъде използвана Вашата информация
  • Как защитаваме информацията Ви
  • Колко дълго съхраняваме Вашата информация
  • Връзка с нас, Вашите права на защита на личните данни и Вашето право на жалба до органите за защита на личните данни