ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ползването на Вашата информация, изложено по-горе, е разрешено по силата на законозателството на ЕС за защитата на лични данни въз основа на тези правни основания:

 

  • когато сте предоставили съгласие за ползването (ще ви бъде представен формуляр за съгласие във връзка с такова използване и може да оттеглите Вашето съгласие.
  • когато е необходимо да встъпим в или да изпълним наш договор с Вас;
  • когато е необходимо да я ползваме, за да изпълни наши правни задължения;
  • когато я използваме, за да постигнем целите на легитимния интерес, а причините за използването му не излизат от пределите на Вашите права за защита на личните данни (нашите легитимни интереси включват проучване и разработване на продукти и услуги, свързани с превозните средства);
  • когато е необходимо да се защитим, да потърсим защита или да предявим иск срещу Вас или трета страна.

Може да има обработване на данните Ви, които са разрешени въз основа на други основания; когато това е така, ние ще идентифицираме тези основания и ще ги съобщим възможно най-скоро, след като узнаем новите основания.
 

Прочети повече