ИЗДАТЕЛ.

Тази страница се поддържа от Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 80809 München).
Електронен контакт: customer.service@bmw.com.

BMW AG се представя от членовете на Управителен съвет:

Harald Krüger, Vorsitzender

Milagros Caiña Carreiro-Andree

Klaus Fröhlich

Nicolas Peter

Pieter Nota

Peter Schwarzenbauer

Oliver Zipse


Търговски регистър: Административен съд Мюнхен RHRB 42243.
ДДС идентификационен номер: DE129273398

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ГРУПАТА ДРУЖЕСТВА НА BMW AG ЗА БЪЛГАРИЯ.

БМВ Фертрийбс ГмбХ - Клон България
Бул. Никола Вапцаров 55, EXPO 2000
София 1407
България
Е-мейл: info.bg@bmwgroup.com

Read more