Въздействие върху климата BMW Серия 5 Седан G60 ICE

BMW VEHICLE FOOTPRINT

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА.

СО₂ ОТПЕЧАТЪКЪТ НА BMW СЕРИЯ 5 СЕДАН.

Всеки автомобил оставя CO₂ отпечатък през целия си жизнен цикъл - от доставката и производството през употребата до рециклирането или изхвърлянето на суровини и материали. CO₂ еквивалентите (CO₂e) са мерна единица за стандартизиране на въздействието върху климата на различни парникови газове, напр. метан.

Емисиите от веригата за доставки, транспортната логистика и доставката на енергия нагоре по веригата са посочени в CO₂e. При отчитане на зелена електроенергия се вземат предвид както електроенергията от възобновяеми вътрешни системи за производство, така и директните договори за доставка и сертифицираните гаранции за произход. Не са включени компенсаторни мерки.

СО₂ РАВНОСМЕТКАТА ПРЕЗ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА BMW СЕРИЯ 5.

Общо: 45,7 т CO₂e

Plain Grey Background

10,4 т

Верига на доставки и логистика

Всички данни в т CO₂e (CO₂ еквивалент)

Plain Grey Background

0,7 т

Производство на BMW

Всички данни в т CO₂e (CO₂ еквивалент)

Plain Grey Background

34,0 т

Фаза на използване

Всички данни в т CO₂e (CO₂ еквивалент)

Plain Grey Background

0,6 т

Край на живота

Всички данни в т CO₂e (CO₂ еквивалент)

Вашето BMW 520i ще ви бъде предадено с 11,1 тона CO₂e.

За превозни средства с двигатели с вътрешно горене най-големият процент CO₂e се генерира по време на тяхната фаза на използване въз основа на потреблението (WLTP) и пробег (км) от 200 000 км. Ето защо ние наблягаме много на мерките за ефективност в процеса на проектиране и също така предоставяме поглед върху статистиката на шофирането в приложението My BMW.

Стойностите на емисиите при оценката на жизнения цикъл са специфични за модела и оборудването и се отнасят за BMW 520i. Цифрите през различните фази на жизнения цикъл ще се различават за другите модели, които предлагаме.

В съответстващия дизелов модел, какъвто е 520d, емисиите на CO₂e при производството на BMW и в края на жизнения цикъл са на същото ниво, въпреки че възлизат на 30,9 тона CO₂e по време на фазата на използване. Емисиите във веригата за доставки и логистиката са малко (< 1 т) над стойността на модела на двигателя с вътрешно горене.

СО₂ ОТПЕЧАТЪКЪТ НА BMW СЕРИЯ 5 СЕДАН.

Други детайли, както и проучване на екологичната равносметка на вашето BMW 520i може да намерите тук: