Във всеки един момент мога да оттегля декларациите за съгласие, които съм предоставил на „БМВ България“ ЕООД с действие за в бъдеще чрез моя онлайн акаунт в раздел “моите лични данни” или чрез свързване с клиентското обслужване на BMW (+359 800 20 230 / info.bg@bmwgroup.com). След пълно оттегляне на съгласието, моят клиентски профил повече няма да бъде обработван и повече няма да получавам маркетингови съобщения. Чрез посочените начини за контакт, имам възможност също да изисквам информация относно моите данни, съхранявани от „БМВ България“ ЕООД, както и корекция, заличаване или блокиране на моите лични данни. Допълнителна информация относно обработването на моите лични данни от „БМВ България“ ЕООД и моите права могат да бъдат открити онлайн в политиката за поверителност на BMW.

Прочети повече