ОБЩИ ВЪПРОСИ ЗА BMW ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ.

Оферти на BMW Финансови услуги.

Какви финансови услуги предлага BMW? Каква е разликата между лизинг и BMW Select лизинг? Кой е най-подходящият избор за мен? Тук ще намерите най-важната основна информация.

Прочети повече
 • Лизинг или Select - каква е основната разлика?

  BMW Финансови услуги ви предлага различни видове лизингови договори, за да финансирате вашия автомобил така, както желаете. Можете да изберете размерите на авансовата вноска, срока и месечните вноски. С лизинговите договори вие се наслаждавате на особено ниски месечни вноски, като плащате само загубата на стойност на автомобила за срока на договора.
  След края на договора вие можете да подпишете лизингов договор за нов автомобил. С остатъчната стойност и лизинга Select вие можете да закупите наетия автомобил за определена остатъчна стойност.

 • Какви са преимуществата на финансирането на автомобила чрез BMW Финансови услуги?

  Като клиент на BMW Финансови услуги вие можете да се възползвате от факта, че продуктите, които се предлагат, са съобразени с конкретния автомобил и вашите финансови желания. Тъй като автомобилът и финансирането идват от един източник, вие ще получите точни съвети и ще си спестите време и неприятности.
  С нашите отлични цени и удобните условия, предлагани от BMW Финансови услуги вие можете да бъдете сигурни, че сте в добри ръце.

 • Подходящ ли е лизингът за частни клиенти, както и за фирми?

  Да, като частен клиент вие плащате само това, което ползвате – но има и други преимущества:
  Запазвате вашата ликвидност
  Няма маркетингов риск
  Застраховане: ако автомобилът бъде откраднат или отписан по време на лизинга на BMW Финансови услуги, застраховката ще покрие разликата между отчетната стойност на автомобила и пазарната му стойност.
  Данъчни преимущества: ДДС се дължи само върху вашите лизингови вноски и всички други специални лизингови плащания, но не и върху цялата стойност на автомобила.
  Лизингът също така означава, че вие винаги шофирате последния модел.

 • Загубени пари ли е първоначалната вноска?

  Не, първоначалната вноска намалява вашите месечни вноски. За много клиенти тази еднократна първоначална вноска е подходящият начин за понижаване до минимум на месечните вноски за периода на лизинговия договор.

 • Какви са възможностите за мен при изтичане на договора като клиент на BMW?

  Като клиент на BMW при изтичане на договора имате три възможности:
  Да платите последната вноска и да запазите автомобила
  Да продължите финансирането с удобни за вас вноски
  Да върнете автомобила

 • Кои са факторите, влияещи върху калкулираната остатъчна стойност при лизинг?

  Калкулираната остатъчна стойност зависи от срока на договора, годишния пробег, начина на използване на автомобила и модела, който сте избрали.

 • Договорът си е договор - със вързани ръце ли съм до изтичането му, или мога да прекратя лизинговия договор по-рано?

  С BMW Финансови услуги вие винаги ще бъдете гъвкави във всяко отношение. Като клиент на лизинг например вие можете да преминете на нов автомобил по време на срока на договора при условие, че икономическите фактори го позволяват.

 • Какви договорни срокове са на разположение при лизинга и мога ли да ги ползвам за финансиране на употребяван автомобил?

  Можете да вземете на лизинг или да финансирате нов автомобил на BMW. Срокът на договора зависи от модела и типа на финансирането и варира между 12 и 60 месеца. Можете да финансирате и всеки употребяван автомобил, продаван от вашия дилър на BMW чрез BMW Финансови услуги.

 • Каква е ефективната годишна лихва при финансиране чрез BMW Финансови услуги?

  Ефективната годишна лихва се изчислява чрез комбиниране на номиналната лихва по кредита с административните такси. Тя представлява действителните разходи (в проценти) по лизинга за една година.
  Тази информация не е юридически обвързваща; сроковете и условията по вашия договор подлежат на грешки.

 • Какво се случва при изтичане на лизинговия договор?

  Ако сте избрали прост финансов лизинг, при плащане на последната вноска и при изтичане на договора автомобилът става ваша собственост. При лизинга BMW Select при изтичане на договора вие решавате дали да го прекратите и да станете собственик на автомобила. Дали да продължите финансирането му или на остатъчната му стойност по начин, който е удобен за вас. Можете също така да върнете автомобила на вашия дилър и да сключите договор за ново BMW.