Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3-finance

Разход на електроенергия и СО2 емисии за BMW i3:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано):0
СО2 емисии в г/км (комбинирано):0
Разход на електроенергия в кВтч/100 км:16,3-15,3
Електрически пробег в км (комбинирано):308-295

Разход на електроенергия и СО2 емисии за BMW i3s:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано):0
СО2 емисии в г/км (комбинирано):0
Разход на електроенергия в кВтч/100 км:16,5-16,2
Електрически пробег в км (комбинирано):284-279

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.