Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F82_connectivity

BMW М4 Купе (1):
Среден разход на гориво в л/100 км: 9.1(8.3)
СО2 емисии в г/км: 209 (194)

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

(1) Данните са валидни до 15.04.2018 г. За по-точна информация се обърнете към вашия BMW Partner.

СО2 спесификациите за ефективност са измерени в съответствие с директива 1999/94/EC и Pkw-EnVKV в актуалната им версия и за класификация ползват данните за разхода на гориво и СО2 емисиите на NEDC.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.