Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G30_iperformance_new

BMW 225xe iPerformance Актив Турър:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 3,2-2,7
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 72-62
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбинирано): 12,6-11,7

Данни за BMW 530e iPerformance:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 2,4-2,0
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 54-45
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбинирано): 15,2-14,3

Данни за BMW Серия 740е iPerformance:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 3,0-2,3
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 68-53
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбинирано): 16,0-14,6

Данни за BMW Серия 740Lе iPerformance:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 3,1-2,4
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 70-54
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбинирано): 16,1-14,8
 

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.