Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

BMW_efficient_dynamics

Разход на гориво и CO2 емисии на BMW i8 (3):
среден разход на гориво в л/100 км: 1,9
СО2 емисии в г/км: 42

Среден разход на електроенергия в кВтч/100 км: 14,0

Данните без скоби се отнасят до базовия модел със серийно оборудване, данните в скобите са за модела с опционална трансмисия (виж Допълнително оборудване).

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

(1) Данните са валидни до 15 април 2018 г. За по-точна информация за наличността се обърнете към вашия BMW Partner.

Данните за автомобилите, означени с (3), вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. [При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.]

СО2 спесификациите за ефективност са измерени в съответствие с директива 1999/94/EC and the Pkw-EnVKV и са базирани на разхода на гориво и стойностите на СО2 според европейския цикъл за движение NEDC за този тип автомобил.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от „handbook of fuel consumption, the CO2 emission and power consumption of new passenger cars“, който се предлага безплатно от дилърите на BMW или на https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.