Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Copilot

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3 (2):
Среден разход на гориво в л/100 км: 0
CO2 емисии в г/км: 0
Среден разход на електроенергия в кВтч/100 км: 13,1
Комбиниран електрически пробег в км: 359
Практически чисто електрически пробег в км: до 260

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3 с Range Extender* (2):
Среден разход на гориво в л/100 км: 0,6
CO2 емисии в г/км: 13
Среден разход на електроенергия в кВтч/100 км: 11,5
Комбиниран електрически пробег в км: 235
Практически чисто електрически пробег в км: до 380

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3s (2):
Среден разход на гориво в л/100 км: 0
CO2 емисии в г/км: 0
Среден разход на електроенергия в кВтч/100 км: 14,6–14,0
Комбиниран електрически пробег в км: 330–345
Практически чисто електрически пробег в км: до 260

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3s с Range Extender* (2):
Среден разход на гориво в л/100 км: 0,7
CO2 емисии в г/км: 14
Среден разход на електроенергия в кВтч/100 км: 12,5
Комбиниран електрически пробег в км: 220
Практически чисто електрически пробег в км: до 380

* Данните са измерени при тестовия цикъл NEDC

Пробегът зависи от множество фактори, особено: личния стил на шофиране, избрания маршрут, метеорологичните условия, ползването на отопление/охлаждане и предварителна подготовка на автомобила.

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните за автомобилите, означени с (2), са предварителни.

Данните за автомобилите, означени с (3), вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. [При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.]

СО2 спесификациите за ефективност са измерени в съответствие с директива 1999/94/EC и Pkw-EnVKV в актуалната им версия и за класификация ползват данните за разхода на гориво и СО2 емисиите на NEDC.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.