Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F45 PHEV images_videos

BMW 225xe iPerfomance Актив Турър(1):
Среден разход на гориво в л/100 км: 2,7-2,3
CO2 емисии в г/км: 61- 52
Среден разход на енергия в кВтч/100 км: 14,2-13,4

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми.

(1) За автомобили произведети до 31.05.18 г. включително.Моля сържете се с дилъра, за да проверите наличността.

Данните за автомобилите, означени с (3), вече са измерени на базата на новият тестов цикъл WLTP и са преизчислени обратно към NEDC за сравнимост на автомобилите. [При тези автомобили установяването на данъците и другите свързани с автомобилите данни, които (също) са базирани на емисиите на СО2, могат да са различни от указаните тук данни.]

СО2 спесификациите за ефективност са измерени в съответствие с директива 1999/94/EC and the Pkw-EnVKV и са базирани на разхода на гориво и стойностите на СО2 според европейския цикъл за движение NEDC за този тип автомобил.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.