Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bg_cokkie

Бисквитки от изключително значение

Бисквитките от изключително значение се изискват, за да можете да използвате уебсайта и неговите функционалности. Без тези бисквитки функционалностите не могат да бъдат гарантирани, например действията, които се извършват по време на посещение, като конфигурация на автомобил.

Функционални бисквитки

Функционалните бисквитки позволяват на уебсайта да запазва детайли, които са вече предоставени (напр. избор на опции при конфигурация), както и предлагат оптимизирани по-персонализирани функционалности. Функционалните бисквитки се изпозлват, например, за да активират функции като връщане на видеа. Тези бисквитки събират анонимна информация, те не могат да проследяват вашите действия по уебсайта.

Бисквитки за предоставяне

Бисквитките за предоставяне събират информация за това как се използва уебсайта - например кои страници са най-посещаеми. Тези бисквитки не запазват информация, която позволява идентифицрането на даден потребител. Събраната информация ще бъде агрегирана и следователно анализирана, но без да бъде съотнасяна към конкретни индивиди. Тези биквитки се изпозлват ексклузивно, за да подобрят представянето на уебсайта, както преживяването на него. experience.

Бисквитки с маркетингови цели

Бисквитките за маркетингови цели се изпозлват, за да извличат реклами, които са релевантни за специфичен потребител и са адаптирани спрямо неговите интереси. Те се изпозлват, за да ограничат честотата на показване на рекламата и за да измерят ефективността на кампанията. Те се активират, независимо дали сте посещавали сайта. Тази информация може да бъде споделяна с трети страни, например рекламодатели. Бисквитките подобряват информацията за таргет групите и обикновено са свързани с функционалностите на страницата от трети страни.