Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

i3_range-chrge

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3 (2):
Разход на гориво в л/100 км (комбиниран): 0
Емисии на CO2 в г/км (комбинирани): 0
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбиниран): 16,3-15,2
Електрически пробег в км (комбиниран): 310-285
Практически електрически пробег във всекидневието в км: до 260

Разход на електроенергия и СО2 емисии на BMW i3s (2):
Разход на гориво в л/100 км (комбиниран): 0
Емисии на CO2 в г/км (комбинирани): 0
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комбиниран): 17,2-16,1
Електрически пробег в км (комбиниран): 285-270
Практически електрически пробег във всекидневието в км: до 260

Данните за разхода на гориво, емисиите на СО2 и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Цифрите се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

Данните за автомобилите, означени с (2), са предварителни.

СО2 спесификациите за ефективност са измерени в съответствие с директива 1999/94/EC и Pkw-EnVKV в актуалната им версия и за класификация ползват данните за разхода на гориво и СО2 емисиите на NEDC.
Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.