Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

combustion_Engine

Разход на гориво и СО2 емисии за BMW i8 Купе :
Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 2,2 – 2,1
СО2 емисии в г/км (комбинирано): 49 - 48
Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комнинирано): 13,9 – 13,8

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.