Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F80LCI_Connectivity

BMW М3 Седан:
Среден разход на гориво в л/100 км: 9,1 (8,3)
СО2 емисии: 209 (194)

Данните в скобите се отнасят до автомобил със 7-степенна М скоростна кутия с два съединителя с Drivelogic.

Данните са измерени при тестовия цикъл на ЕС и са в зависимост от избрания размер гуми. Моделите на изображенията са с допълнително оборудване.

Повече информация за официалния разход на гориво и официалните емисии на СО2 на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Данните не се отнасят до отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само като база за сравнение между различни типове автомобили. Според директива 1999/94/EC при измерването на СО2 емисиите не се взимат под внимание СО2 емисиите, генерирани при производството и доставката на горивото респ. другите енергоносители.