Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

bg_overview

Услугите на BMW ConnectedDrive се различават в зависимост от пазара. BMW България запазва правото си да прави промени. Повече информация за общите условия с детайлно описание на всички услуги, предлагани за България, можете да намерите тук: http://www.bmw.bg/bg/topics/offers-and-services/connecteddrive-for-users/connecteddrive-information.html