Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F80LCI_Engine

BMW M3 Седан:
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано): 8.8 (8.3)
CO2 емисии вг/км (комбинирано): 204 (194)

Данните в скобите са за автомобил със 7-степенна М скоростна кутия с два съединителя.

Данните са измерени при тестовия цикъл на ЕСЕ и са в зависимост от избрания размер гуми. Моделите на изображенията са с допълнително оборудване.

Повече информация за официалния разход на гориво и официалните емисии на СО2 на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Данните не се отнасят до отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само като база за сравнение между различни типове автомобили. Според директива 1999/94/EC при измерването на СО2 емисиите не се взимат под внимание СО2 емисиите, генерирани при производството и доставката на горивото респ. другите енергоносители.