Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F30_Edition

Данните за разхода на гориво и СО2 емисиите са в зависимост от избрания размер гуми. Данните за разхода на гориво са измерени при тестовия цикъл на ЕС.

Повече информация за официалния разход на енергия и гориво и официалните емисии на СО2 на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.