Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

Service Campaign Promo

Предложението за безплатен Сервизен преглед и диагностичен тест е валидно за датите 07.10, 14.10, 21.10 или 28.10 г. за автомобили над 6 години. Специалните отстъпки от 20% са валидни за период от три месеца от датата на предоставяне на оферта. Предложенията са валидни единствено за участващите в кампанията BMW Дилъри и Сервизни партньори. Възможни са промени.