Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34

Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните емисии на CO2 за новите пътнически автомобили можете да намерите в брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Стойности без скоби се отнасят до модели с механична скоростна кутия (ако е налична); стойностите в квадратни скоби се отнасят до модели със скоростна кутия Steptronic (ако е налична).

Разходът на гориво се определя на база на ECE цикъл на шофиране (93/116/ЕО), който се състои от около една трета градско шофиране и две трети извънградско (според изминатия път). CO2 емисиите се измерват допълнително към разхода на гориво. Нивата на разход на гориво се измерват на базата на автомобили със стандартно оборудване. Специално оборудване (напр. по-широки гуми) може да повлияе значително върху разхода на гориво и нивата на динамика при шофиране.

Посочените технически данни се отнасят до автомобили за немския пазар. Възможно е някои от показаните модели да включват допълнителни опции и аксесоари, които не са част от стандартното оборудване. В зависимост от специфичните изисквания на други пазари може да има промени в моделите, стандартното и допълнителното оборудване, описани в текста и илюстрациите. За по-точна информация се свържете с вашия дилър на BMW. Възможни са промени в дизайна и оборудването. Възможни са грешки. Специфично оборудване на пазарите в отделните държави не е представено тук.

Тегло без товар (ЕС) в кг: посоченото число включва 90% зареден резервоар, 68 кг. за водача и 7 кг. за багаж. Теглото без товар се отнася до автомобили със стандартно оборудване. Допълнителното оборудване може да увеличи това число.

Номинална мощност: BMW препоръчва употребата на супер безоловен бензин RON 95. Безоловен бензин RON 91 или по-висок с максимално ограничение на етанол от 10 процента (E10) също е позволен. Посочените стойности за динамика и разхода на гориво са базирани на гориво RON 98.