Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F34

BMW 340i Гран Туризмо:
Разход на гориво в л/100 км (комбиниран): 7,3 - 7,0
СО2 емисии в г/км (комбиниран): 166 - 159

Данните за разхода на гориво, СО2 емисии и енергия зависят от размера на избраните гуми и джанти. Разходът на гориво е определен в съответствие с ECE цикъл на шофиране. Възможно е някои от показаните модели да включват допълнителни опции и аксесоари, които не са част от стандартното оборудване.

Допълнителна информация за официалния разход на гориво и за официалните емисии на CO2 за новите пътнически автомобили можете да намерите в брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Данните не са базирани на конкретен автомобил и не представляват част от офертата за продукта; предоставени са единствено за целите на сравнението между различни типове автомобили. CO2 емисиите, получени при производството и доставката на гориво или други енергийни източници, не са взети предвид в изчисляването на СО2 емисиите, съгласно Директива 1999/94/ЕО.