Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

e-mobility

Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са в зависимост от избрания размер джанти и гуми. Данните са определени на базата на тестовия цикъл ECE.

Повече информация за официалния разход на гориво и официалните специфични СО2 емисии на новите автомобили може да получите от брошура, която се разпространява безплатно от дилърите на BMW.