ОСНОВНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО BMW CONNECTED DRIVE.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ.

Искате да научите повече за услугите BMW ConnectedDrive? Имате въпроси относно Bluetooth- и USB-аудио интерфейса? Тук ще получите отговори, линкове и данни за контакт.

Прочети повече

ОБЩО

 • Какво е Bluetooth®?
 • В кои модели автомобили на BMW се предлага технологията Bluetooth®?
 • Кои съвместими с Bluetooth мобилни устройства бих могъл да използвам с моята BMW подготовка за мобилен телефон?
 • Мога ли да използвам в автомобила Bluetooth устройство, което не е в списъка с поддържаните?
 • Защо устройството ми не е в списъка на одобрените от BMW мобилни устройства?
 • Мога ли да използвам безпроблемно изброено на www.bmw.com/bluetooth мобилно устройство с друга версия на софтуера?
 • Защо при различните мобилни устройства има разлики при боравенето, респективно в обхвата на функциите?
 • Какво се случва, ако в автомобила има свързано повече от едно мобилно устройство с активирана функция Bluetooth?
 • Към кого трябва да се обърна при проблеми с Bluetooth-интерфейса на моето мобилно устройство?
 • Как мога да установя, какъв модел е моето мобилно устройство?
 • Как да установя коя е версията на софтуера на моето мобилно устройство?
 • При връщане на мобилното устройство към настройките на производителя ми бе поискан код на устройството. Откъде мога да го взема?
 • Силата на звука при разговор в автомобила е прекалено силна/слаба. Как да я настроя?
 • На какво трябва да обърна внимание при използването на моето мобилно устройство в автомобила?
 • Какво представлява USB аудио интерфейсът?
 • Кои устройства биват поддържани?
 • На какво трябва да обръщам внимание при използването на USB-устройства в автомобила?
 • На какво трябва да обръщам внимание при използването на USB флаш памети?
 • На какво трябва да обръщам внимание при свързването на мобилен телефон като аудиоизточник?
 • Захранва ли се свързаното устройство?
 • На какво трябва да обръщам внимание при разкачване на USB-устройството от автомобила?
 • При какви обстоятелства мога да виждам обложките на аудиозаглавията?
 • Как може да бъде проверена версията на софтуера на Apple iPhone / iPod?
 • Как мога да върна настройките на производителя на моя Apple iPhone / iPod?
 • Какво представлява съвместимият с MTP MP3-плеър?
 • Мога ли да възпроизвеждам видеофайлове в автомобила?

ВЪПРОСИ И УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛУЖВАНЕТО

 • Как да свържа моето мобилно устройство към подготовка за мобилен телефон на BMW (скачване)?
 • Могат ли едновременно през Bluetooth да бъдат свързани няколко устройства?
 • Възможно ли е по време на разговор да бъде изваден ключът на запалването?
 • Извърших промени в мобилното ми устройство в контактите ми, записите в каленрада, задачите и бележките. Кога тези промени ще бъдат показани и в автомобила?
 • Как мога да променя подреждането на номерата в телефонния ми указател (например подреждане по фамилни имена)?
 • Защо не мога да използвам функцията за конферентен телефонен разговор в автомобила си?
 • На какво се дължи това, когато при входящо обаждане не се показва номерът на обаждащия?
 • На какво се дължи това, когато при изходящ разговор лицето, с което разговарям, не вижда моя номер?
 • Защо запаметените в мобилното ми устройство срещи, задачи и бележки не се показват в офис-менюто на автомобила ми?
 • Съвпадат ли списъците с повиквания на автомобила и на мобилното устройство?
 • Защо не мога да виждам в автомобила всички SMS-и на мобилното устройство?
 • Как мога да използвам функцията Bluetooth® аудиовъзпроизвеждане в автомобила?
 • Как може Bluetooth® аудиовъзпроизвеждането да бъде продължено след разговор или след съобщение на навигацията?
 • Мога ли да използвам функцията за аудиовъзпроизвеждане на моето мобилно устройство през Bluetooth, ако мобилното устройство е свързано с автомобила чрез USB-Snap-In адаптер или чрез USB-кабел?
 • Защо при някои от контактите ми съответната снимка в телефонния указател на мобилното устройство не се показва на контролния дисплей?
 • Как мога да актуализирам софтуера на автомобила си?
 • Защо някои записи в автомобила биват показвани два пъти?
 • Защо, когато звъня на номер, се показва различно име от избраното?
 • Съществуват ли ограничения при използването на имена на файлове и имената на устройството?
 • Защо понякога е нужно повече време, за достигна до дадено заглавие през търсенето на музика?
 • Съществуват ли ограничения при използването на плейлисти?
 • Защо, когато автомобилът ми бъде стартиран, музиката не започва да се възпроизвежда от USB аудио интерфейса, въпреки че последно е слушана музика от външното устройство?
 • Защо моят iPhone / iPod не може да бъде разпознат от USB аудио интерфейса?
 • Защо моят MP3-плеър / моят мобилен телефон не може да бъде разпознат от USB аудио интерфейса?

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ

 • Мога ли в моя автомобил BMW да използвам и Bluetooth® Profil SAP (SIM Access Profile)?
 • За какво ми е необходимо специалното оборудване Разширено свързване на музикалния плеър в мобилния телефон (SA 6NF)?
 • Необходим ли ми е Snap-In адаптер, за да използвам мобилното си устройство в автомобила?
 • Какво специално оборудване ми е необходимо за USB аудио интерфейса?
 • Мога ли, респективно трябва ли да използвам в автомобила адаптерен кабел?

ПРЕДЛАГАНИ ПРОДУКТИ

 • Защо въпреки въвеждането на паролата мобилното ми устройство не може да се свърже?
 • На какво би могло да се дължи това, че моето мобилно устройство не се свързва повторно автоматично или че надеждно поддържана досега функция вече не е на разположение по обичайния начин?
 • В полето с индикация името на събеседника не се показва, въпреки че събеседникът е запаметен в мобилното устройство.
 • Защо силата на сигнала не бива показвана правилно?
 • Защо телефонният указател на моето Blackberry не се показва в автомобила?
 • В папката Office няма записи на менюто за съобщения, календар, задачи и бележки.
 • Малко след осъществяването на Bluetooth-връзка отново се появяват смущения във връзката на моето мобилно устройство, които отчасти се предават дори през високоговорителите в автомобила.
 • Защо вместо съдържанието на съобщенията (при имейли и SMS) бива показван само текстът <кодиране> (респективно <Content Protection>)?
 • Защо не мога да възпроизвеждам купените си заглавия?
 • Защо чувам смущения по време на възпроизвеждане на моите заглавия?
 • Защо при възпроизвеждане на моите видеофайлове от iPhone / iPod през Snap-In адаптера не чувам никакъв звук?
 • Защо намирам някои заглавия само в списъците?
 • Вкъщи промених едно заглавие – защо не го виждам в автомобила?
 • Защо в по-редки случаи при стартиране на автомобила се включва радиото, въпреки че за последно е възпроизвеждана музика през USB аудио интерфейса?
 • Защо понякога е нужно повече време, за да реагира USB аудио интерфейсът на настройката за произволно възпроизвеждане?
 • Защо в списъците постоянно виждам цифри вместо например заглавия или имена на албуми?
 • Защо понякога виждам „Данните биват прочитани...“ и поисканите списъци се появяват след известно време?
 • Защо метаданните за моите аудиофайлове не биват изобразявани правилно?
 • Защо музикалните ми заглавия биват възпроизвеждани с различна сила на звука?
 • Защо музикалният филтър на моето устройство Apple не се запазва?
 • Защо виждам черен екран при възпроизвеждане на видеофайлове на моя iPhone / iPod?
 • Защо видеофайловете ми от iPhone / iPod не биват изобразявани центрирано?