СПЕЦИАЛНИ КЛИЕНТСКИ ПРОГРАМИ.

СПЕЦИАЛНИ КЛИЕНТСКИ ПРОГРАМИ.

СПЕЦИАЛНИ КЛИЕНТСКИ ПРОГРАМИ.

Като част от своята политика за корпоративни клиенти, BMW предлага специални условия, насочени към определени професионални групи. Тук ще намерите актуална информация за действащите към настоящия момент програми.

ПРОГРАМА CORPORATE FLAG CAR.

Програмата е насочена към компании листнати на Българска Фондова Борса, поделения на чуждестранни компании, листнати на фондовата борсата в страната на регистрация на компанията и Топ 100 компании по оборот в България според класацията на в. Капитал за 2013/2014 г.

ПРОГРАМА ЗА ЛЕКАРИ И СТОМАТОЛОЗИ.

Програмата е приложима за всички активно практикуващи лекари и стоматолози в България, членуващи в съответните съсловни организации (БЛС, БЗС). Програмата е валидна до 31.12.2016 г. За подробности и условия се свържете с Вашия BMW дилър.

ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКИ ПИЛОТИ.

Програмата е насочена към пилоти от гражданската авиация и е валидна до 31.12.2016 г. За подробности и условия се свържете с Вашия BMW дилър.

ПРОГРАМА ЗА АДВОКАТИ И НОТАРИУСИ.

Програмата е приложима за всички активно практикуващи адвокати и нотариуси, членуващи във Висшия адвокатски съвет, респективно Нотариална камара. Програмата е валидна до 31.12.2016 г. За подробности и условия се свържете с Вашия BMW дилър.