BMW CONNECTED DRIVE УСЛУГИ.

Предпоставки/наличност

На тази страница ще намерите подробна информация за предпоставките и наличността на услугите ConnectedDrive.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

БМВ Фертрийбс ГмбХ, дружество, учредено съгласно австрийското право, със седалище: Зигфрид-Маркус-Щрасе №24, Залцбург 5021, Австрия, вписано в Районен съд – Залцбург под номер FN 63069, извършващо дейност в България чрез БМВ Фертрийбс ГмбХ – клон България, бул. „Никола Вапцаров“ №55, Експо 2000, София 1407, България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 1752255126 (наричано по-долу “BMW”), предоставя на клиента специфични за конкретно моторно превозно средство информационни услуги и услуги по поддръжка под името “BMW ConnectedDrive” (наричани по-долу „Услуги“). За тези услуги BMW събира, съхранява и обработва лични данни на клиента и други данни, свързани с автомобила, както е посочено в описанието на предоставяните услуги. Услугите се предоставят чрез SIM карта, която е вградена в автомобила. Разходите за разговори и обмен на данни, са включени в цената на услугите. BMW събира, съхранява и обработва данни за автомобила в съответствие със законовите разпоредби, ако това е необходимо за съдържанието и използването на услугите.

1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА BMW CONNECTEDDRIVE

 • Предпоставки за използване на BMW ConnectedDrive Дигитални услуги са базовите функции ConnectedDrive Услуги (6AK) и BMW Спешно повикване (6AC)
 • Ако сте поръчали една от тези базови функции, можете допълнително да поръчате услуги от BMW ConnectedDrive Дигитални услуги (Информация за пътната обстановка в реално време, Услуги за резервации, Дистанционни услуги, Online Entertainment) като допълнителна екстра
 • Част от основните функции е специалното допълнително оборудване BMW Телеуслуги (6AE), включващо постоянно инсталирана SIM карта Специалното допълнително оборудване се предоставя автоматично при поръчка на функциите ConnectedDrive Услуги (6AK) или BMW Спешно повикване (6AC)

а. ConnectedDrive Услуги (SA6AK)

 • Специалното допълнително оборудване е централният модул, който позволява по-нататъшна поръчка на индивидуални услуги от BMW ConnectedDrive Дигитални услуги
 • Използване на обаждания за идентифициране на автомобила и обработването на необходимата информация – данните впоследствие се изтриват
 • Заявките се прехвърлят при необходимост (като част от заявка за точка на интерес) до доставчици на услуги – данните впоследствие се изтриват и не се препращат на трети страни

b. BMW Спешно повикване (SA6AC)

 • Предпоставка за по-нататъшна поръчка на индивидуални услуги от BMW ConnectedDrive Дигитални услуги
 • Данни за идентифициране и локализиране на автомобила, както и информация, свързана със спасителните дейности, се изпращат към контролния център за спешни обаждания
 • Всички заявки, които може да възникнат, както и всички необходими данни, се прехвърлят към доставчика на услугата – те се използват за осъществяване на услугата и не се препращат на трети страни

c. BMW Телеуслуги (SA6AE)

 • База за специалното допълнително оборудване BMW Телеуслуги (6AE) е постоянно инсталираната SIM карта в автомобила. Специалното допълнително оборудване се предоставя автоматично при поръчка на функциите ConnectedDrive Услуги (6AK) или BMW Спешно повикване (6AC)
 • Услугата се използва за поддържане на мобилността на клиента
 • Когато е необходимо обслужване или когато такова бъде заявено от клиента, свързаните с обслужването технически данни (напр. сервизна информация, информация за състоянието на автомобила и др.) се изпращат към BMW
 • Когато е необходимо обслужване, не се прехвърля лична информация
 • Редовният трансфер на технически данни към BMW за целите на разработването е под формата на доклад за BMW Телеуслуга – чисто технически, без лична информация. Функцията Доклад за BMW Телеуслуга не е постоянно активирана. Тя представлява услуга по заявка, която изпраща технически данни от индивидуални автомобили към BMW през редовни интервали (базирани на време или километри). Тези технически, специфични за автомобила данни (напр. състоянието на термостата на охладителната течност) са полезни за по-нататъшното разработване на нашите автомобили
 • Тестване на състоянието на заряда на акумулатора от Предпазителя на акумулатора на BMW Teleservice; ако зарядът спадне обезпокоително, защото например габаритите са забравени, клиентът получава известие чрез SMS или имейл (според регистрационните/личните настройки на уебсайта ConnectedDrive).

Повече информация за BMW ConnectedDrive може да откриете тук: