BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост защита на околната среда защита на климата

ЛИДЕР ПРИ ЗАЩИТАТА НА КЛИМАТА.

BMW Group поставя стандарти в автомобилния бранш с последователната си стратегия за устойчивост.

ЛИДЕР ПРИ ЗАЩИТАТА НА КЛИМАТА.BMW Group поставя стандарти в автомобилния бранш с последователната си стратегия за устойчивост.

За BMW Group радостта от шофирането се простира отвъд мобилността. Защото за нас темата устойчивост е ключова тема, по която не допускаме компромиси. Напротив: Ние се насочваме към бъдещето с една напълно нова и последователна стратегия, която не само отива далеч извън нашата пряка сфера на влияние, но и издига темата за устойчивостта на едно напълно ново ниво.

За ефективната защита на климата ние от десетилетия залагаме на екологичната равносметка на нашите автомобили - като се започне от използваните суровини, мине се през разхода на енергия и се стигне до рециклирането. По тази причина нито един конкурент не предлага дори приблизително толкова много различни електрифицирани модели и не е доставил на клиентите половин милион такива автомобила като нас. За да се осигури още по-висока гъвкавост по отношение на алтернативните задвижвания, ние също така залагаме и на разработката на задвижвания с водородна горивна клетка. Така стъпка по стъпка ние върви по нови пътища към едно щадящо околната среда бъдеще без емисии.

Прочети повече
ТЕМАТА УСТОЙЧИВОСТ Е РЕШАВАЩА ЗА БЪДЕЩЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО. ПОРАДИ ТОВА ТОЧНО В ТЕЗИ ВРЕМЕНА НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НИЕ ТРЯБВА ДА ЗАДАДЕМ ПРАВИЛНАТА ПОСОКА - И ДОРИ ЩЕ УСКОРИМ ТЕМПОТО ОЩЕ ПОВЕЧЕ.
Оливер Ципсе - Председател на борда на директорите на BMW AG
BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство верига на добавената стойност

НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ВЕРИГА НА ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ.

Ние знаем как да мислим цялостно за устойчивостта. Поради това наблягаме на нея още при разработката на нашите автомобили. Още при разработката на продуктите се намесва нашият „Design For Recycling“, който определя изискванията за оптимизирани по отношението на рециклирането разработки и конструкция на нашите автомобили. Нашето кредо е: Винаги когато е смислено и възможно технически, екологично и икономически, ние използваме рециклирани и възобновяеми материали. Нашата цел е устойчива верига на добавената стойност, която сама покрива нуждите си с рециклирани и възобновяеми суровини - включително и снабдяването с енергия. Все още не сме достигнали до последния етап, но вече сме постигнали важни успехи по този път.

РЕЦИКЛИРАНЕТО КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство рециклиране

По пътя към устойчивото, щадящо ресурси устойчиво производство, рециклирането на материали е основен фактор, който използваме като лост. С BMW i3 ние създадохме автомобил, който перфектно показва нашата стратегия с коефициента си на рециклиране от 95 %. Така например интериорът е до 30 процента от кенаф, един материал, който се добива от възобновяемо конопено растение. При производството на текстилни материали изпозваме специална и иновативна прежда, която се произвежда от гранулат от рециклирани PET бутилки. Освен интелигентното планиране на нашите продукти повторното използване на материалите под формата на рециклати е здраво закотвено във веригата ни за добавена стойност. Така например при “втория им живот” използваме автомобилните акумулатори в стационарни системи за съхраняване на енергия и ги ползваме за чисто снабдяване с електроенергия. Като цяло вече успяваме да рекицлираме до 99 процента от отпадъците при производството ни.

РЕЦИКЛИРАНЕТО НА НАШИТЕ АВТОМОБИЛИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство рециклиране стари автомобили

Дори и когато пътуването на едно BMW приключи, то остава важна съставна част от веригата на съзиданието. Защото ние гледаме на нашите стари автомобили не като на отпадък, който трябва да бъде депониран, а като на съществен източник на вторични суровини. Чрез връщане на излезли от употреба автомобили, отделни компоненти и материали в цикъла на суровините рециклирането на нашите продукти е един от най-важните лостове към нашата цел за щадящо околната среда и ресурсите производство. В 30 държави съвместно с техните дилърски организации вече регулирахме връщането на излезли от употреба автомобили и предлагаме екологично рециклиране на повече от 2800 пунктове за събиране. Така например нашите клиенти имат възможност да предадат своя автомобил в центъра за рециклиране и демонтаж (RDZ) в Мюнхен. Там освен приемането на излезли от употреба автомобили постоянно се работи по нови концепции и мерки, които постоянно да повишат коефициента на рециклиране.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство

НОВА ИДЕЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО.

Ние искаме не само да бъдем част от устойчивото бъдеще - но и да негов двигател. За да направим това, през 2001 година подписахме „International Declaration on Cleaner Production“ на екологичната програма на Обединените нации. По този начин ние се ангажирахме да поддържаме въздействието върху околната среда и потреблението на ресурси в нашето глобално производство възможно най-ниско. Това обаче съвсем не ни е достатъчно, поради което нашата все по-строга стратегия за устойчивост далеч надхвърля това. За да контролираме и анализираме мерките, въведохме системи за управление на околната среда във всички съществуващи производствени мощности, които непрекъснато се доразвиват и оптимизират. Само така можем да изпълним целта си за потвърдена ефективност на нашите стандарти и разпоредби.

В допълнение към непрекъснатото използване и разширяване на възобновяемите енергийни източници и възобновяемите суровини в нашето производство, ние даваме важни насоки с нашите процеси за рециклиране. От 2006 година успяхме да понижим отпадъците и СО2 емисиите на произведен автомобил с над 70 процента. И продължаваме да работим, за да вдигнем тази летва още по-високо. Поради това не е случайно, че например емисиите на CO2 на произведен автомобил са значително под стойностите на останалата част от германската автомобилна индустрия.

ИСТИНСКА УСТОЙЧИВОСТ В НАШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Лайпциг

BMW Group завод Лайпциг.

Тук ефективността витае във въздуха - заводът на BMW Group в Лайпциг е един от най-модерните и устойчиви производствени мощности за автомобили в света. От 2013 година тук се създават автомобили с електрическо задвижване и олекотени каросерии от CFRP. Това е първият завод в Германия, при който значителна част от необходимото за производството електричество се генерира от 4 собствени вятърни електроцентрали. С иновативния акумулаторен “парк” от около 700 високоволтови акумулатора от BMW i3 ние постигаме едновременно много успехи за щадящо ресурсите и енергията производство: От една страна, ние постоянно работим по повишаването на продължителността на живота на акумулаторите. От друга страна, акумулаторният парк съхранява излишната енергия от вятърните генератори в моментите на излишък и може да я предостави в моментите на слабо предлагане на енергия. По този начин ние допринасяме за стабилността на обществените енергопреносни мрежи.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Динголфинг

BMW Group завод Динголфинг.

Лидер благодарение на радикални мерки: Като най-големият завод за автомобили на BMW Group в Европа, заводът в Динголфинг, благодарение на използването на иновативни производствени технологии и производствени системи, отбеляза намаляване както на потреблението на ресурси, така и на емисиите през последните десет години. Новият енергиен център за високоефективна енергия и производство на топлина с помощта на комбинирана топлина и енергия (KWK) е крайъгълен камък в намаляването на консумацията на енергия. Той превръща природния газ в електроенергия и използва получената при това топлина като енергиен източник. Благодарение на KWK системите и една от най-големите фотоволтаични покривни системи в Германия, днес централата сама произвежда почти половината от своите нужди за електроенергия. Останалите нужди се покриват изцяло от зелена електроенергия от външни доставчици. Изискванията на стратегията за устойчивост за цялата компания са високи особено при управлението на отпадъците и депонирането. И тук заводът в Динголфинг постигна най-високи стойности благодарение на ефективни мерки за рециклиране, като иновативните преси за ламарини със степен на рециклиране от забележителните 99,8 %.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Шънян

BMW Group завод Шънян.

Повече иновации, по-малко емисии. В допълнение към нашите производствени мощности в Европа и Бразилия, за които вече купуваме електроенергия само от възобновяеми източници, през 2018 г. включихме в мрежата най-мощната фотоволтаична система на BMW Group към днешна дата, свързана с нашите заводи в Шънян с пикова мощност от 15,1 мегавата.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост проект

НАШИЯТ ДВИГАТЕЛ Е ОТГОВОРНОСТТА.

С проекти като "Cobalt For Development" ние стъпка по стъпка реализираме стратегията си за устойчивост в нашата среда и по този начин във всички етапи от нашата верига на добавената стойност. Чрез нашите директиви, но също така и чрез подкрепа и финансиране, можем да гарантираме, че нашите партньори във веригата на доставки също последователно отговарят на нашите високи социални и екологични стандарти.

НАШИТЕ ВИСОКОВОЛТОВИ АКУМУЛАТОРИ: ЕДНА ИСТОРИЯ НА УСПЕХА.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор

Повторна употреба на нашите акумулаторни клетки.

Ефективни до последният волт: Във “втория си живот” нашите автомобилни акумулатори се използват в стационарни акумулаторни системи, с каквито ние постепенно оборудваме производствените ни мощности по целия свят. По този начин интегрираме възобновяемите енергии в енергопреносната мрежа, повишаваме стабилността на мрежата и понижаваме разходите за електроенергия на потребителите. По този начин се придвижваме напред към нашата цел за производство с нулеви локални СО2 емисии. Най-добрият пример за това е нашият завод на BMW Group в Лайпциг с акумулаторен парк от около 700 акумулатора от BMW i3. Като буферен акумулатор за възобновяема електроенергия те служат за съхраняване на излишната енергия от вятърните генератори и интегрирането на тази енергия в енергопреносната мрежа. В същото време по този начин се понижават разходите за енергия за производството.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор рециклиране

Рециклиране на нашите акумулаторни клетки.

За акумулаторите, които не могат да бъдат използвани повторно дори и като стационарен акумулатор, ние постигаме постоянно увеличаващ се коефициент на рециклиране на ценните ресурси. Благодарение на този процес се създават особено висококачествени рециклати за новото производство на нашите литиево-йонни акумулатори. През 2020 година заедно с нашите партньори ние постигнахме коефициент на рециклиране от 96 процента на клетъчно ниво.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор доставчик

Ресурсна ефективност на нашите доставчици

Насочени към бъдещето още преди производството: Като пионер в областта на устойчивостта нашата дума има голяма тежест и за нашите доставчици - и ние се възползваме от това. Като участник в проекта Carbon Disclosure Projects (CDP), ние подкрепяме нашите доставчици да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 и за увеличаване на дела на възобновяемите енергии. Освен това се договорихме с нашите производители на акумулаторни клетки при производството на акумулатори от пето поколение да се използва само зелено електричество.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост мобилност

ПО ПЪТЯ НА УСТОЙЧИВОСТТА: ГРАДСКА МОБИЛНОСТ.

Нашата амбиция е винаги да даваме 100 процента - най-вече когато става дума за устойчива радост от шофирането. Ето защо ние вървим по нови пътища в автомобилната индустрия с нашите корпоративни цели и тяхното изпълнение - които разкриваме и на нашите клиенти с най-големия флот от електрифицирани модели в света.

Но всичко това не ни е достатъчно: С BMW eDrive Zones ние подкрепяме постепенното внедряване на зони с нулеви и ниски емисии в европейските градове и градските райони. BMW eDrive Zones е дигитална услуга за BMW Plug-in хибридите, която разпознава автоматично тези екологични зони - и реагира съответно. При навлизане в такава зона автомобилът самостоятелно превключва в чисто електрически режим на движение и по този начин преминава през зоната с нулеви локални емисии. При BMW за това дори получавате премии. Защото с нашата програма BMW Points за всеки изминат електрически километър получавате точки - които дори се удвояват в екологичните зони. След това тези точни могат да бъдат заменени например за безплатни контингенти електроенергия за зареждане от BMW Зареждане.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост

Повече за темата устойчивост на BMW Group.

BMW Електрическа мобилност BMW Efficient Dynamics

Повече за BMW EfficientDynamics.