BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост защита на околната среда защита на климата

УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ BMW.

УСТОЙЧИВОСТТА ПРИ BMW.

BMW Group поставя стандарти в автомобилния бранш с последователната си стратегия за устойчивост.

За BMW Group радостта от шофирането се простира далеч отвъд мобилността. Защото темата за устойчивостта е ключова за нас, и в това отношение ние не правим никакви компромиси. Дори напротив: ние навлизаме в бъдещето с една напълно нова и последователна стратегия, която се простира далеч отвъд не само в нашата директна сфера на влияние, но и издига до напълно ново ниво темата за устойчивостта. 

През изминалите години и десетилетия ние вече поставихме важни стандарти за екологичната равносметка на нашите автомобили – като от използваните ресурси, през разхода на енергия до активности за рециклиране. През следващите години ние постоянно ще разширяваме нашата стратегия за електрифициране и до 2023 година ще предлагаме 25 електрифицирани модела автомобили. Целите на климатичната неутралност и мобилността без емисии обаче може да бъде постигната само чрез разнообразие от електрифицирани задвижващи технологии. Поради тази причина, за да постигнем още по-голяма гъвкавост по отношение на нуждите на нашите клиенти, ние ще продължим да разгръщаме своя ангажимент към разработването на водородни горивни клетки с технологично неутрален подход. Вече представихме BMW i Hydrogen NEXT на IAA 2019. В следващата стъпка ще представим малка серия от BMW i Hydrogen NEXT през 2022 г. Стъпка по стъпка, ние проправяме нови пътища към екологичното бъдеще без емисии.

Прочети повече
НИЕ НЕ СЪЗДАВАМЕ УСТОЙЧИВОСТ ПРИ BMW. НИЕ ПРАВИМ BMW УСТОЙЧИВО.
Оливер Ципсе - Председател на борда на директорите на BMW AG
BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство верига на добавената стойност

НАСОЧЕНА КЪМ БЪДЕЩЕТО ВЕРИГА НА УСТОЙЧИВОСТ.

Ние знаем как да мислим цялостно за устойчивостта. Поради това наблягаме на нея още при разработката и производството на нашите автомобили. Нашата цел е устойчива верига, която сама покрива нуждите си с рециклирани и възобновяеми суровини - включително и снабдяването с енергия. Все още не сме достигнали до последния етап, но вече сме постигнали важни успехи по този път. Централна роля в бизнес модела на BMW Group имат не само използването на ресурсите, но и понижаването на CO₂ емисиите. Благодарение на повишаващия се дял на електрифицирани модели и нуждаещото се от много енергия и ресурси производство на високоволтовите акумулатори ние трябва да интегрираме особено широкообхватни мерки по отношение на понижаване на CO₂ емисиите. За тази цел BMW Group ще установи и CO₂ отпечатъка по веригата за доставки на материали като критерий за възлагане на доставчиците и по този начин ще поеме новаторска роля като първия автомобилен производител с конкретни CO₂ цели за своята верига на доставки. Ако не направим това, увеличаващата се електрификация ще доведе до силно покачване на CO₂ емисиите във веригата за доставки. Инициираме обръщане на тенденцията и си поставихме за цел през 2020 година да намалим емисиите на CO₂ във веригата на доставки с 20% в сравнение с 2019 г.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство

НОВА ИДЕЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО.

С подписването на Програмата на ООН за околната среда, „Международната декларация за по-чисто производство“, през 2001 г. ние се ангажирахме да поддържаме въздействието върху околната среда и потреблението на ресурси в нашето глобално производство възможно най-ниско. Със своите локации и заводи, BMW Group вече е еталон за ефективност на ресурсите по отношение на ниските емисии на CO₂. Ние искаме не само да бъдем част от устойчивото бъдеще – и негов двигател. Затова си поставяме най-високите цели в бранша за 2030 година. За да контролираме и анализираме нашите всеобхватни мерки, въведохме системи за управление на околната среда във всички съществуващи производствени мощности, които непрекъснато се доразвиват и оптимизират. Само така можем да изпълним целта си за потвърдена ефективност на нашите стандарти и разпоредби.

В допълнение към непрекъснатото използване и разширяване на възобновяемите енергийни източници и възобновяемите суровини в нашето производство, ние даваме важни насоки с нашите процеси за рециклиране. Така например днес 99 процента от отпадъците при световното ни производство от 2,5 милиона автомобила годишно се рециклират и оползотворяват. И продължаваме да работим, за да вдигнем тази летва още по-високо.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ МАТЕРИАЛИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост дърво FSC сертификат

FSC сертифицирано дърво.

BMW Group работи в тясно сътрудничество с Forest Stewardship Council (FSC) и се ангажира активно с отговорно и устойчиво управление на горите, като се придържа към строги стандарти. Така например декоративната лайстна на арматурното табло на BMW i3 е изработена от FSC сертифицирано евкалиптово дърво.
BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост кенаф

Кенаф.

Кенаф е растение от семейство слезови, чиито влакна се използват в много производства. Интериорът на BMW i3 е 30% изработен от кенаф, с което поставя стандарти при автомобилното производство с устойчиво използване на ресурсите.
BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост Естествен каучук

Естествен каучук.

BMW Group е първият автомобилен производител в света, който започва да оборудва автомобилите си с устойчиво отгледан естествен каучук. BMW X5 xDrive45e Plugin хибрид (среден разход на гориво: 1,7 – 1,2 л/100 км според WLTP, 2,1 – 1,6 л/100 км според NEDC; среден разход на електроенергия: 27,7 – 24,3 кВтч/100 км според WLTP, 25,2 – 23,5 кВтч/100 км според NEDC; СО2 емисии (комбинирани): 39 – 27 г/км според WLTP, 47 – 37 г/км според NEDC). с 22-инчови гуми серийно се оборудва с гуми, чиито дял от естествен каучук е отгледан при спазването на най-строги екологични и социални стандарти и е FSC сетрифициран. В това направление BMW Group работи ексклузивно с марката Pirelli. Заедно с представители на социални институции и производството на естествен каучук, ние основахме независимата глобална платформа за устойчив естествен каучук (GPSNR) през 2019 година. Целта е да се направи цялата верига на стойност за естествен каучук доказано устойчива.
BMW Електрическа мобилност BMW Econyl

Econyl.

Рециклирането на първични материали е важна мярка за цялостна устойчивост в BMW Group. Използването на Econyl е добър пример за това как рециклатите отговарят на нашите първокласни стандарти по отношение на тяхната стойност. Econyl е найлонова прежда, която се получава от найлонови отпадъци по специален процес и се използва при производството на килими например. Този материал вече се използва при тапицериите в интериора, както и за стелките на BMW iX.
BMW Електрическа мобилност BMW устойчивост алуминий

Алуминий.

Наред със стоманата, алуминият е най-важният ресурс за производство в BMW Group. Съответно висока стойност се приписва на цялата верига на стойността по отношение на ресурсната и енергийната ефективност. Като член-основател на Aluminium Stewardship Initiative (ASI), BMW Group участва активно, например в програма за сертифициране, която доказва и насърчава спазването на устойчиви стандарти от доставчиците на суровини. Освен това още днес ние използваме до 50 процента вторичен алуминий при определени елементи.

РЕЦИКЛИРАНЕТО КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство рециклиране

По пътя към устойчиво, ефективно използване на ресурси и ориентирано към бъдещето производство, рециклирането на материали е съществен фактор, който използваме. Наред с интелигентното планиране на нашите продукти, повторното използване на материали под формата на рециклирани вещества също е заложено в нашата визия за устойчиво развитие.

УСТОЙЧИВОСТ ПРИ BMW iX.

BMW Електрическа мобилност BMW устойчивост екологично производство рециклиране BMW iX

BMW iX е автомобил, който поставя нови стандарти по отношение на устойчивостта. Емисиите на парникови газове през целия жизнен цикъл на BMW iX са по-ниски с 45 процента прямо SAV с дизелов двигател със сравнима мощност. Това се дължи на мерките като използването на 100 процента енергия от възобновяеми източници или на прозрачно закупуване на суровини в цялата верига на доставките. И при BMW iX устойчивостта се гарантира под формата на естествени или рециклирани материали. Кожата на интериора например е обработена с помощта на натурален екстракт от маслинови листа и не съдържа остатъци от хром. Островът за управление на опционалното оборудване „Clear & Bold“ е направен от FSC сертифицирано дърво, докато мокетите и стелките са изработени от Econyl.

РЕЦИКЛАТИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство рециклиране рециклат

Винаги когато е смислено и възможно технически, екологично и икономически, ние използваме рециклирани и възобновяеми материали - и до 2030 година искаме значително да увеличим техния дял. За нашите два най-важни ресурса алуминия с фактор 4-6 и за стоманата с фактор 2-5. Днес ние използваме около 25 процента вторична стомана, до 50 процента вторичен алуминий при определени детайли и до 20 процента вторични термопласти. С това ние залагаме на Life Cycle Engineering за ефективно рециклиране, защото използването на вторични материали значително понижава СО2 отпечатъка.

РЕЦИКЛИРАНЕТО НА НАШИТЕ СТАРИ АВТОМОБИЛИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство рециклиране стари автомобили

Дори и когато пътуването на едно BMW приключи, то остава важна съставна част от веригата на съзиданието. Защото ние гледаме на нашите стари автомобили, на техните отделни компоненти и материали не като на отпадък, който трябва да бъде депониран, а като на съществен източник на вторични суровини. В 30 държави съвместно с техните дилърски организации вече регулирахме връщането на излезли от употреба автомобили и предлагаме екологично рециклиране на повече от 3000 пунктове за събиране по целия свят. Преди всичко искаме да гарантираме, че нашите електрически автомобили ще се рециклират прозрачно. В дългосрочен план електромобилността не може да разчита само на първични материали, поради което основният поток от ресурси трябва да се промени. Така например нашите клиенти имат възможност да предадат своя автомобил в центъра за рециклиране и демонтаж (RDZ) в Мюнхен. Там освен приемането на излезли от употреба автомобили постоянно се работи по нови концепции и мерки, които постоянно да повишат коефициента на рециклиране.

BMW Електрическа мобилност BMW устойчивост енергия

ЕФЕКТИВНО ДОБИВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

BMW Group внимателно следи емисиите на CO2 в собствените си заводи и локации и вече представлява пример по отношение на ефективността на ресурсите. До 2030 г. имаме за цел да намалим емисиите на CO2 на нашите бази с 80% за всеки автомобил в сравнение с 2019 г. За тази цел ние получаваме цялото си външно електричество за производство от възобновяеми източници. От 2021 г. всички наши обекти са CO2 неутрални чрез компенсации. За да постигнем това, ние систематично инвестираме в оптимизиране на енергийната ефективност на нашите местоположения и провеждаме проверки на място за най-добрия начин за получаване на енергия – например дали е чрез използване на вятърна енергия, водород, биогаз или биомаса. Използването на зелен водород също може да играе ключова роля тук на подходящи места и в момента сме в процес на изследване на ефективността му за генериране на топлина в пилотна инсталация. Също така оптимизираме енергийната ефективност на нашето производство: намаляваме използването на отопление, като използваме повторно повече отпадна топлина от процеси и осигуряваме топлинни цикли. Използването на дигитални техники като анализ на данни ни позволява да намалим потреблението на електроенергия чрез интелигентен контрол и същевременно да минимизираме количеството на скрап части.

ИСТИНСКА УСТОЙЧИВОСТ В НАШИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Лайпциг

BMW Group завод Лайпциг.

Тук ефективността витае във въздуха - заводът на BMW Group в Лайпциг е един от най-модерните и устойчиви производствени мощности за автомобили в света. От 2013 година тук се създават автомобили с електрическо задвижване и олекотени каросерии от CFRP. Това е първият завод в Германия, при който значителна част от необходимото за производството електричество се генерира от 4 собствени вятърни електроцентрали. С иновативния акумулаторен “парк” от около 700 високоволтови акумулатора от BMW i3 ние постигаме едновременно много успехи за щадящо ресурсите и енергията производство: От една страна, ние постоянно работим по повишаването на продължителността на живота на акумулаторите. От друга страна, акумулаторният парк съхранява излишната енергия от вятърните генератори в моментите на излишък и може да я предостави в моментите на слабо предлагане на енергия. По този начин ние допринасяме за стабилността на обществените енергопреносни мрежи.

BMW GROUP ЗАВОД ДИНГОЛФИНГ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Динголфинг

Лидер благодарение на радикални мерки: Като най-големият завод за автомобили на BMW Group в Европа, заводът в Динголфинг, благодарение на използването на иновативни производствени технологии и производствени системи, отбеляза намаляване както на потреблението на ресурси, така и на емисиите през последните десет години. Новият енергиен център за високоефективна енергия и производство на топлина с помощта на комбинирана топлина и енергия (KWK) е крайъгълен камък в намаляването на консумацията на енергия. Той превръща природния газ в електроенергия и използва получената при това топлина като енергиен източник. Благодарение на KWK системите и една от най-големите фотоволтаични покривни системи в Германия, днес централата сама произвежда почти половината от своите нужди за електроенергия. Останалите нужди се покриват изцяло от зелена електроенергия от външни доставчици. Изискванията на стратегията за устойчивост за цялата компания са високи особено при управлението на отпадъците и депонирането. И тук заводът в Динголфинг постигна най-високи стойности благодарение на ефективни мерки за рециклиране, като иновативните преси за ламарини със степен на рециклиране от забележителните 99,8 %.

BMW GROUP ЗАВОД ШЪНЯН.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост екологично производство завод Шънян

Повече иновации, по-малко емисии. В допълнение към нашите производствени мощности в Европа и Бразилия, за които вече купуваме електроенергия само от възобновяеми източници, през 2018 г. включихме в мрежата най-мощната фотоволтаична система на BMW Group към днешна дата, свързана с нашите заводи в Шънян с пикова мощност от 15,1 мегавата.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост проект

НАШИЯТ ДВИГАТЕЛ Е ОТГОВОРНОСТТА.

С проекти като "Cobalt For Development" ние стъпка по стъпка реализираме стратегията си за устойчивост в нашата среда и по този начин във всички етапи от нашата верига на добавената стойност. Чрез нашите директиви, но също така и чрез подкрепа и финансиране, можем да гарантираме, че нашите партньори във веригата на доставки също последователно отговарят на нашите високи социални и екологични стандарти.

НАШИТЕ ВИСОКОВОЛТОВИ АКУМУЛАТОРИ: ЕДНА ИСТОРИЯ НА УСПЕХА.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор

Повторна употреба на нашите акумулаторни клетки.

Ефективни до последният волт: Ние взимаме обратно всички използвани BMW високоволтови акумулатори - въпреки че не сме задължени от закона за това. Във “втория си живот” нашите автомобилни акумулатори се използват в стационарни акумулаторни системи, с каквито ние постепенно оборудваме производствените ни мощности по целия свят. По този начин интегрираме възобновяемите енергии в енергопреносната мрежа, повишаваме стабилността на мрежата и понижаваме разходите за електроенергия на потребителите. По този начин се придвижваме напред към нашата цел за производство с нулеви локални СО2 емисии. Най-добрият пример за това е нашият завод на BMW Group в Лайпциг с акумулаторен парк от около 700 акумулатора от BMW i3. Като буферен акумулатор за възобновяема електроенергия те служат за съхраняване на излишната енергия от вятърните генератори и интегрирането на тази енергия в енергопреносната мрежа. В същото време по този начин се понижават разходите за енергия за производството.

РЕЦИКЛИРАНЕ НА НАШИТЕ АКУМУЛАТОРНИ КЛЕТКИ.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор рециклиране

За акумулаторите, които не могат да бъдат използвани повторно дори и като стационарен акумулатор, ние постигаме постоянно увеличаващ се коефициент на рециклиране на ценните ресурси. Благодарение на този процес се създават особено висококачествени рециклати за новото производство на нашите литиево-йонни акумулатори. Заедно с германския специалист по рециклиране Duesenfeld разработихме процес, с който може да се постигне степен на рециклиране до 96% от материалите - включително графит и електролити. След този процес остават само термопласти, напоени с електролити.

РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ НА НАШИТЕ ДОСТАВЧИЦИ

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост акумулатор доставчик

Насочени към бъдещето още преди производството: Като пионер в областта на устойчивостта нашата дума има голяма тежест и за нашите доставчици - и ние се възползваме от това. Ето защо се договорихме с нашите производители на акумулаторни клетки при производството на акумулатори от пето поколение да се използва само зелено електричество. Това ще доведе до спестяване на общо около 10 милиона тона CO2 до 2030 г. и приблизително съответства на количеството CO2, което мегаполис като Мюнхен отделя всяка година. Като участник в проекта Carbon Disclosure Projects (CDP), ние подкрепяме нашите доставчици да предприемат мерки за намаляване на емисиите на CO2 и за увеличаване на дела на възобновяемите енергии.

BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост мобилност СО2 отпечатък
BMW Електрическа мобилност BMW Устойчивост мобилност

ПО ПЪТЯ НА УСТОЙЧИВОСТТА: ГРАДСКА МОБИЛНОСТ.

Ние се стремим винаги да даваме 100% - особено когато става въпрос за устойчива радост от шофирането. Ето защо ние се стремим към нови позиции в автомобилната индустрия с нашите корпоративни цели и тяхното изпълнение - най-голямата флота от електрифицирани модели в света.

 

За да постигнем и стимулираме шофиране с максимална степен на нулеви емисии през екологичните зони в градовете, ние разработихме BMW eDrive Zones*. Това позволява на вашия BMW Plug-in хибрид напълно автоматично да разпознава навлизането в такава зона или подобен район и самостоятелно да превключва в чисто електрически режим с нулеви локални емисии. За всеки изминат електрически километър вие трупате бонусни точки от програмата на BMW Points*, а в специфичните eDrive Zones* те дори се удвояват. Можете да следите и управлявате точките чрез My BMW App*. Впоследствие BMW Points* могат да бъдат превърнати в полезни премии, например безплатни контингенти електроенергия за зареждане. 

* Не е активно за България.

Бих искал да науча повече по темата устойчивост при BMW Group.

*BMW Concept i4:

BMW Concept i4 e концептуален автомобил, който не в серийно производство. Моделът, предвиден за серийно производство, все още не е финално одобрен и съответно данни за радход не са налични.

Прочети повече
Оферти за финансиране на BMW електромобили и Plug-in хибриди

ОФЕРТИ ЗА BMW ЕЛЕКТРОМОБИЛИ И PLUG-IN ХИБРИДИ.

Електрическа радост от шофиране по мярка: С програмата BMW Electrify можете да очаквате атрактивни пълни пакети за лизинг, финансиране, застраховка и свързани с автомобилите услуги – специално за електрически автомобили BMW и BMW Plug-in хибриди. Разберете кой пакет е най-подходящ за вашата индивидуална електрическа мобилност.