ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.

Промяна на законовите тестови методи за разхода на гориво, емисиите и вредните вещества.

ПО-БЛИЗКО ДО ВСЕКИДНЕВИЕТО. ПО-МАЛКО НЕЯСНОТИ.Промяна на законовите тестови методи за разхода на гориво, емисиите и вредните вещества.

През 1992 година бе въведен New European Driving Cycle (NEDC). От тогава разходът на гориво и емисиите на автомобилите се установяват по тази процедура на тестване. Но условията на тези лабораторни тестове имаха недостатъци при определянето на реалистичния разход на гориво и емисиите.


Поради това от септември 2018 година NEDC ще бъде заменен от нов, по-реалистичен цикъл на шофиране, наречен WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).


Този лабораторен тест ще бъде допълнен и от тест на емисиите, при който вредните вещества се измерват директно на пътя: RDE (Real Driving Emissions).


Този нов тестов метод ще позволи на потребителите по-добре да преценят разхода на гориво и емисиите на своя автомобил в бъдеще.

BMW M4 Купе :
Разход на гориво в л/100 км (комбинирано):10.0-10.3
CO2 емисии в г/км (комбинирано): 227 – 235

Прочети повече

ОТ NEDC КЪМ WLTP.

По-реалистични данни за разхода на гориво и емисиите благодарение на по-реалистичните тестови условия.

Новата тестова процедура WLTP е базирана на сближаване на тестовите условия с условията в реалния свят, което означава, че определените стойности са по-близки до реалността. Това означава и значително по стриктнапродължителност на теста (30 вместо 20 минути), както и дефинираните по нов начин, значително по-високи скорости при теста.

За по-прецизно определяне на СО2 емисиите новата тестова процедура включва не само серийното оборудване – както беше досега, но и допълнителното оборудване на автомобила. Това осигурявадве стойности за всеки тип автомобил: най-ниския и най-високия стандартен разход на гориво в зависимост от аеродинамиката, теглото и съпротивлението при движение. Благодарение на процедурата за измерване WLTP ще можете по-добре да прецените разхода на гориво и емисиите на своя автомобил в бъдещето. В случай на специфична конфигурация на автомобила може директно да бъде дадена индивидуалната стандартна стойност.

Въпреки високата точност и при този метод за измерване са възможни отклонения. Всеки разход на гориво във всекидневието и емисиите на СО2 продължават да зависят от различните топографски, климатични, и лични услония при шофиране, както и актуалното натоварване на автомобила и например ползването на климатичната инсталация.


Това обаче не се отразява негативно на реалния разход на гориво или пробега. Освен това BMW Group продължава да разработва нови технологии, които да осигурят допълнително подобряване на разхода на гориво и емисиите. BMW Group вече работи по прехода към новата тестова процедура и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови версии на двигателите и технически модификации. По този начин ще може да се гарантира за целия автомобилен парк на BMW Group, че всички автомобили винаги ще отговарят на актуално валидните за тях законови рамкови изисквания.

От септември 2017 г. WLTP ще е задължителен за всички типови одобрения на нови автомобили. Но законодателят уточнява, че стойностите, измерени при WLTP, първоначално ще бъдат комуникирани с преизчисление, което препраща към стойностите на NEDC. За тази цел комисията на ЕС е разработила корелационен метод, който ще бъде еднакво обвързващ за всички автомобилни производители. Тази фаза има за цел да опрости прехода. Продължителността му ще зависи от съответното национално законодателство и ще варира в зависимост от пазара..

От септември 2018 г. всички производители на превозни средства ще бъдат законово задължени да тестват в съответствие с метода WLTP за всички автмобили, продадени в ЕС, Швейцария, Турция, Норвегия, Лихтенщайн, Израел и Ирландия.

До декември 2020 година всички държави, приели законодателството на ЕС за регистрация на превозни средства, трябва да посочат и комуникират WLTP стойностите за всяко превозно средство.

Прочети повече
„Новият тест ще гарантира, че лабораторните тестове по-добре ще отразяват разхода на автомобилите на пътя.“
European Automobile Manufacturers Association

WLTP В СРАВНЕНИЕ С NEDC.

Това са специфичните разлики между стария и новия тестов метод.

Тестов метод
NEDC
WLTP

REAL DRIVING EMISSIONS.

Измерването по време на шофиране допълва тестовия метод.

От средата на май 2016 г. измерванията на RDE ("Real Driving Emissions") са задължителни за всички производители на превозни средства в ЕС, както и в Швейцария,Турция, Норвегия, Лихтенщайн и Израел.
 

Тези RDE-тестове измерват емисиите на замърсители, като фини прахови частици и азотни оксиди (NOx), директно при шофиране на пътя. По този начин се определят средните стойности на емисиите, в каквато степен биха могли да се очакват при ежедневно шофиране.
 

За допълнително понижаване на емисиите във всекидневието, при своите модели BMW Group прилага различни технологии за понижаване на емисиите в отработените газове.
 

Мерките на BMW BluePerformance например понижават емисиите на азотни оксиди при дизеловите двигатели. При всички дизелови задвижвания BMW Group прилага т. нар. капацитивни катализатори за азотни оксиди (NOx) за понижаване на емисиите на азотни оксиди. При всички модели на BMW и по-големите такива на MINI допълнително чрез Selective Catalytic Reduction (SCR) с AdBlue® - разтвор на карбамид – до 90% от азотните оксиди се превръщат във водна пара и безвреден азот.

BMW Group бе първият производител, който въведе в серийно производство комбинацията между NOx капацитивен катализатор и SCR система.
 

Освен това от 2006 година дизеловите автомобили серийно се оборудват с филтри за твърди частици, които намаляват фините прахови частици. При бензиновите модели също започва постепенно въвеждане на специални филтри за твърди частици.
 

По този начин BMW Group успява да спази граничните стойности на RDE от стандарта за емисии на EU6d-temp, който от септември 2019 г. стана задължителен за всички нови автомобили. За разлика от EU6c, стандартът за емисии на EU6d-temp също сега определя ограничения за броя на частиците и азотните оксиди по време на пътуванията с RDE.

Прочети повече

НОРМА ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ЕС.

НОРМА ЗА ВРЕДНИ ЕМИСИИ НА ЕС.

Понижаващи се стойности. Повишаващи се предизвикателства.

Нормата за вредни емисии на ЕС дефинира валидните гранични стойности за емисиите в отработените газове, например азотни оксиди и фини прахови частици. Граничните стойности зависят от двигателя и вида на автомобила. За подобряване на защитата на климата и на качеството на въздуха граничните стойности стават все по-строги. Това поставя автомобилните производители пред нови предизвикателства.

RDE: Преглед на най-новата тестова процедура

Научете повече за новата тестова процедура за замърсяването.

Изображение на интелигентните BMW технологии и мерките за по-нисък разход на гориво.

СЪВЕТИ НА ПО-ЕФЕКТИВНО ШОФИРАНЕ.

Още по-ефективно шофиране – с интелигентните технологии на BMW и мерките за пестене на гориво.

FAQ.

Вашите въпроси. Нашите отговори.

 • Какво е WLTP?

  Съкращението WLTP означава „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure“.
  Става дума за нов тестов метод за по-реалистично определяне на стойностите на разхода на гориво и СО2 емисиите за всички автомобили, които ще бъдат законово задължителни от септември 2018 г. за всички автомобили. WLTP ще замени използвания преди метод NEDC.

 • Какво представлява тестовия цикъл на шофиране WLTP?

  Разходът на гориво и емисиите на един автомобил зависят от стила на шофиране. Затова за WLTP са събрани данни за шофирането по целия свят. Въз основа на тези данни са дефинирани четири представителни фази с различна средна скорост: ниска (low), средно висока (medium), висока (high) и много висока (extra high). В рамките на всяка от тези фази се ускорява, намалява и спира с различна интензивност с цел да се опишат ситуации, имащи отношение към всекидневния стил на шофиране. Резултатът от комбинацията от тези фази е цикълът на шофиране, който се комуникира като комбинирана стойност от данните на производителя. Тъй като електрическите и хибридните автомобили се използват предимно в града, техният цикъл на шофиране включва и пета фаза: фаза City. Тя е резултат на средните скорости ниска (low) и средно висока (medium).

 • Как BMW Group новия метод WLTP?

  BMW Group вече работи по прехода към новия тестов метод и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови варианти на двигателите или технически модификации. BMW вече работи по прехода към новия тестов метод и стъпка по стъпка подготвя портфолиото си чрез нови автомобили, нови варианти на двигателите или технически модификации. По този начин ще може да се гарантира за целия автомобилен парк на BMW Group, че всички автомобили винаги ще отговарят на актуално валидните за тях законови рамкови изисквания.
  По принцип: превозните средства на BMW Group отговарят на съответните законови изисквания. Това се потвърждава от резултатите от съответните официални разследвания на национално и международно ниво.

 • Какво означава WLTP за мен?

  С въвеждането на метода WLTP посочените данни за разхода на гориво и СО2 емисиите ще се доближат до стойностите при реално шофиране във всекидневието. Независимо от това, като се вземе предвид индивидуалното допълнително оборудване при WLTP, това ще доведе до по-реалистични стойности, базирани на личната конфигурация на автомобила. В същото време, по-реалистичните стойности означават и по-висок разход на гориво и стойности на СО2 за автомобилите с двигател с вътрешно горене и по-малък електрически пробег за електромобилите (включително Plug-in хибридите). В зависимост от националното законодателство това може да доведе до по-високи СО2 данъци.

 • Какво представлява RDE?

  Съкращението RDE означава „Real Driving Emissions“. Става дума за нов метод за измерване на вредните вещества, например азотните оксиди (NOx) и фините прахови частици. Решаващата разлика е, че тези измервания се правят при реалистични условия при шофиране по пътя, а не в лаборатория. За тази цел на ауспуха на автомобила се монтира т. нар. Portable Emissions Measurement System (или накратко PEMS).

 • Какво представлява EU6?

  Euro 6 е името на актуалната норма за вредни емисии. Тя дефинира по-ниски максимални стойности за фините частици и емисиите на азотни оксиди в сравнение с EU5. От есента на 2018 година задължителна става нормата за вредни емисии EU6b, която предписва още по-ниски гранични стойности за фините частици при бензиновите автомобили. За дизеловите автомобили остават в сила същите гранични стойности като при EU6b и EU6c. EU6d-TEMP от септември 2019* и EU6d от януари 2021* допълнително ще понижат леко граничните стойности за броя на частиците и за азотните оксиди в съответствие с RDE.

 • Какво представлява Selective Catalytic Reduction (SCR)?

  За допълнително намаляване на емисиите в отработените газове на автомобила, при дизеловите двигатели се добавя течен амоняк, наречен AdBlue®. Чрез Selective Catalytic Reduction (SCR) с AdBlue® се постига намаляване на азотните оксиди с до 90 процента. Остават водна пара, азот и СО2.

 • Какво представлява BluePerformance?

  BMW използва технологията BluePerformance за допълнително намаляване на емисиите на азотни оксиди на своите автомобили. Благодарение на тази технология емисиите на дизеловия двигател могат да бъдат допълнително оптимизирани. В допълнение към компонентите дизелов филтър за твърди частици и NOx капацитивен катализатор при някои модели SCR катализаторът („Selective Catalytic Reduction“) с впръскване на AdBlue® осигурява значително намаляване на съдържащите се в отработените газове азотни оксиди.

 • Какво представлява филтърът за твърди частици?

  Филтърът за твърди частици е техническо решение за намаляване на фините прахови частици при дизеловите и бензиновите двигатели.

 • Какво означава WLTP за електрически и хибридни автомобили?

  Тъй като електрическите и хибридните автомобили се ползват предимно в града, при тях WLTP освен четирите фази ниска (low), средно висока (medium), висока (high) и много висока (extra high). предвижда и допълнителна пета фаза - фаза City. Тя комбинира скоростите на фазите, които отразяват най-добре ситуацията при шофиране в града: ниска (low) и средно висока (medium). По този начин могат да бъдат дадени по-реалистични данни за пробега.

 • Разход на гориво и СО2 емисии за BMW i8 Купе :
  Комбиниран разход на гориво в л/100 км: 2,2 – 2,1
  СО2 емисии в г/км (комбинирано): 49 - 48
  Разход на електроенергия в кВтч/100 км (комнинирано): 13,9 – 13,8

  Данните за разхода на гориво, СО2 емисиите и разхода на електроенергия са измерени в съответствие с новия тестови цикъл WLTP (World Harmonised Light Vehicle Type Procedure) и според Европейската директива (EC) 715/2007 във версията, валидна за този модел. Данните се отнасят за превозно средство с основна конфигурация в Германия и показаният диапазон отчита различния размер на избраните колела и гуми и опционалното допълнително оборудване и могат да се променят по време на конфигурацията.

  По отношение на тези превозни средства, данъците, свързани с превозните средства, или други мита, основаващи се на СО2 емисии, стойностите на СО2 могат да се различават от стойностите показани тук.

  Повече информация за официалния разход на гориво и специфичните СО2 емисии на нови автомобили можете да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.