ИНТЕЛИГЕНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

BMW iPerformance и BMW ConnectedDrive.

BMW iPerformance

ИНТЕЛИГЕНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.

BMW iPerformance и BMW ConnectedDrive.

ИНТЕЛИГЕНТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.BMW iPerformance и BMW ConnectedDrive.

Винаги свързани с вашето BMW iPerformance Чрез смартфон (iOS или Android) са достъпни не само Дистанционни услуги като дистанционно заключване, но също така и специфични функции за хибридното задвижване. Това гарантира, че винаги разполагате с обзорна информация за стойностите на разхода и ефективността на вашето BMW iPerformance Услуги на BMW за всяка ситуация, които могат да бъдат използвани вътре в автомобила – и извън него.

Услуги за навигация BMW iPerformance.

Систематично устойчив означава систематично свързан. Можете да видите статуса на зареждане и електрическия пробег във всеки един момент вътре в автомобила. Използвайте услугите за навигация на iPerformance, за да стигнете безопасно до крайната си цел. На картата за навигация са показани безплатните станции за зареждане, така че можете да зареждате вашето iPerformance бързо и удобно, докато сте на пътя.