ЗА ВСИЧКИ СЛУЧАИ.

BMW BMW Teleservice Emergency & Accident Call.

По време на всяко пътуване можете да разчитате на всеобхватните системи за сигурност на вашето BMW, но винаги може да се случи нещо непредвидено. BMW Спешното повикване автоматично ще ви осигури помощ, за да я получите бързо, когато нещо ви се случи. При леки инциденти може да ви помогне BMW Teleservice accident call: с кликване върху контролера на iDrive можете да получите професионална подкрепа по телефона.

БЪРЗА ПОМОЩ В АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ.

При инцидент с автомобила, интегрираният телефонен модул на BMW автоматично се свързва – в зависимост от локално предлаганите мобилни усуги - с националната система за спешни повиквания на номер 112. Независимо от вашия мобилен телефон, независимо дали сте в родината си или в чужбина. Това осигурява сигурна връзка с центровете за обслужване на спешни повиквания и възможност да ви бъде изпратена помощ.

BMW Спешно повикване.

Насладете се на филма за това оборудване.

ЕДНО УСПОКОЯВАЩО УСЕЩАНЕ.

 

  • Предпоставки / наличност:

    Наличност:

    BMW Спешно повикване е част от стандартното оборудване на всички автомобили BMW за България, произведени след 01.07.2015 г. или след 01.08.2015 г. за модели BMW X3, BMW X4, BMW X5 и BMW X6 (с изключение на BMW Z4)