Моля попълнете Вашите данни, за да завършите регистрацията.

Данните, с които се опитвате да влезете в "Моите конфигурации" са използвани за профил в друг уебсайт на BMW. За да продължите, моля попълнете полетата по-долу.

Прочети повече
Лични данни
Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле
Настоящ автомобил
Дата на раждане
Заявката може да бъде изпратена само на лице на възраст над 18 години Форматът на датата не е верен The request can not be sent by persons over 100 years
Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later. Грешка при потвърждаване. Отговорът съдържа допълнителни детайли. Data quality is insufficient More data was requested that is currently available GCDM_Form_accountNotFound GCDM_Form_accessDenied GCDM_Form_invalidState GCDM_Form_accountLocked Server side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.
  • Лесно: една регистрация и една парола.
  • Гъвкаво: автоматично, с неограничен достъп до всички услуги на BMW и MINI.
  • Удобно: по-бързо обслужване на Вашите заявки чрез онлайн, предварително попълнени контактни форми.
  • Индивидуално: настройки и предпочитания, адаптирани спрямо Вашите нужди.
  • Сигурно: данните Ви се съхраняват на сигурно място и са под Ваш контрол.