Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later.
Регистрация.
Създайте Вашето BMW ID, за да получите достъп до всички услуги, предлагани от BMW и MINI.

Регистриране на профил в "Моите конфигурации" Ви дава достъп до следните функции:

  • Запазване на конфигурации във Вашия личен виртуален гараж
  • Сравняване на направени от вас или страндартни конфигурации на модели
Прочети повече
Данни за влизане в профила
Моля, въведете необходимата информация.Имейл адресът е невалиден.Потребителското име вече съществува.
За паролата ви е необходимо:Да съдържа най-малко 8 символа.Да съсържа максимум 40 символа.Използване на позволени символи.Вашата парола трябва да съдържа най-малко два от изброените елементи:
  • Букви (abc = ABC, без ÄÖÜ)
  • Цифри
  • Специални символи (-./',;&@#)(_+:"
Моля, въведете необходимата информация.Паролите не съвпадат.
Лични данни
Задължително поле
Задължително поле
Задължително поле
Задължително полеНевалиден формат, моля въведете кода на държавата, напр. +359 1234 567890
Due to technical problems the Backend System is not availabe at the moment. Please try again later.Due to technical problems the form was not sent successfulData quality is insufficientMore data was requested that is currently availableGCDM_Form_accountNotFoundGCDM_Form_accessDeniedGCDM_Form_invalidStateGCDM_Form_accountLockedServer side session timeout, token malformed, or similar problem. Please reload the form and try again.
  • Лесно: една регистрация и една парола.
  • Гъвкаво: автоматично, с неограничен достъп до всички услуги на BMW и MINI.
  • Удобно: по-бързо обслужване на Вашите заявки чрез онлайн, предварително попълнени контактни форми.
  • Индивидуално: настройки и предпочитания, адаптирани спрямо Вашите нужди.
  • Сигурно: данните Ви се съхраняват на сигурно място и са под Ваш контрол.