BMW Устойчивост

КРЪГОВА ИКОНОМИКА И ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ.

INTRO

КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА МОЖЕ ДА ОПАЗВА РЕСУРСИТЕ.

Пестенето на ресурси е една от нашите цели. Също като използването на суровини възможно най-внимателно, толкова често и колкото е възможно по-дълго. Нашата цел е една кръгова икономика. С уважение към света и добри идеи за нашето бъдеще.

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика кръгов подход

КРЪГОВ ПОДХОД

60 кг

Кръгов подход.

Средно 60 кг рециклирана пластмаса се монтират в нов автомобил на BMW Group – това отговаря на дял от поне 20 %.

BMW Устойчивост 2023 кръговрат обработване на отпадъци

ОБРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

99 %

Обработване на отпадъци.

През 2022 г. произведохме 2,3 милиона автомобила. 99 % от отпадъците, генерирани по време на вътрешното производството, бяха рециклирани (93,4 %) или използвани (напр. термично) (5,8 %).

BMW Устойчивост 2023 кръговрат квота за вторични суровини

КВОТА ЗА ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ

21 %

Квота за вторични суровини.

За новото BMW i5 са използвани приблизително 21 % рециклирани суровини, включително вторичен никел във високоволтовата батерия, вторични материали в алуминиевите компоненти и полиамид в пода.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

НАСЛАДЕТЕ СЕ НА РАДОСТТА ОТ КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА.

Начинът по който обработваме ресурсите играе централна роля за BMW Group. Искаме да продължим да използваме суровините според четирите принципа на кръговата икономика: 

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика BMW i Vision Circular

BMW i VISION CIRCULAR.

RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE и RE:CYCLE. BMW i Vision Circular е проектирано изцяло в съответствие с нашите принципи за кръгова икономика. Компактният визионерски напълно електрически автомобил, насочен към устойчивостта и лукса, предлага един вълнуващ поглед към бъдещето.

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика устойчиви лакови покрития

УСТОЙЧИВИ ЛАКОВИ ПОКРИТИЯ ОТ БИОМАСА.

Бояджийските цехове в европейските заводи на BMW Group използват матови бои, които не са направени от суров петрол, а от възобновяеми суровини като органични отпадъци. Устойчиво произведена антикорозионна боя се използва и в заводите на BMW Group в Рослин и Лайпциг. Спестяванията на CO₂, определени в сертифициран от TÜV процес, възлизат на повече от 15 000 тона CO₂ в периода от 2022 до 2030 г.

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА БАТЕРИИТЕ.

ФАЗИТЕ В ЖИВОТА НА ЕДНА АКУМУЛАТОРНА КЛЕТКА

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика развойна дейност

Развойна дейност.

В центъра по компетентност за акумулаторни клетки в Мюнхен BMW Group проучва идеалния химичен състав на клетките в литиево-йонна батерия. За тази цел компонентите катод, анод, сепаратор и електролит се подлагат на сложен развоен процес.

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика употреба в автомобила

Употреба в автомобила.

Още днес електрическите автомобили имат пробег от над 600 км с едно зареждане на батерията, като тенденцията е към повишаване на пробега. Опитът показва, че електрическите автомобили могат да постигнат същия пробег като конвенционалните автомобили, без да се налага смяна на високоволтовата батерия.

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика Second Life

Втори живот.

След интензивното използване на литиево-йонната батерия в автомобила, тя може да се използва още много години, например като стационарно хранилище във ферми за батерии, преди да бъде подадена към процеса на рециклиране.

BMW устойчивост 2023 кръгова икономика рециклиране

Рециклиране.

Суровините на акумулаторната клетка могат да бъдат рециклирани. В центъра по компетентност за акумулаторни клетки в Мюнхен BMW Group разработва използването на вторични материали за следващи акумулаторни клетки. Така жизненият цикъл на батерията се затваря и може да започне отначало. 

Често задавани въпроси.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ЗА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА И РЕСУРСИТЕ.