ОБЩИ УСЛОВИЯ MYBMW

Клиентският портал MyBMW, достъпен на адрес https://www.bmw.bg/bg_BG/topics/offers-and-services/my-bmw.html (наричан по-нататък "МyBMW") е услуга, предоставена от БМВ Фертрийбс ГмбХ - клон България ("BMW").

 

Общите условия се отнасят до договорните отношения, свързани с използването на MyBMW и всички услуги на BMW в тази връзка, както и отговорностите на потребителя (наричан по-долу "потребител").

 

Общите условия могат да бъдат изтеглени по всяко време на адрес https://www.bmw.bg/bg_BG/footer/footer-section/mybmw_terms_and_conditions.html.

 

Промените в Общите условия ще бъдат публикувани най-малко 6 седмици преди влизането им в сила и потребителят ще бъде информиран лично, доколкото BMW успее да установи контакт. В случай, че потребителят се е съгласил BMW да се свързва с него по електронен път, промените в Общите условия ще бъдат изпращани по съответния начин. Изменените Общите условия стават част от договора, освен в случаите, когато потребителят не е възразил срещу промените в определеното за това време, преди влизането им в сила. В случай на възражение от страна на потребителя BMW има право да прекрати договора.

 

1. Обща информация

 

Следните функционалности ще бъдат достъпни за потребителя, когато регистрира профил в MyBMW:

 

1.1 Основни функционалности

 

1.1.1. Табло MyBMW

 

Потребителят ще вижда предоставените от него лични данни (например, когато влиза в системата и в секцията "хобита/ интереси").

 

1.1.2. Специфична информция за автомобила

Потребителят ще вижда конкретни данни за автомобила (напр. снимки на автомобила, брой на вратите, тип трансмисия, спецификации на двигателя, система за задвижване, наименование на модела, съвместимост с Connected Drive или каталог на резервни части), когато номерът на рамата на автомобила е въведен в предназначените за това полета.

 

1.1.3. Предпочитан дилър

 

В случай, че потребителят е избрал дилър, докато е на уебсайта, чийто услуги ще се използват главно по време на следващи действия, предпочитаният дилър ще бъде запазен и използван за обработка на заявените следващи действия. Съществуващият предпочитан дилър може да бъде изтрит, променен или добавен в MyBMW от потребителя по всяко време.

 

1.1.4. Онлайн ръководство за експлоатация на автомобила

 

Ако успешно е добавен валиден номер на рама към МyBMW и е създадена уебстраница за конкретния автомобил, потребителят може да види приложимото ръководство за експлоатация на автомобила онлайн. Потребителят кликва върху бутон в уебстраницата "Данни за автомобила" и ще бъде прехвърлен на уебстраница за услуги на BMW ("BA Online"). Когато кликне върху бутона, запаметеният номер на рамата автоматично се прехвърля в системата "BA Online" и съответното ръководство за експлоатация на автомобила ще се покаже на потребителя.

 

1.1.5. Гараж

 

Потребителят може да конфигурира автомобил по свой избор на

https://configure.bmw.bg/bg_BG/configure/ (BMW конфигуратор). Функцията "гараж" позволява на потребителя да достъпи своята конфигурацията, съхранена в BMW конфигуратора, да продължи запазената конфигурация или да започне допълнителни дейности, като например заявяване на оферта или на пробно шофиране.

 

1.1.6. Предварително въведени съществуващи потребителски данни в уеб формуляри

 

Потребителят може да инициира различни заявки на уебсайта, като например изпращане на заявка за пробно шофиране. След влизането в профила си към MyBMW, съществуващите лични данни се прехвърлят в такъв тип форма и потребителят трябва да попълни единствено липсващите данни.

 

1.1.7. myCarIsBorn

 

Номер на поръчка ще бъде издаден, след като автомобилът е поръчан от предпочитания дилър на BMW. С този номер на поръчка, потребителят може да следи производствения процес на своя автомобил до деня на доставка с функцията "myCarIsBorn".

 

1.2. BMW Group-влизане в профил:

 

С регистрацията си в МyBMW потребителят получава и BMW Group регистрация. С BMW Group регистрация - онлайн потребителски профил на BMW - потребителят може да се регистрира за всички свързани приложения, без да е необходимо да инициира допълнителен регистрационен процес. По-специално това са уебсайтовете и приложенията на BMW Group и на марките, притежавани от дружествата от групата. По този начин потребителят трябва да помни само една парола и може да използва данните си по обширен начин. Чрез възможността да влиза с предоставените от него данни за достъп, потребителят разбира, че предлаганата услуга е на BMW Group.

 

1.2.1. След регистрация в MyBMW съответните оферти могат да бъдат разпознати от автоматизирана заявка като оторизиран потребител. Потребителят се препраща директно към съответното съдържание, без допълнително удостоверяване на автентичността. За тази цел приложението изпраща данните на потребителя, вписани в регистрационния формуляр, до сървъра за влизане в профила на BMW. Сървърът проверява автентичността на приложението въз основа на тези данни. Оторизираното приложение получава достъп до данните, съхранени от потребителя. По този начин съответното приложение може да приветства потребителя по име и персонализираните настройки се показват, ако потребителят вече ги е въвел и съответното приложение ги поддържа.

 

1.2.2. Приложенията получават достъп до данните на потребителя, въведени при BMW Group регистрацията, за да ги използват за всякакъв тип услуги. Ако потребителят използва BMW Group регистрацията си, пощенският адрес, например, не трябва да бъде въвеждан отново, ако потребителят заяви пробно шофиране или услугата ConnectedDrive.

 

1.2.3. За да предостави тази услуга на потребителя, данните от BMW ще бъдат подадени към BMW Group, която е доставчик на приложенията, използвани от потребителя.

 

1.3. Администриране на основните данни и съгласие:

 

1.3.1. MyBMW позволява на потребителя да управлява централно един профил. Потребителят може по всяко време да променя и/ или да редактира основните данни, като имейл адрес, потребителско име, парола или пощенски адрес.

 

1.3.2. Освен това потребителят има право да преглежда всяко подадено съгласие за по-нататъшно използване на лична информация за маркетингови активности, проучване на пазара или за получаване на индивидуални оферти. MyBMW предоставя информация за подаденото от потребителя съгласие на локалните компании на BMW Group.

 

1.4. Функционалностите, предоставени от MyBMW, могат да се използват само от лица, навършили 18 години.

 

2. Регистрационна информация/ сключване на потребителски договор

 

2.1. Потребителят е длъжен да въведе вярно и точно личните си данни (имейл адрес, потребителско име, име и/или информация за контакт), поискани по време на регистрацията, и по-специално да не използва данни на трети лица. Също така потребителят трябва да избере сигурна парола, която съответства на правилата, посочени при регистрацията.

 

2.2. Потребителят се задължава и осигурява незабавно да промени съответните данни в секцията за лични данни в случай на промени в основните данни.

 

2.3. Съществуващ профил

 

Ако има съществуващ профил в приложение, свързано с BMW Group регистрация, потребителят може да се регистрира с вече съществуващите данни в MyBMW. След регистрацията, потребителят ще получи Общите условия. Условията на MyBMW ще бъдат предоставени на потребителя по имейл.

 

2.4. Регистрация:

 

Изпращайки попълнения регистрационен формуляр, потребителят прави предложение до BMW за сключване на договор за използване на MyBMW. Договорът влиза в сила, когато BMW потвърди приемането на предложението по имейл. BMW си запазва правото да откаже индивидуални регистрации, без да сочи причини за това.

 

3. Специални условия и задължения на клиента

 

3.1. Потребителят не трябва да злоупотребява с MyBMW и неговото съдържание, по-специално, той може единствено да декриптира криптирано съдържание с предоставения му софтуер, без да го изменя или променя. Потребителят няма право да премахва означаването на авторските права и правата върху запазена марка.

 

3.2. Потребителят трябва да не допуска неупълномощени лица да използват съдържанието, както и да не допуска други злоупотреби, да не прави никакви промени и/ или допълнения и/ или подобни действия, които да пречат на правилното функциониране на MyBMW и/ или застрашaват деца или юноши чрез демонстриране или предоставяне по друг начин на съдържание, неподходящо за съответната възрастова група; да използва съдържанието само за целите, посочени от BMW, и по-специално няма право да променя техническите мерки, използвани от BMW за териториално ограничаване на употребата, да ги заобикаля или по друг начин да не ги спазва.

 

3.3. Потребителят носи отговорност пред BMW за вреди, разходи и разноски, направени в резултат на нарушаване на правоотношението между BMW и потребителите, и освобождава BMW от отговорност за всякакви претенции от трети страни, които произтичат от това правоотношение. Това не важи, в случай, че потребителят не е отговорен за нарушението. Потребителят е длъжен да докаже, че не носи отговорност за нарушението.

 

4. Изтриване на профил, прекратяване на договора, анулиране на MyBMW

 

4.1. Потребителят може да изтрие MyBMW профила си по всяко време и по този начин да прекрати използването на MyBMW. За тази цел функционалността "Изтриване на профила" е предоставена в уебстраницата на потребителския профил. Ако потребителят изтрие профила си, свързаните с него данни ще бъдат засегнати. Профилът е напълно изтрит и вече не може да се използва за нито едно от свързаните приложения. За да изтрие профила си, потребителят влиза в MyBMW и търси "Изтриване на профила". Като алтернатива потребителят може да изтрие профила си, като се свърже с отдела за обслужване на клиенти на имейл адрес info.bg@bmwgroup.com или на телефон 0800 20 230 в делнични дни от 09:00 до 18:00 часа. Отделът за обслужване на клиенти ще обработи и изпълни искането . Ако профилът е изтрит, данните от него ще бъдат изтрити в съответствие с политиката на BMW за вътрешно премахване на данни.

 

4.2. Изтриването на профила няма влияние върху дадените съгласия в MyBMW относно рекламни цели, проучване на пазара или получаването на персонализирани оферти. Потребителят може да промени или оттегли съгласието си директно чрез MyBMW. Алтернативно, потребителят може да поясни заявки за промяна или оттегляне чрез каналите за контакт, посочени в декларацията за съгласие.

 

4.3. Изтриването на профила в MyBMW не води автоматично до прекратяване на други услуги, заявени в дружество от групата BMW Group. За други услуги се прилагат единствено сроковете за прекратяване, упоменати в съответните общи условия.

 

4.4. BMW и потребителят могат да прекратят MyBMW договора (до степен, в която се отнася до постоянно време за изпълнение) и постоянната услуга по всяко време с предизвестие от 6 седмици. В противен случай, при определен срок, е възможно да бъде прекратен с предизвестие от шест седмици преди края на срока, където в противен случай срокът би се удължил автоматично.

 

5. Обработка на данни за достъп

 

5.1. С регистрацията си в MyBMW потребителят е длъжен да използва данните си за достъп (имейл адрес и парола) единствено за своя употреба. Прехвърлянето или предоставянето на тези данни на трети лица е строго забранено. Ако потребителят подозира, че данните му са изпозлвани неправомерно, трябва незабавно да уведоми BMW. В случай на злоупотреба с данните за достъп по вина на потребителя, той носи отговорност за всички последици от неправомерното порзване на профила до до датата на уведомяване за неправомерната употреба и промяна на паролата.

 

5.2. BMW запазва правото си да блокира данни за достъп временно или постоянно и/ или да прекрати договора с потребителя без предизвестие, особено в случай на неправилно посочена информация за контакт или неразрешено разкриване на тези данни.

 

6. Контакт

 

Връзка с центъра за обслужване на клиенти може да бъде осъществена на имейл адрес info.bg@bmwgroup.com или на телефон 0800 20 230 в делнични дни от 09:00 до 18:00 часа.

 

7. Отговорност

 

7.1. BMW не носи отговорност за точността и актуалността на данните и информацията, предоставени чрез MyBMW.

 

7.2. BMW не носи отговорност за последствията от смущения, прекъсвания и неизправности на услугите.

 

7.3. В случай на лека небрежност BMW носи отговорност единствено в случаи на нарушаване на основни задължения, като тези, които договорът налага спрямо BMW в съответствие с неговото съдържание и цели, както и такива, чието изпълнение улеснява правилното изпълнение на договора и на чието спазване потребителят обичайно може да се доверява и разчита. Тази отговорност е ограничена до щетите, характерни при сключването на договора.

 

7.4. Личната отговорност на законните представители, агенти и служители на BMW за вреди, причинени от тях с лека небрежност, също е ограничена в обхвата, описан в предишния раздел.

 

7.5. Отговорността на BMW за измамно укриване на недостатък, за поемане на гаранция или за носене на риск и съгласно закона за продуктовата отговорност остава непроменена. Ограниченията на отговорността не важат при умисъл, груба небрежност или вреда, свързана с живота, тялесната цялост или здравето.

 

8. Подсъдност и приложимо право

 

8.1. Съдилищата в Мюнхен ще са компетентни да разглеждат всички искове, произтичащи от търговските отношения с търговците. [Въведете юрисдикцията на локалния офис].

 

8.2. Същата подсъдност се прилага, ако клиентът няма място на юрисдикция в страната, след сключването на договора, местоживеенето или обичайното му местопребиваване се прехвърля от страната или местоживеенето, или обичайното му местопребиваване по времето на действието не е известно.

 

8.3. Всички спорове, произтичащи от или въз основа на това договорно отношение, се уреждат спрямо местното законодателство, като Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки няма да се прилага. Изборът на право се прилага само до степен, при която такива незадължителни разпоредби за защита на потребителя в съответната държава, в която потребителят местопребивава по това време, не са дерогирани.

 

9. Заключителни разпоредби

 

В случай, че отделни разпоредби в общите условията са или станат невалидни, това няма да засегне действителността на останалите разпоредби на общите условия.

 

Статус: 16 март 2018 г.

 

Правна информация относно защитата на данните за MyBMW

 

Високите стандарти, които поставяте по отношение на качествата на нашите продукти и услуги, определят начина, по който обработваме Вашите данни. Нашата цел е да изградим и поддържаме база за доверие в бизнес отношенията с нашите клиенти и бъдещи клиенти. Поверителността и целостта на Вашите лични данни е един от основните ни приоритети.

 

Кой отговаря за обработката на данни?

 

https://www.bmw.bg/bg_BG/topics/offers-and-services/my-bmw.html (наричано по-долу "BMW") предоставя на клиента определена информация и услуги за подпомагане (наричани по-долу "услуги") под името "MyBMW". В рамките на MyBMW клиентът може да управлява своите основни данни, както и да промени своето съгласие, дадено на дружествата от групата BMW Group на своя вътрешен пазар за рекламни цели, проучване на пазара и получаване на персонализирани оферти, както и да оттегли своето съгласие, ако желае. Клиентът може да избира от различни безплатни услуги. BMW отговаря за управлението на основните данни и предоставянето на услуги.

 

Какъв вид данни се обработват и за какви цели?

 

Събраните данни във връзка със сключването на договор или предоставянето на услугите се обработват за следните цели:

 

A. Сключването на договор (член 6 (1) (б) от Общия регламент за защита на личните данни)

 

Следните категории данни се обработват във връзка със сключването на договор за използване на MyBMW:

 

Информация за връзка (като например фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)
Информация за профила (потребителско име, парола)
Информация за номер на рама на превозното средство (VIN)

 

Б. Спазване на договорното задължение за изпълнение на услугите в рамките на myBMW (член 6 (1) (б) от Общия регламент за защита на личните данни)

 

За целите на изпълнението на договора между Вас и BMW, BMW предоставя различниуслуги, като например представяне на събраните от вас данни и вашата декларация за съгласие.

 

За целите на предоставянето на тези услуги от BMW и оторизираните доставчици на услуги се обработва следната (ако е необходимо, лична) информация от превозното средство:

 

Информация за връзка (като например фамилия, име, адрес, имейл адрес, телефонен номер)
Информация за профила (потребителско име, парола)
Декларация за съгласие за по-нататъшното използване на лични данни (за маркетингови цели, проучване на пазара, за получаване на индивидуални оферти)
Информация за номера на рамата на превозното средство (VIN)

 

Въпреки че предоставянето на тези данни не е необходимо за сключването на договора, BMW не може да ви предостави услугата без предоставяне и обработка на тези данни. Моля, намерете допълнителна информацияе относно функциите на услугата в горната част ОБЩИ УСЛОВИЯ.

 

В. Обслужване на клиенти въз основа на получено съгласие за обработване на данни (член 6 (1) ( а) от Общия регламент за защита на личните данни)

 

Ако дадете съгласието си за по-нататъшното използване на личните ви данни отделно, ние ще обработваме или предоставяме на трети лица свързаната с Вас информация въз основа на вашето информирано съгласие, напр. за маркетингови дейности и / или проучване на пазара.

 

Подробности за това можете да намерите в съответната декларация за съгласие, която може да бъде оттеглена по всяко време. Можете да преглеждате, променяте или оттегляте декларацията си за съгласие за маркетингови дейности, проучване на пазара и за получаване на индивидуални оферти, ако това се изисква, в MyBMW по всяко време.

 

Г. Спазване на законови задължения, което се прилага спрямо BMW (член 13 (1) (в), член 6 (1)( в) от Общия регламент за защита на личните данни)

 

В допълнение, BMW ще обработва лични данни, ако има правно задължение за това. Например BMW може да бъде задължено по силата на закон да разкрива лични данни на публични органи или други трети лица.

 

Колко дълго съхраняваме Вашите данни?

 

Ние съхраняваме Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо за съответната цел. Ако данните се обработват за многобройни цели, те автоматично се изтриват или съхраняват във форма, която не позволява да бъдат свързани директно с вас, веднага щом бъде изпълнена последната посочена цел.

 

Как са защитени Вашите данни?

 

Ние защитаваме Вашите данните според най-съвременната технология. Например, следните мерки за сигурност се използват за защита на Вашите лични данни срещу злоупотреба или всяка друга форма на неразрешена обработка:

 

Достъпът до лични данни е ограничен само до определен брой упълномощени лица за определените цели;
събраните данни се прехвърлят само в криптирана форма;
чувствителна информация се съхранява само в криптирана форма;
информационните системи, използвани за обработката на данните, са технически изолирани от други системи с цел предотвратяване на неоторизиран достъп, напр. чрез хакерство;
Освен това достъпът до тези информационни системи се наблюдава постоянно, с цел откриване и предотвратяване на злоупотребата в ранен етап.

 

С кого ще споделяме Вашите данни и как ще ги защитим?

 

BMW е глобална компания. Личните данни се обработват за предпочитане в рамките на ЕС от служители на BMW, национални търговски дружества, оторизирани дилъри и доставчици на услуги, ангажирани от нас.

 

Ако данните се обработват в страни извън ЕС, BMW гарантира, че Вашите лични данни се обработват в съответствие с Европейското ниво за защита на данните, като се използват европейски стандартни договорни клаузи, включително подходящи технически и организационни мерки.

 

За някои страни извън ЕС, като Канада и Швейцария, ЕС официално е признал тези страни за страни, осигуряващи адекватно и съпоставимо ниво на защита на данните. В резултат на това прехвърлянето на данни към тези страни не изисква конкретно разрешение или споразумение.

 

Как можете да преглеждате и променяте Вашите настройки за поверителност?

 

Можете да прегледате или промените съответните настройки за защита на Вашето съгласие за по-нататъшното използване на Вашите лични данни за маркетингови дейности, проучване на пазара или за получаване на индивидуални оферти и, при необходимост, оттеглите Вашето съгласие по всяко време чрез MyBMW.

 

Данни за връзка, Вашите права като субект на данните и вашето право да подадете жалба в надзорен орган.

 

Вие имате право да поискате достъп до Вашите лични данни, поправяне / заличаване на Вашите лични данни и ограничаване на обработката, възражения срещу обработката им и / или да упражните правото си на преносимост на данни.

 

Можете по всяко да прегледате данните, съхранявани от BMW, съгласно посоченото в раздел Б. чрез MyBMW.

 

Ако обработването на данни се основава на вашето съгласие, можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време с ефект за в бъдеще.

 

Затова моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти на BMW чрез имейл на [info.bg@bmwgroup.com] или като наберете горещата линия: [0800 20 230] [понеделник – петък от 09:00 до 18:00].

 

Можете също директно да се свържете с лицето отговарящо за защита на личните данни в BMW AG:

 

Гюляй Алиева
БМВ Фертрийбс ГмбХ - клон България
Бул. Никола Вапцаров 55
София 1407
info.bg@bmwgroup.com

 

Освен това имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган, когато смятате, че BMW не разглежда по предвидения ред Вашите искания относно обработката на Вашите лични данни.

Прочети повече