ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.

Указания към техническите данни.

  • * Данни за разхода на гориво и емисиите, както и пробега при тестовия цикъл NEDC, в зависимост от избрания размер гуми.

    ** Пробег при тестовия цикъл WLTP, в зависимост от избрания размер гуми и нивото на оборудването.

    *** Данни при измерванията на пробега на BMW във всекидневието при градски профил на шофиране, външна температура 20 градуса, отопление/климатизация, предварително темпериране, режим на шофиране COMFORT. Пробегът зависи от различни фактори, най-вече: личният стил на шофиране, особеностите на трасето, външната температура, предварителното темпериране.

    Всички данни за динамичните характеристики, разхода на гориво, емисиите и пробега са предварителни.

    Повече информация за официалния разход на гориво и официалните емисии на СО2 на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.