РАЗХОД НА ГОРИВО И CO₂ ЕМИСИИ.

BMW М4 Купе:
Среден разход на гориво в л/100 км: 8,8 (8,3)
CO₂ емисии в г/км: 204 (194)
 

BMW 440i Гран Купе:
Среден разход на гориво в л/100 км: 6,8-6,6
CO₂ емисии в г/км: 159-154
 

Данните са измерени при тестовия цикъл на ЕСЕ и са в зависимост от избрания размер гуми. Моделите на изображенията са с допълнително оборудване.

Повече информация за официалния разход на гориво и официалните емисии на CO₂ на новите леки автомобили може да получите от брошура, разпространявана безплатно от дилърите на BMW.

Данните не се отнасят до отделен автомобил и не са част от офертата, а служат само като база за сравнение между различни типове автомобили. Според директива 1999/94/EC при измерването на CO₂ емисиите не се взимат под внимание CO₂ емисиите, генерирани при производството и доставката на горивото респ. другите енергоносители.